KẾ HOẠCHTổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2019