Tuesday, 15/06/2021 - 03:54|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA Trường THCS Thạch Lạc

KẾ HOẠCH Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 1636/KH-SGDĐTngày 23/9/2019 của Sở Giáo dục-Đào tạo Hà Tĩnh về Kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời’ năm 2019.

Thực hiện kế hoạch số 384/KH-BCĐXHHT ngày 25 tháng 9 năm 2019 của UBND huyện Thạch Hà về việc  tổ chức thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019. Trường THCS Thạch Lạc  xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện trong toàn thể CB-GV-CNV và toàn thể học sinh trong trường.

Căn cứ điều kiện thực tế, trường THCS Thạch Lạc xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019” với chủ đề “ Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại ”

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kĩ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người và xây dựng văn hóa đọc trong các cộng đồng;

Tuyên truyền ý thức tự học, trong thời đại hiện nay, thế giới không ngừng tiến bộ, ai không học là lùi, học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình. Học để trở thành người công dân tốt, học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả.

Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”

Góp phần xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng yêu cầu học sinh tự đọc, tự nghiên cứu sách để có kiến thức, kĩ năng, phát triển tư duy đáp ứng theo mục tiêu dạy học;

Tạo cơ hội cho các em học sinh ở các lứa tuổi từ 11 - 15 có được kiến thức nền tảng để tiếp tục trau dồi kiến thức cần thiết cho bản thân.

2. Yêu cầu

Bộ phận thư viện tham mưu với BGH nhà trường và Tổng phụ trách Đội để xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2019.

Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2019 phải thu hút được sự tham gia đông đảo của cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.
Tổ chức phải đảm bảo đúng nội dung, chất lượng, thiết thực, hiệu quả và tạo ra một không khí vui tươi.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Chủ đề tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019:

   “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”

2. Hình thức tuyên truyền

- Tuyên truyền, quảng bá về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập bằng khẩu hiệu, hình ảnh, sách báo, web trường…

- Treo khẩu hiệu, biểu ngữ.. nội dung về các hoạt động giáo dục, học tập diễn ra trong suốt tuần lễ.

- Tuyên truyền thông qua các hoạt động của đơn vị trường học thư viện, bằng các hình thức hội thảo, tọa đàm, tham quan, hội diễn văn nghệ, các hoạt động thể dục thể thao, ngày hội đọc sách.

- Tuyên truyền sâu rộng dưới sân cờ, trên trang website của nhà trường... nhằm tác động đến tất cả các em học sinh, cha mẹ học sinh… để mọi người hiểu rõ và thực hiện việc học tập suốt đời.

3. Thành phần tham gia

- Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và toàn thể các em HS.

    4. Ban chỉ đạo:

- Đ/c: Lê Đình Thuần – phó hiệu trưởng - Trưởng ban.

- Đ/c: Phan Anh Chiến – Tổ trưởng CM - Phó ban.

- Đ/c: Nguyễn Thị Hiền - CBTV - Ban viên.

    5. Ban tổ chức:

- Đ/c : Nguyễn Thị Hiền –TPT.

- Đ/c: Nguyễn Thị Lài – CB Thư viện.

    6. Chương trình buổi lễ:

- Ổn định tổ chức.

- Chào cờ

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

  - Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời: Thầy Thuần.

  - Cán bộ Thư viện và học sinh Giới thiệu sách.

  - Tổ trưởng tổ văn giới thiệu sách mới: Giúp Ôn thi Ngữ văn 9.

  - CBTV tổ chức phong trào đọc sách cho học sinh tại Thư viện

   III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Thời gian tổ chức: 7h  ngày 7 tháng 10 năm 2019.

2. Địa điểm: Sân trường - Trường THCS Cương Gián.

3. Thành phần tham gia:

- Tất cả Cán bộ, giáo viên, nhân viên và toàn thể các em học sinh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Xây dựng kế hoạch: Cô Nguyễn Thị Lài - NV Thư viện

-Tổ chức chương trình: cô Nguyễn Thị Hiền (TPT)

- Chuẩn bị trang trí chủ đề của tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 : Thầy Trung; Thầy V Cường cùng lớp 9B.

- Giới thiệu sách: CBTV và Học sinh Nguyễn Thị Khánh Linh lớp 8B.

- Tổ chức đọc sách tại Thư viện: Cô Nguyễn Thị Lài.

Các đồng chí GVCN có trách nhiệm hướng dẫn cho các học sinh của lớp tham gia đầy đủ trong buổi lễ.

- Các đồng chí Cán bộ, giáo viên, nhân viên phối kết hợp hỗ trợ để ngày hội được thành công tốt đẹp.

Để tổ chức tốt “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2019, nhà trường yêu cầu các bộ phận có liên quan nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ đã được phân công trong nội dung kế hoạch này./.

Nơi nhận:

  • Phòng GD để báo cáo;
  • TTHTCĐ xã Thạch Lạc;
  • PHT; TTCM;
  • Lưu VT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

      Lê Đình Thuần

 

 

 

 

Nguồn: thcsthachlac.thachha.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 4
Tháng 06 : 72
Năm 2021 : 994