Thứ ba, 15/06/2021 - 03:37|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA Trường THCS Thạch Lạc

BÁO CÁO CHUYÊN MÔN THÁNG 12/22016

   UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG THCS THẠCH LẠC

 
       Số: 06 /BCCMTL-2016

                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       

                                          

                                          Thạch Lạc, ngày 22 tháng 12 năm 2016

 
 
BÁO CÁO
Về việc hoạt động chuyên môn tháng 12/2016,
triển khai nhiệm vụ chuyên môn tháng 01/2017

Phần I
SƠ KẾT CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2016
Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12
I. Một số hoạt động trọng tâm:
1. Tích cực bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém để chuẩn bị thi khảo sát chất lượng học kỳ I.
2. Tổ chức thi Tiếng Anh qua mạng Internet cấp trường chọn học sinh dự thi cấp huyện.
3. Triển khai chuyên đề giới thiệu hồ sơ và sản phẩm dự thi tích hợp kiến thức liên môn và sản phẩm STKHKT cho toàn cán bộ giáo viên và nhân viên để có kế hoạch triển khai các sản phẩm dự thi.
4. Tổ chức sinh hoạt tổ, nhóm thảo luận các chuyên đề có chiều sâu nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.
5. Hoàn thành sản phẩm Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn dự thi cấp huyện;
6. Tổ chức hoạt động ngoại khóa nói về Phòng chống HIV/ADS và chiến tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam, kể chuyện về lịch sử truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam vào hoạt động ngoại khóa;
7. Hoạt động trải nghiệm: Tham quan tìm hiểu nghi lễ và tín ngưỡng Thiên chúa giáo vào chiều thứ 7 ngày 24 tháng 12.
8. Triển khai làm KĐCLGD trên phần mềm trực tuyến;
9. Làm sản phẩm dự thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật.
10. Chuẩn bị tốt cho công tác thi khảo sát chất lượng học kỳ I, quản lí tốt việc ra đề,  để đảm bảo khách quan, công bằng nhằm đánh giá đúng thực tế chất lượng giảng dạy.
11. Tổ chức tốt HKPĐ cấp cụm tại THCS Lê Hồng Phong từ ngày 14 đến 17 tháng 12. Lập danh sách dự thi cấp huyện.
II. Đánh giá các hoạt động sư phạm của nhà giáo.
1.      Thực hiện nề nếp, kỷ cương hành chính:
TT Gv vi phạm Nội dung vi phạm Ghi chú
1 Cô Nguyệt, Cô Dương Thủy,
 Cô Trang.
Sinh hoạt lớp chủ nhiệm còn ít. Đi sinh hoạt còn chậm.  
2 Cô Hằng; Cô Nguyệt; Cô M Thủy; Thầy Chiến Vào điểm trong phần mềm Smas.edu chưa kịp thời.  
3 Nguyễn Cao Cường Mang hồ sơ cá nhân cho tổ kiểm tra chậm.  
          - Đánh giá chung:
          Nhìn chung đa số CB, GV thực hiện tốt nề nếp kỷ cương trong nhà trường, có ý thức, tinh thần thái độ đối với công việc, quan tâm đến học sinh. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn tồn tại một số CB, GV thực hiện nhiệm vụ của mình chưa kịp thời làm ảnh hưởng đến thời gian và chất lượng giáo dục.
2.      Thực hiện nội dung, chương trình, kế hoạch dạy học:
          - Đảm bảo tiến độ đến hết tháng 12 thực hiện chương trình hết tuần 17, chỉ có một số môn chậm 1 tiết so với chương trình và đã có kế hoạch dạy bù kịp thời.
- Nhà trường đã tiến hành chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức họp tổ, xây dựng chủ để và thống nhất nội dung dạy học, lựa chọn tiến hành dạy thể nghiệm 2 tiết thuộc môn  Ngữ văn 9: Văn bản: “Những ngôi sao xa xôi” do giáo viên: Bùi Thị Thu lên lớp.
3.   Soạn bài:
- Kết quả kiểm tra công tác soạn bài:
TT Gv được kiểm tra KQ TT Gv được kiểm tra KQ
1 Phan Anh Chiến T 11 Trần Thị Thúy Hằng K
2 Thái Thị Nhung K 13 Hoàng Viết Cường K
3 Dương Thị Thủy T 14 Nguyễn Cao Cường K
4 Nguyễn Thị Niêm K 15 Nguyễn Thị Lương T
5 Trương Quang Tâm K 16 Võ Thị Minh Nguyệt K
6 Nguyễn Thị Minh Thủy K 17 Trần Thị Quỳnh Trang T
7 Phan Thị Thanh Hương T 18 Trần Đình Trung T
8 Bùi Thị Thu T 19 Phan Đình Hùng T
9 Nguyễn Thị Hoài Thu T 20 Phạm Tiến Dũng K
10 Dương Thị Th Huyền K      
- Đánh giá chung:
BGH nhà trường cùng với tổ chuyên môn đã trực tiếp đi kiểm tra công tác soạn bài của giáo viên nhìn chung giáo viên soạn bài đầy đủ, kịp thời trước khi lên lớp, đúng phân phối chương trình, nhiều giáo viên có cố gắng trong soạn bài theo hướng đổi mới phương pháp. Một số giáo viên đã có sự đầu tư, ứng dụng CNTT trong bài soạn như Cô giáo Dương Thị Thủy, thầy giáo Phan Anh Chiến, Hoàng Viết Cường... Tuy nhiên bài soạn của một số giáo viên còn sai thể thức, nội dung bài soạn chưa tốt, ôm đồm kiến thức, dàn trải, không làm rõ trọng tâm.
4.   Giảng dạy:
 
GV dạy Thao giảng Ngày Tên bài dạy Môn/lớp XL
Nguyễn Thị Niêm 13/12 Sử dụng câu lệnh điều kiện Tin 8B K
Nguyễn Cao Cường 14/12 Tỉ khối của chất khí. Hóa 8A K
Nguyễn Cao Cường 15/12 Tính theo công thức hóa học. Hóa 8A G
Phan Anh Chiến 21/12 Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn Toán 9A G
Trần Đình Trung 21/12 Vùng tây nguyên Địa 9A K
Nguyễn Thị Lương 21/12 Unit 8 A4-5 Anh 7B G
             - Đánh giá chung:
Giáo viên có nhiều cố gắng trong việc tổ chức các hoạt động trên lớp, nề nếp dạy học tốt, trình bày bảng khá cẩn thận, nhiều giáo viên tổ chức dạy học theo hướng tích cực, tạo được không khí sôi nổi trong giờ học. Các tổ đã tổ chức các tiết dạy thao giảng chào mừng ngày Hội quốc phòng toàn dân 22/12. Giáo viên đã lồng ghép giáo dục cho học sinh về truyền thống bộ đội Cụ Hồ.
Tuy vậy, đổi mới phương pháp tổ chức dạy học còn chậm, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học một số đồng chí vẫn còn hạn chế
Việc rèn kỹ năng giao tiếp cho học sinh còn hạn chế. Nhiều giáo viên chưa phát huy tính tích cực và tạo hứng thú cho học sinh trong tiết dạy, khả năng bao quát lớp yếu. Một số tiết dạy giáo viên chưa đưa ra được các kiến thức cần bổ trợ, hoạt động hướng dẫn ở nhà chưa được chú ý.
5.  Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh:
- Ra đề bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng; phù hợp với từng đối tượng học sinh khác nhau trong các bài kiểm tra thường xuyên và định kỳ; Coi thi, chấm thi các bài kiểm tra viết một cách nghiêm túc, đánh giá đúng kết quả thực chất của học sinh.
- Việc kiểm tra bài cũ, kiểm tra chuẩn bị bài ở nhà được tiến hành thường xuyên ở các tiết dạy. Nhìn chung học sinh có làm bài tập và học bài cũ ở nhà khá chu đáo.
6. Việc chấm chữa bài, ghi điểm:
            - Đánh giá chung:
Chấm chữa bài tương đối nghiêm túc, nhận xét bài làm có tính động viên và đưa ra hướng khắc phục tồn tại cho học sinh đặc biệt là trong việc chấm chữa bài bồi dưỡng học sinh giỏi. Tuy nhiên, một số giáo viên vào điểm còn chậm.
7. Công tác thăm lớp dự giờ:
- Số tiết dự giờ trong tháng :
Tổng số
tiết dự giờ
Phân loại (chia ra)
 ( G, K, TB, CĐ )
Tên GV dự nhiều
(số tiết )
Số tiết dự giờ
bình quân
89 G:  39
K:  50
TB: 0
CĐ: 0
V Cường (7 tiết); P Hương (9 tiết)
 
              
 4, 43 tiết /GV
         
          - Đánh giá chung:
Nhìn chung số tiết thăm lớp dự giờ đạt chỉ tiêu; bình quân 4,43 tiết/giáo viên/tháng. Sau dự giờ có nhận xét đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm cho đồng nghiệp, bản thân. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số giáo viên chưa tích cực góp ý cho đồng nghiệp sau giờ dạy, góp ý chưa kịp thời, đánh giá giờ dạy đang còn nặng tính nể nang.
Vẫn có tình trạng giáo viên mượn giáo án để dự giờ.
7.   Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; giúp đỡ học sinh yếu kém:
- Kết quả kỳ thi HSG 5 môn Lý; Hóa; Sinh; Sử; Địa nhà trường có 10 em tham gia, kết quả 9/10 em đạt giải. Với điểm số khá cao đã được xếp vào tốp đầu trong toàn huyện.
          - Thống kê CLB Toán, Văn học, Tiếng anh:
CLB Số bài tham gia Số bài có chất lượng Cá nhân tiêu biểu
Toán 18 4 Quốc Hưng, An Ban, (9A);
Dương Thanh 8A;Thùy Dương 7A
Văn học 12 2 Hoài 9A, Đình Anh 9A
Tiếng Anh 14 10 Chung, Anh Quỳnh, Yến 9A; Dương Thanh, Xuân Mai, Hoài Linh 8A; Thùy Dương, Thành Đức, Trà My, Mai Linh 7A
          - Đánh giá chung:
+ Trường đã tích cực triển khai bồi dưỡng học sinh giỏi các môn Ngữ văn, Toán, Anh văn lớp 8. Tích cực động viên học sinh tăng cường ôn luyện. Giáo viên có ý thức và trách nhiệm của mình trong công tác BDHSG.
+ Đã chọn được đội dự tuyển IOE cấp huyện, giao cho cô giáo Võ Thị Minh Nguyệt phụ trách bồi dưỡng thêm cho các em.
+ Giáo viên phụ trách các câu lạc bộ có nhiều đề bài hay, phù với trình độ, tâm lý học sinh. Học sinh tham gia tích cực, nhiều bài viết và bài giải có chất lượng cao.
+ Công tác bồi dưỡng và phụ đạo học sinh: Nhà trường đã lên lịch buổi chiều vào các ngày trong tuần, giáo viên thực hiên nghiêm túc. Ban giám hiệu thường xuyên theo dõi và kiểm tra hoạt động dạy học buổi chiều.
9. Công tác tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
- Chuyên đề, ngoại khoá thực hiện trong tháng :                                 
Tên chuyên đề, ngoại khoá Giáo viên /cấp thực hiện Bộ môn
Một số PP và kỹ năng cơ bản của trọng tài trong bóng đá và bóng chuyền. Phạm Tiến Dũng
Cấp trường
Thể dục
Sử dụng phương pháp cặp nhóm trong tiếng anh. Võ Thị M Nguyệt
Cấp trường
Tiếng Anh
Cộng hai số nguyên. Nguyễn Thị M Thủy Toán
Ngoại khóa “ Tìm hiểu tín ngưỡng tôn giáo” Giáo viên CN lớp. NGLL
- Sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học kết nối”:
Tên sản phẩm (3Sp) Nhóm thực hiện Kết quả
1. Một số dạng PT chứa ẩn ở mẫu. Toán Tốt
2. Một vài trò chơi dùng để dạy “Warm up” trong Tiếng Anh cho học sinh lớp 6. Tiếng Anh Tốt
3. Dạy tích hợp liên môn: Tiết 141,142: Những ngội sao xa xôi Ngữ Văn Tốt
          - Đánh giá chung:
Các tổ đã triển khai các chuyên đề bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho CB giáo viên, dạy học theo chủ đề, bàn biện pháp nâng cao chất lượng dạy học. Đặc biệt là qua các nhận xét góp ý cho đồng nghiệp giáo viên nâng cao và hoàn thiện bài dạy một cách tốt hơn.
Công tác tổ chức tiển khai các chuyên đề diễn ra theo đúng kế hoạch của nhà trường và đạt hiệu quả cao, phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ trước mắt, tích cấp thiết của chuyên đề. Các giáo viên được phân công báo cáo chuyên đề chuẩn bị bài chu đáo, GV tham gia học tập nghiêm túc. Chủ động dành thời gian tự học, tự nghiên cứu, tham gia sinh hoạt chuyên môn trên diễn đàn “Trường học kết nối” nên đã một số đồng chí đã có sản phẩm gửi lên diễn đàn có chất lượng.
         10. Thực hiện các qui định về chuyên môn:
         - Kiểm tra hồ sơ:
Hồ sơ Nhận xét
Sổ điểm Bảo quản tốt, sử dụng đúng quy chế, giáo viên vào điểm còn chậm (Một số GV vào điểm ít). Gv chủ nhiệm chưa cập nhật điểm diện học sinh vắng.
Sổ đầu bài Ghi chép đúng kế hoạch lịch báo giảng, nhận xét, rõ ràng. Giữa nhận xét và xếp loại khá phù hợp, giáo viên chủ nhiệm nhận xét chi tiết vào cuối tuần.
Tuy nhiên một số giờ học sinh chưa ghi mục bài mà GV vẫn nhận xét, XL giờ học.
Hồ sơ thiết bị GD Đầy đủ các loại. Bảo quản tốt.
Tồn Tại: Chưa rà soát được các danh mục cần bổ sung.
             - Thanh kiểm tra chuyên đề, toàn diện:
 
TT
 
Họ và tên GV
KT Toàn
diện
KT chuyên đề
 
XL Chung
PP SDTB CNTT QC Khác  
1 Nguyễn Cao Cường X           K
2 Nguyễn Thị Lương       X X   T
3 Bùi Thị Thu   X   X     T
          11. Công tác chủ nhiệm lớp
          - Thống kê công tác chủ nhiệm lớp:
GV chủ nhiệm Lớp Số buổi SH 15p Nhận xét Ghi chú
Dương Thị T Huyền 6A 19 Tích cựu tham gia SH cùng với lớp.  
Nguyễn Thị M Thủy 6B 14 Tích cực, quan tâm đến học sinh.  
Thái Thị Nhung 7A 18 Tích cựu tham gia SH cùng với lớp.  
Trương Quang Tâm 7B 19 Tích cựu tham gia SH, cùng với lớp.
Học sinh ngoan ngoãn.
 
Dương Thị Thủy 8A 6 Chưa đủ số buổi SH theo quy định, Nề nếp học sinh trong giờ sinh hoạt lộn xộn. Cần cố gắng hơn.  
Trần Thị Q Trang 8B 8 Số buổi sinh hoạt còn ít, nề nếp học sinh của lớp chưa tốt. Cần cố gắng hơn.  
Nguyễn Cao Cường 9B 8 Tham gia SH cùng với lớp còn ít, nề nếp lớp có dấu hiệu đi xuống.  
Võ Thị M Nguyệt 9A 8 Sinh hoạt chủ nhiệm còn ít, cần đầu tư thời gian với lớp nhiều hơn.  
          - Đánh giá chung:
          Giáo viên chủ nhiệm đa số tích cực bám lớp, bám trường, có kế hoạch cụ thể cho từng tháng, từng tuần. Có các hoạt động lồng ghép các nội dung của nhà trường vào các hoạt động NGLL. Tích cực tham gia các hoạt động chào mừng ngày 22/12”. Một số chủ nhiệm như cô Trang; cô Dương Thủy; cô Nguyệt; Thầy cao Cường sinh hoạt với lớp còn ít, chưa đảm bảo 3buổi/ tuần.
          Hàng tuần ban giám hiệu đều có sự theo dõi công tác giáo viên chủ nhiệm của các lớp và niêm yết công khai tại văn phòng nhà trường.
 12. Việc sử dụng phòng học bộ môn, phòng chức năng, trang thiết bị phục vụ dạy học:
- Thống kê việc đăng ký và sử dụng TBGD của giáo viên:
Số lượt sử dụng TBDH: 455
Số tiết dạy ứng dụng CNTT: 1
Cá nhân tiêu biểu: Hoàng Viết Cường; Nguyễn Thị Minh Thủy.
Cá nhân ít sử dụng: Dương Thị Thanh Huyền; Võ Thị Minh Nguyệt.
- Đánh giá chung:
Phần lớn, giáo viên đã có ý thức sử dụng đồ dùng dạy học, tần số sử dụng đồ dùng dạy học khá cao. Đầu tuần giáo viên đều lên Lịch đăng ký sử dụng thiết bị khá chu đáo.
Hạn chế: Học sinh học thực hành Tin học chưa được nhiều vì máy tính bị hỏng 5 bộ chưa khắc phục được.
   13. Hoạt động giáo dục NGLL, Công tác đoàn đội, công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ.
- Các hoạt động khác đã triển khai:
Nội dung Đối tượng tham gia Số lượng Kết quả Ghi chú
1. Chăm sóc bồn hoa cây cảnh, phong quang trường lớp. HS 8 lớp Khá  
2. Hội diễn văn nghệ, báo tường, thi vở sạch chữ đẹp chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. HS 8lớp Tốt  
3. Tổ chức hoạt động ngoại khóa “Uống nước nhớ nguồn” Toàn trường   Tốt  
          - Đánh giá chung:
Thực hiện các hoạt động theo đúng kế hoạch. Nề nếp, vệ sinh tại đảm bảo. Nhiều Chi đội rất có ý thức trong việc chăm sóc và trồng thêm các bồn hoa cây cảnh, tôn tạo cảnh quan sư phạm nhà trường, bàn giao các công trình phần việc măng non gắn với Thi đua lập thành tích “Chào mừng ngày 22/12(Tiểu biểu Chi đội 8A, 9A...);
Tổ chức hoạt động ngoại khóa “Uống nước nhớ nguồn” một cách thiết thực và hiệu quả: Kể chuyện, ôn lại truyền thống ngày 22/12 và vai trò của anh bộ đội cụ Hồ.
14. Công tác KĐCLGD:
Nhà trường đã phân công cụ thể cho từng cá nhân và các bộ phận thu thập minh chứng theo kế hoạch đầu năm. Tiến hành sắp xếp hồ sơ theo nhóm chức năng nhiệm vụ mà phòng đã chỉ đạo. Giáo viên đã có ý thức lưu trữ minh chứng các hoạt động nhà trường.
          II. Đánh giá kết quả hoạt động của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng.
1. Các tổ chuyên môn:
Các tổ đã triển khai sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo đúng quy định, các buổi sinh hoạt đã tập trung vào bàn biện pháp nâng cao hiệu quả giờ dạy cho giáo viên, bàn phương pháp giảng dạy các bài thao giảng trong tháng. Trong quá trình báo cáo chuyên đề các giáo viên đã nêu cao tính phản biện nội dung nên đã  phát huy tinh thần trách nhiệm của các GV trong tổ, đồng thời  đánh giá ý thức trách nhiệm của GV trong việc tự học tự bồi dưỡng. Các thành viên trong tổ bước đầu nắm cơ bản cách thức tham gia sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học kết nối” và có một số sản phẩm có chất lượng được gửi lên diễn đàn.
Nhà trường đã chỉ đạo các tổ tiến hành thanh kiểm tra, thanh tra đúng kế hoạch. BGH tăng cường công tác kiểm tra giáo án dạy BDHSG, Phụ đạo học sinh Yếu-Kém, nhập điểm trên hệ thống SMAS, sử dụng thiết bị dạy học. Việc kiểm tra đã có tác dụng thực sự, giúp giáo viên nhận rõ những ưu điểm và hạn chế trong giảng dạy và thực hiện quy chế chuyên môn của mình: Giáo viên có đầu tư cho bài soạn, nhiệt tình, say mê tìm giải pháp để cuốn hút học sinh học tập. Việc sử dụng thiết bị dạy học tương đối hiệu quả.
Công tác tham mưu cho BGH xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch dạy học, bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên được thực hiện khá tốt.
Tuy nhiên một số tổ trưởng, nhóm trưởng chưa nắm rõ nội dung dạy học theo chủ đề và phương pháp tiến hành sinh hoạt chuyên môn trên diễn đàn “Trường học kết nối” nên còn có hiều hạn chế trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.
2. Tổ văn phòng:
- Việc xây dựng, quản lý hồ sơ nhà trường đúng theo quy định. Nhận và lưu trữ công văn đi và đến kịp thời và cập nhật vào hồ sơ sổ sách văn phòng.
- Việc quản lý sách, thiết bị phục vụ dạy học khá tốt.
- Thực hiện tốt công tác trực hành chính theo kế hoạch nhà trường.
- Công tác nhập dữ liệu phổ cập vào phần mềm trực tuyến khá tốt. Đã hoàn thành hồ sơ chuẩn bị đón đoàn kiểm tra.
- Các mục lục, thống kê hàng năm ghi chép chưa đầy đủ.
          III. Các hoạt động khác:
          1. Chế độ thông tin báo cáo của các tổ về BGH chưa kịp thời, hình thức văn bản chưa đúng thể thức như tổ Anh – Thể. Tổ KHTN báo cáo sơ sài chưa đầu tư thời gan.
          2. Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên được lên kế hoạch hàng tháng.
3. Đăng tải các kế hoạch đầu tháng trên trang thông tin điện tử của trường.
4. Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo: Sưu tầm tranh ảnh, hiện vật về QĐNDVN và sáng tác thơ văn về anh bộ đội cụ Hồ.
5. Tu sửa, nâng cấp hệ thống điện trong các phòng học và hệ thống phòng chức năng, nâng cấp bồn hoa, cây cảnh.
6. Tổ chức cho CB, GV đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
7. Phối hợp với Đoàn xã tổ chức lao động xây dựng nông thôn mới, đóng góp 130 ngày công lao động thu gom rác thải, bảo vệ môi trường. Phối hợp với UBND xã và trường trung cấp nghề Hà Tĩnh tổ chức 1 buổi hội nghị tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho HS lớp 9.
8. Tăng cường đi thực tế thăm nhà HS, chúc mừng  các gia đình PHHS Thiên chúa Giáo nhân dịp noel.
9. Tổ chức 1 buổi truyền thông về dân số và sức khỏe sinh sản vị thành niên  theo tinh thần công văn số 560/PGD&ĐT, ngày 13/12/2016 của Phòng GD&ĐT.
IV. Những cá nhân hoàn thành xuất sắc, nổi bật trong tháng:
TT Họ và tên Nội dung hoàn thành xuất sắc
1 Nguyễn Ngọc Tân BDHSG kết quả tốt
2 Nguyễn Cao Cường BDHSG kết quả tốt
3 Phan T Thanh Hương Hồ sơ tổ nhóm chuyên môn, hồ sơ cá nhân, công tác chỉ đạo “Câu lạc bộ Văn học” Triển khai sản phẩm “Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn”,  BDHSG kết quả tốt
4 Trần Đình Trung Tổ chức Đội hoàn thành xuất sắc Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và triển khai hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho liên đội.
5 Hoàng Viết Cường Chỉ đạo theo dõi các hoạt động của tổ KHTN tốt.
 
Phần II
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 1/2017
Chủ đề: Thi đua lập thành tích “Mừng Đảng, mừng xuân”
1. Về chuyên môn
1.1. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa. Động viên học sinh tham gia tích cực câu lạc bộ Toán học, Văn học, Tiếng anh;
1.2. Duy trì tốt nền nếp chuyên môn, thực hiện đúng tiến độ chương trình. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đặc biệt là đối tượng học sinh yếu; quan tâm 3 học sinh( Kiên; Đằng; Thu Uyên) tham gia đội dự tuyển học sinh giỏi Tỉnh;
1.3. Hoàn thành chương trình học kỳ I trước ngày 15/01/2017. Phân công chuyên môn học kỳ II (16/01);
1.4. Tham gia Hội khoẻ Phù Đổng cấp huyện. Tham gia tốt kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Tỉnh. Tổ chức thao giảng, thăm lớp dự giờ, hoàn thiện hồ sơ dự thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh;
1.5. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ kiểm tra toàn diện giáo viên, tổ kỳ I, triển khai kế hoạch kiểm tra kỳ II. Tham gia tốt kỳ thi học sinh giỏi IOE cấp huyện vào ngày 14/1/2017;
1.6. Thu SKKN CB,GV. Chấm chọn gửi về phòng vào cuối tháng 1/2017;
1.7. Từng bước hoàn thành hồ sơ KĐCLGD;
1.8. Giáo viên ra bài tập về nhà cho học sinh trong dịp nghỉ dương lịch;
1.9. Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất giáo viên;
2. Công tác khác:
- Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là giáo dục an toàn giao thông. Lồng ghép nội dung phổ biến giáo dục pháp luật với các cuộc vận động như: “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh";
- Triển khai các hoạt động chuyên môn của Phòng (nếu có).
   Nơinhận:                                                                                                                                      
   - Phòng GD&ĐT (để B/C);                                             
     - HT, HP;
     - Đẳng tải trên Wetside của trường;
     - Lưu: HSCM.
 
                                                                                                            KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
           
 
                                                                                                                    Lê Đình Thuần
 
 
                                                                                        
    
                                                                                         
 
 
 
 
Nguồn: thcsthachlac.thachha.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 4
Tháng 06 : 72
Năm 2021 : 994