LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 91

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1243

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 103988

Tên / Số / ký hiệu : BDTX
Về việc / trích yếu

Công văn

Ngày ban hành 10/03/2017
Loại văn bản Văn bản cấp trường
Người ký duyệt Lê Đình Thuần
Xem : 186 Tải về
Nội dung chi tiết
UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG THCS THẠCH LẠC

 
 
 

Số: 06 /BDTX-TL
V/v Hướng dẫn đánh giá, xếp loại kết quả BDTX giáo viên năm học 2016-2017.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                    
Thạch Lạc, ngày 10 tháng 3 năm 2017
 
Kính gửi: -  Các tổ chuyên môn
 
Căn cứ công văn số 4309/BGDĐT- GDTX ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTX năm học 2016- 2017;
Căn cứ công văn số 1365/SGDĐT- GDTX ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Sở giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTX năm học 2016- 2017;
Thực hiện Kế hoạch số 16/ KHBDTX-TL ngày 28 tháng 9 năm 2016 của trường THCS Thạch Lạc về việc Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2016 - 2017.
Đề nghị các tổ, nhóm chuyên môn hướng dẫn đánh giá, xếp loại kết quả BDTX cho giáo viên trong tổ năm học 2016 - 2017 như sau:
1. Đối tượng được đánh giá
Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đang giảng dạy tại trường THCS Thạch Lạc.
2. Nội dung đánh giá
 Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch BDTX giáo viên của các tổ, cá nhân, Trường quy định các nội dung phải đánh giá như sau:
a. Nội dung bồi dưỡng 1: Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước gồm: Tổng quát về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương, chiến lược phát triển giáo dục. Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016- 2017, các văn bản chỉ đạo của Bộ GD, Sở GD, Phòng GD, chương trình SGK, kiến thức bộ môn.
b. Nội dung bồi dưỡng 2: Học tập chỉ thị 05/CT-TW chỉ thị trung ương ngáy 15 tháng 5 năm 2016 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, kết luận 05/KL-TU của Ban thường vụ Tỉnh ũy Hà Tĩnh, nghị quyết 29/ NQ-TW tại hội nghị lần thứ 8 khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục; chỉ thị 35; quyết định 33/ QĐ- UBND tỉnh Hà Tĩnh.
c. Nội dung bồi dưỡng 3: Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học, gồm các mã mô đun:
Mô đun 6 Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS. 15 tiết
Mô đun 18 Phương pháp dạy học tích cực. 15 tiết
Mô đun 20 Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học với ứng dụng CNTT cho dạy học. 15 tiết
Mô đun 35 Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS. 15 tiết
3. Phương thức đánh giá kết quả BDTX
3.1. Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX
Tổ (nhóm) chuyên môn tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên. Cách tổ chức đánh giá kết quả BDTX được thực hiện theo trình tự sau:
a. Giáo viên chuẩn bị các báo cáo theo từng nội dung bồi dưỡng (báo cáo nội dung bồi dưỡng 1, báo cáo nội dung bồi dưỡng 2 và các báo cáo về các mô đun  thuộc nội dung bồi dưỡng 3). Mỗi báo cáo phải trình bày rõ hai phần:
- Phần 1: Phần nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.
- Phần 2: Phần vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.
Cuối mỗi bản báo cáo phải có phần tự nhận xét và đánh giá.
b. Tổ (hoặc nhóm) bộ môn tổ chức để giáo viên trình bày báo cáo trước tổ. Các thành viên trong tổ góp ý, nhận xét, đánh giá kết quả BDTX của giáo viên.
Lưu ý:
- Cán bộ quản lí thuộc tổ bộ môn nào thì được tham gia đánh giá kết quả BDTX tại tổ bộ môn đó.
- Điểm nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và từng mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 là điểm trung bình cộng của các thành viên trong tổ tham gia đánh giá. Nếu điểm đánh giá của giáo viên chênh lệch từ 1,5 điểm trở lên so với điểm trung bình cộng là không hợp lệ và lúc đó điểm đánh giá trung bình được xác định là trung bình cộng điểm đánh giá của các giáo viên còn lại
Ví dụ: Tổ bộ môn Toán của trường THCS tổ chức đánh giá kết quả BDTX mã mô đun 14 và 15 cho một giáo viên trong tổ. Tổ có 06 giáo viên; một giáo viên được đánh giá và 05 giáo viên còn lại sẽ tham gia đánh giá.
- Kết quả đánh giá của 05 giáo viên với số điểm lần lượt là 7,0; 7,5; 7,5; 8,0; 8,0 cho mã mô đun 14 đối với giáo viên này thì điểm trung bình cộng sẽ là (7,0 + 7,5 + 7,5 + 8,0 + 8,0)/5 = 7,6   
- Điểm đánh giá của 05 giáo viên với số điểm lần lượt là 7,0; 7,5; 7,5; 8,0; 10,0 cho mã mô đun 15; lúc đó, điểm đánh giá trung bình sẽ là 8,0. Như vậy, điểm trung bình của mô đun 15 là không hợp lệ (vì có một điểm 10,0 trong đánh giá, chênh lệch 2,0 so với điểm trung bình); cho nên điểm mã mô đun 15 của giáo viên này sẽ được tính lại là (7,0 + 7,5 + 7,5 + 8,0)/4 = 7,5.
3.2. Thang điểm đánh giá kết quả BDTX
Cho điểm theo thang điểm từ 0,0 đến 10,0 (phần 1 tối đa 5,0 điểm; phần 2 tối đa 5,0 điểm) khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, từng mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.
3.3. Điểm trung bình kết quả BDTX
Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:
ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình cộng của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3) : 3
ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.
Ví dụ: Một giáo viên ở trường THCS có các cột điểm và ĐTB BDTX như sau:
Điểm ND 1 Điểm ND 2 Điểm ND 3 ĐTB BDTX
Mô đun 13 Mô đun 14 Mô đun 15 Mô đun 16
8,0 7,5 7,0 7,6 6,5 8,0 7,6
4. Xếp loại kết quả BDTX
Giáo viên tham gia học tập đầy đủ các nội dung BDTX theo kế hoạch và có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên thì được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX và được xếp loại cụ thể như sau:
- Loại trung bình: Nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;
- Loại khá: Nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;
- Loại giỏi: Nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.
Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.
Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên và là căn cứ để đánh giá, xếp loại, xét các danh hiệu thi đua, thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.
5. Hồ sơ BDTX:
- Đối với cá nhân: Sổ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; kế hoạch BDTX; báo cáo công tác BDTX.
- Đối với tập thể: Kế hoạch BDTX; sổ theo dõi công tác BDTX giáo viên; biên bản nhận xét, đánh giá BDTX giáo viên (theo mẫu); bản tổng hợp kết quả BDTX giáo viên (theo mẫu).         
 6. Thời gian tổ chức đánh giá
Bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 năm 2017 đến 25 tháng 5 năm 2017. Báo cáo kết quả về nhà trường chậm nhất là ngày 28 tháng 5 năm 2017./.
Nơi nhận:
 - Như­ kính gửi;
 - BGH, CTCĐ;
 - L­ưu HSCM.
 
 
KT. HIỆU TRƯ­ỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
              Lê Đình Thuần