Tuesday, 15/06/2021 - 05:33|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA Trường THCS Thạch Lạc

BÁO CÁO CHUYÊN MÔN THÁNG 03/2017

UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG THCS THẠCH LẠC

 
 

Số:  05 /BCCM-TL
              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               
 
                                 Thạch Lạc, ngày 22 tháng 3 năm 2017
 
BÁO CÁO
Sơ kết hoạt động chuyên môn tháng 3/2017,
triển khai nhiệm vụ chuyên môn tháng 4/2017

Phần I
SƠ KẾT CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2017
Chủ đề: Thi đua lập thành tích “Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3”
 1. Các nhiệm vụ trọng tâm đã triển khai trong tháng
1.1. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” chào mừng các ngày lễ. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đặc biệt là đối tượng học sinh yếu, ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT; Tổ chức dạy thao giảng chào mừng các ngày lễ trong tháng; Tăng cường công tác BDHSG khối 8 các môn Toán, Văn, Anh; Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tạo nhiều sân chơi trí tuệ cho học sinh. Động viên học sinh tham gia tích cực  câu lạc bộ Toán học, Văn học, Tiếng Anh; tham gia giải Toán trên Toán tuổi thơ, sáng tác thơ văn trên tạp chí văn học và tuổi trẻ;
1.2. Tham gia thi học sinh giỏi IOE cấp tỉnh vào ngày 04/3, và học sinh giỏi các môn điền kinh, thể thao cấp tỉnh.
1.3. Bồi dưỡng hổ trợ giáo viên dự thi giáo viên giỏi cấp huyện vòng thi thực hành để đạt kết quả cao.
1.4. Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn kể cả sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt trên “trường học kết nối”;
1.5. Hoàn thiện hồ sơ BDTX giáo viên. Kiểm tra công tác thư viện, thiết bị, phiếu đăng ký sử dụng thiết bị và kết quả sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên;
1.6. Tổ chức gặp gỡ, giáo lưu, tọa đàm với các O và Dượng trong nhà trường. Tổ chức thao giảng chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3;
1.7. Toàn trường ra quân làm vệ sinh khơi thông cống rãnh, thu dọn rác trên trục trường chính nhằm hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã Thạch Lạc;
1.8. Tổ chức giải bóng chuyền nam và giải bóng đá nữ cho học sinh các khối lớp trong trường;
1.9. Tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn vào sáng ngày 24/3.
II. Đánh giá các hoạt động sư phạm của nhà giáo.
1.   Thực hiện nề nếp kỷ cương hành chính:
        Cán bộ, giáo viên thực hiện tốt nề nếp kỷ cương trong nhà trường, có ý thức, tinh thần thái độ đối với công việc, quan tâm đến học sinh; Đa số học sinh thực hiện tốt nội quy nhà trường. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn tồn tại một số CB, GV nghỉ dạy do ốm đau, một số giáo viên dự thi giáo viên giỏi nên phải bố trí dạy thay có phần ảnh hưởng đến chất lượng giờ dạy và tiến độ chương trình.
2.   Thực hiện nội dung, chương trình, kế hoạch dạy học:
        - Đảm bảo tiến độ chương trình đến tuần 28 (tính đến ngày 25/3), chỉ có một số môn chậm 1 tiết so với chương trình và yêu cầu có kế hoạch dạy bù kịp thời.
- Nhà trường đã tiến hành chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức họp tổ, lựa chọn những tiết để dạy thao giảng chào mừng ngày 8/3 và dạy mẫu cho giáo viên dự thi GVDG dự giờ rút kinh nghiệm. Rà soát lại chương trình dạy ôn tập tuyển sinh lớp 10 để có hướng điều chỉnh cho phù hợp trong học kỳ 2.
3.   Soạn bài:
- Kết quả kiểm tra công tác soạn bài:
TT Gv được kiểm tra KQ TT Gv được kiểm tra KQ
1 Phan Anh Chiến T 9 Phạm Tiến Dũng K
2 Thái Thị Nhung K 10 Hoàng Viết Cường T
3 Dương Thị Thủy T 11 Nguyễn Cao Cường K
4 Trần Thị Quỳnh Trang T 12 Nguyễn Thị Lương T
5 Trương Quang Tâm K 13 Võ Thị Minh Nguyệt T
6 Nguyễn Thị Minh Thủy K 14 Nguyễn Thị Niêm T
7 Nguyễn Thị Hoài Thu T 15 Bùi Thị Thu K
8 Phan Đình Hùng K 16 Phan Thi Thanh Hương K
      17 Trần Đình Trung T
- Đánh giá chung:
BGH nhà trường cùng với tổ chuyên môn đã trực tiếp đi kiểm tra công tác soạn bài của giáo viên nhìn chung giáo viên soạn bài đầy đủ, kịp thời trước khi lên lớp, đúng phân phối chương trình, giáo viên có cố gắng trong soạn bài theo hướng đổi mới phương pháp, theo chuẩn kiến thức kỹ năng. Một số giáo viên đã có sự đầu tư, ứng dụng CNTT trong soạn giảng như Cô giáo Nguyễn Thị Niêm; Phan Anh Chiến. Tuy nhiên bài soạn của một số giáo viên nội dung bài soạn chưa tốt, không làm rõ trọng tâm, hệ thống bài tập và câu hỏi chưa phù hợp với đối tượng học sinh.
4.   Giảng dạy:
GV dạy Thao giảng Thứ/ngày Tên bài dạy Môn/lớp XL
Thái Thị Nhung 24/2
 
Đa thức Toán 7A T
Hoàng Viết Cường 24/2 Cấu tạo trong của thỏ nhà Sinh 7A T
Phan Thị T Hương 19/3 Ôn tập phần tiếng việt Văn 9A T
Trần Đình Trung 19/3 Phát triển tổng hợp KT tài nguyên biển đảo. Địa 9B K
Phạm Tiến Dũng 16/3 Kỷ thuật nhảy xa kiểu ngồi Thể 8B T
          - Đánh giá chung:
Giáo viên có nhiều cố gắng trong việc tổ chức các hoạt động trên lớp, nề nếp dạy học tốt, trình bày bảng khá cẩn thận, nhiều giáo viên quan tâm đến đổi mới phương pháp dạy học, tạo được không khí, khuyến khích học sinh tham gia học tập. Thầy giáo Trần Đình Trung, Hoàng Viết Cường, Cô giáo Phan Thị Thanh Hương; Thái Thị Nhung vận dụng phương pháp mới để dạy tiết thao giảng, đã tạo hứng thú học tập cho học sinh thông qua các hoạt động; học sinh chủ động tìm hiểu kiến thức, có các bài tập rèn kỹ năng. Tuy vậy, đổi mới phương pháp tổ chức dạy học còn chậm (vẫn tồn tại một số tiết dạy thao giảng theo PP truyền thống), việc chuyển giao nhiệm vụ học tập cho học sinh còn hạn chế, GV chưa chú ý nhiều đến khó khăn của HS trong học tập để giúp đỡ. Việc rèn kỹ năng giao tiếp cho học sinh hạn chế. Một số tiết dạy giáo viên chưa đưa ra được các kiến thức cần bổ trợ, hoạt động hướng dẫn ở nhà chưa được chú ý.
5.Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh:
- Ra đề bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng; phù hợp với từng đối tượng học sinh khác nhau trong các bài kiểm tra thường xuyên và định kỳ; Coi thi, chấm thi các bài kiểm tra viết một cách nghiêm túc, đánh giá đúng kết quả thực chất của học sinh.
- Công  tác gọi bài cũ, kiểm tra việc học bài ở nhà được tiến hành thường xuyên ở các tiết dạy. Nhìn chung học sinh có làm bài tập và học bài cũ ở nhà khá chu đáo.
6. Việc chấm chữa bài, ghi điểm:
Chấm chữa bài tương đối nghiêm túc, nhận xét bài làm có tính động viên và đưa ra hướng khắc phục tồn tại cho học sinh đặc biệt là trong việc chấm chữa bài bồi dưỡng học sinh giỏi. Tuy nhiên, một số giáo viên vào điểm còn chậm trong sổ lớn cũng như trong phần mềm smas.edu.
7.   Công tác thăm lớp dự giờ:
Tổng số
tiết dự giờ
Phân loại (chia ra)
 ( G, K, TB, CĐ )
Tên GV dự nhiều
(số tiết )
Số tiết dự giờ
bình quân
86 G 25 TB   Bùi Thu (9 tiết); P Hương (8 tiết)
Viết Cường (8 tiết)
              
 5,1 tiết/GV
K 61  
- Số tiết dự giờ trong tháng theo kế hoạch của tổ:
        - Đánh giá chung:
Nhìn chung số tiết thăm lớp dự giờ đạt chỉ tiêu; bình quân 5,1 tiết/giáo viên/tháng. Sau dự giờ có nhận xét đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm cho đồng nghiệp, bản thân. Đặc biệt là dự 1 tiết dạy mấu để cho giáo dự thi GVDG rút kinh nghiệm khá tốt. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số giáo viên chưa tích cực góp ý cho đồng nghiệp sau giờ dạy, góp ý chưa kịp thời, đánh giá giờ dạy đang nhẹ nhàng, xếp giờ tốt nhiều.
8. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; giúp đỡ học sinh yếu kém:
        - Thống kê BDHSG, PĐ:
  Số buổi theo KH Số buổi thực hiện Lý do không thực hiện Gv vi phạm
BD HSG 12 12    
Phụ đạo 70 72 Gv xin nghỉ có phép.  
          - Thống kê CLB Toán, Em yêu Truyện Kiều, Tiếng anh:
CLB Số bài tham gia Số bài có chất lượng Cá nhân tiêu biểu
Toán 16 14 Quốc Hưng, An Ban, Hồ Đằng (9A);
Dương Thanh 8A;Thùy Dương 7A
Truyện Kiều 20 16 Thanh Hiền 7A; Quốc Hưng 9A;
Tiếng Anh 15 7 Hoàng Long 6A.
        - Đánh giá chung:
+ Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi: Trường đã tích cực triển khai bồi dưỡng học sinh giỏi các môn Ngữ văn, Toán, Anh văn lớp 8. Tích cực động viên học sinh tăng cường ôn luyện. Giáo viên có ý thức và trách nhiệm của mình trong công tác BDHSG. Học sinh tham gia tích cực vào các hoạt động của 3 câu lạc bộ. Có nhiều bài viết và bài giải có chất lượng.
+ Công tác ôn tập cho học sinh lớp 9 và phụ đạo học sinh yếu kém: Nhà trường đã xây dựng kế hoạch lên lịch buổi chiều vào các ngày trong tuần và giáo viên thực hiên nghiêm túc theo kế hoạch của nhà trường. Các tổ chuyên môn đã rà soát lại chương trình dạy ôn tập tuyển sinh lớp 10 để có hướng điều chỉnh cho phù hợp trong học kỳ 2. Ban giám hiệu thường xuyên theo dõi và kiểm tra hoạt động dạy học buổi chiều.
9. Công tác tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
- Chuyên đề, ngoại khoá thực hiện trong tháng :                                    
Tên chuyên đề, ngoại khoá Giáo viên /cấp thực hiện Bộ môn
Rèn luyện kỹ năng tích hợp giải bài tập lai một cặp tính trạng. Hoàng Viết Cường Sinh học
Hướng dẫn học sinh lớp 9 ôn tập văn thơ Việt Nam hiện đại. Phan Thi Thanh Hương Ngữ Văn
Một số phương pháp dạy từ ở học sinh lớp 6,7. Trần Thị Quỳnh Trang Tiếng Anh
        - Đánh giá chung:
Các tổ đã triển khai các chuyên đề bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho CB giáo viên, dạy học theo chủ đề, bàn biện pháp nâng cao chất lượng dạy học. Đặc biệt là qua các nhận xét góp ý cho đồng nghiệp giáo viên nâng cao và hoàn thiện bài dạy một cách tốt hơn. Tiêu biểu là Cô giáo Phan Thị Thanh Hương.
Công tác tổ chức tiển khai các chuyên đề diễn ra theo đúng kế hoạch của nhà trường và đạt hiệu quả cao, phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ trước mắt, tích cấp thiết của chuyên đề. Các giáo viên được phân công báo cáo chuyên đề chuẩn bị bài chu đáo, GV tham gia học tập nghiêm túc. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn đang tồn tại một số giáo viên còn hạn chế trong công tác tự học, tự bồi dưỡng, tham gia sinh hoạt chuyên môn trên diễn đàn “Trường học kết nối”.
       10. Thực hiện các qui định về chuyên môn:
       - Kiểm tra hồ sơ:
Hồ sơ Nhận xét
Sổ điểm Bảo quản tốt, sử dụng đúng quy chế, giáo viên vào điểm còn chậm (T Dũng, C Cường, M Thủy, T Chiến). Gv chủ nhiệm cập nhật DS điểm diện học sinh kịp thời.
Sổ đầu bài Ghi chép đầy đủ, phù hợp với lịch báo giảng, nhận xét cụ thể, rõ ràng. Giữa nhận xét và xếp loại khá phù hợp, giáo viên chủ nhiệm nhận xét chi tiết vào cuối tuần.
Hồ sơ thiết bị GD Đầy đủ các loại. Bảo quản tốt. Tồn Tại: Cập nhập trên bảng tin đăng ký sử dụng chưa kịp thời.
          - Thanh kiểm tra chuyên đề, toàn diện:
 
TT
 
Họ và tên GV
KT Toàn
diện
KT chuyên đề
 
XL Chung
PP SDTB CNTT QC Khác  
1 Trần Đình Trung   X     X   T
2 Nguyễn Thị Lương     X X     T
3 Hoàng Viết Cường   X X   X   T
        11. Công tác chủ nhiệm lớp
        - Thống kê công tác chủ nhiệm lớp:
GV chủ nhiệm Lớp Số buổi SH 15p Nhận xét Ghi chú
Dương Huyền 6A 19 Tích cựu tham gia SH cùng với lớp.  
Nguyễn Minh Thủy 6B 17 Tích cựu tham gia SH cùng với lớp.  
Thái Thị Nhung 7A 14 Tích cựu tham gia SH cùng với lớp.  
Trương Quang Tâm 7B 10 Tích cựu tham gia SH cùng với lớp  
Dương Thị Thủy 8A 9 Chưa tích cực tham gia SH cùng với lớp.  
Trần Thị Quỳnh Trang 8B 8 Không tích cựu tham gia SH cùng với lớp. Không đảm bảo 3 buổi/tuần.  
Võ Thị M Nguyệt 9A 10 Tích cựu tham gia SH cùng với lớp.  
Nguyễn Cao Cường 9B 8 Chưa tích cực tham gia SH cùng với lớp.  
        - Đánh giá chung:
        Giáo viên chủ nhiệm đa số tích cực bám lớp, bám trường, có kế hoạch cụ thể cho từng tháng, từng tuần. Có các hoạt động lồng ghép các nội dung của nhà trường vào các hoạt động NGLL. Tích cực tham gia các hoạt động chào mừng ngày “Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3”. Thực hiện tốt công tác ổn định nề nếp học tập chính khóa và ôn tập buổi chiều. Hàng tuần ban giám hiệu đều có sự theo dõi công tác giáo viên chủ nhiệm của các lớp và niêm yết công khai tại văn phòng nhà trường.
 12. Việc sử dụng phòng học bộ môn, phòng chức năng, trang thiết bị phục vụ dạy học:
- Thống kê việc đăng ký và sử dụng TBGD của giáo viên:
Số lượt sử dụng Số tiết dạy ứng dụng CNTT Cá nhân tiêu biểu Cá nhân hạn chế
 
451
 
4
T Tâm, T. V Cường, T. C Cường, T Dũng, T Trung  
- Đánh giá chung:
Phần lớn, giáo viên đã có ý thức sử dụng đồ dùng dạy học, tần số sử dụng đồ dùng dạy học khá cao. Đầu tháng giáo viên đều lên Lịch đăng ký sử dụng thiết bị khá chu đáo. Hạn chế: một số giáo viên không cập nhật sổ đăng ký sử dụng thiết bị dạy học.
        13. Hoạt động giáo dục NGLL, Công tác đoàn đội, công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ.
- Các hoạt động khác đã triển khai:
Nội dung Đối tượng tham gia Số lượng Kết quả Ghi chú
1. Chăm sóc bồn hoa cây cảnh, phong quang trường lớp, đài tưởng niệm liệt sỹ xã Thạch Lạc, Di tích Chùa sò. HS 8 lớp Tốt  
2. Ra quân làm vệ sinh khơi thông cống rãnh, thu dọn rác trên trục trường chính nhằm hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã Thạch Lạc Toàn trường GV+HS Tốt  
4. Hoạt động trải nghiệm: Truyền thong về giáo dục phổ biến pháp luật vào ngày 7/3. Toàn trường   Tốt  
        - Đánh giá chung:
Thực hiện các hoạt động theo đúng kế hoạch. Nề nếp, vệ sinh tại đảm bảo. Nhiều Chi đội rất có ý thức trong việc chăm sóc và trồng thêm các bồn hoa cây cảnh, tôn tạo cảnh quan sư phạm nhà trường, bàn giao các công trình phần việc măng non gắn với Thi đua lập thành tích “Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3”(Tiểu biểu Chi đội 8A,7B...);
14. Công tác KĐCLGD:
Nhà trường đã phân công cụ thể cho từng cá nhân và các bộ phận thu thập minh chứng theo kế hoạch đầu năm. Tiến hành sắp xếp hồ sơ theo nhóm chức năng nhiệm vụ mà phòng đã chỉ đạo. Giáo viên đã có ý thức lưu trữ minh chứng các hoạt động nhà trường. Đánh giá và cập nhật các minh chứng lên phần mềm trực tuyến.
        II. Đánh giá kết quả hoạt động của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng.
1. Các tổ chuyên môn:
Các tổ đã triển khai sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo đúng quy định, các buổi sinh hoạt đã tập trung vào bàn biện pháp nâng cao hiệu quả giờ dạy cho giáo viên, bàn phương pháp giảng dạy các bài thao giảng trong tháng. Trong quá trình báo cáo chuyên đề các giáo viên đã nêu cao tính phản biện nội dung nên đã  phát huy tinh thần trách nhiệm của các GV trong tổ, đồng thời  đánh giá ý thức trách nhiệm của GV trong việc tự học tự bồi dưỡng. Các thành viên trong tổ bước đầu nắm cơ bản cách thức tham gia sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học kết nối” và có một số sản phẩm có chất lượng được gửi lên diễn đàn.
Nhà trường đã chỉ đạo các tổ tiến hành thanh kiểm tra, thanh tra đúng kế hoạch. BGH tăng cường công tác kiểm tra giáo án dạy BDHSG, Phụ đạo học sinh Yếu-Kém, nhập điểm trên hệ thống SMAS, sử dụng thiết bị dạy học. Việc kiểm tra đã có tác dụng thực sự, giúp giáo viên nhận rõ những ưu điểm và hạn chế trong giảng dạy và thực hiện quy chế chuyên môn của mình: Giáo viên có đầu tư cho bài soạn, nhiệt tình, say mê tìm giải pháp để cuốn hút học sinh học tập. Việc sử dụng thiết bị dạy học tương đối hiệu quả.
Các tổ chuyên môn đã tích cực kiểm tra các loại hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và tổ chuyên môn để chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của Sở GD về công tác BDTX giáo viên.
Công tác tham mưu cho BGH xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch dạy học, bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên được thực hiện khá tốt.
Tuy nhiên một số tổ trưởng, nhóm trưởng chưa nắm rõ nội dung dạy học theo chủ đề và phương pháp tiến hành sinh hoạt chuyên môn trên diễn đàn “Trường học kết nối” nên còn có hiều hạn chế trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.
2. Tổ văn phòng:
- Việc xây dựng, quản lý hồ sơ nhà trường đúng theo quy định. Nhận và lưu trữ công văn đi và đến kịp thời và cập nhật vào hồ sơ sổ sách văn phòng.
- Việc quản lý sách, thiết bị phục vụ dạy học khá tốt.
- Thực hiện tốt công tác trực hành chính theo kế hoạch nhà trường.
- Công tác nhập dữ liệu phổ cập vào phần mềm trực tuyến khá tốt.
- Các mục lục, thống kê hàng năm ghi chép chưa đầy đủ.
        III. Các hoạt động khác:
        1. Chế độ thông tin báo cáo của các bộ phận chuyên môn kịp thời.
        2. Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên được lên kế hoạch hàng tháng.
3. Đăng tải các kế hoạch đầu năm trên trang thông tin điện tử của trường.
Phần II
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4/2017
Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 
1. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5. Tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động, tạo nhiều sân chơi trí tuệ cho học sinh trong các nhà trường; phát triển phong trào giải toán, viết bài trên các tạp chí.
 2. Tiếp tục duy trì nghiêm túc nề nếp dạy và học. Dạy bù chương trình những môn còn chậm. Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý  trong việc ôn tập tuyển sinh: Bám sát tài liệu ôn tập, rèn kỹ năng làm bài cho học sinh. Sắp xếp thời gian, thời khoá biểu hợp lý cho việc ôn tập; Xây dựng chương trình đợt cuối, dành thời gian cho việc rèn kỹ năng làm bài, có kế hoạch kiểm tra, chấm chữa bài chu đáo cho học sinh; Kiểm tra, tư vấn cho giáo viên trong việc soạn giáo án dạy ôn; Động viên học sinh tham gia học tập đầy đủ. Kiểm tra chất lượng dạy học từng lớp, có hồ sơ theo dõi sự tiến bộ của học sinh, nhất là đối tượng yếu kém.
3. Tham gia các cuộc thi Thi HSG lớp 8 (Dự kiến 25/4/2016); Thi khảo sát chất lượng cuối năm; thi thử cho học sinh lớp 9 vào THPT.
4. Tập trung chỉ đạo bồi dưỡng học sinh lớp 9 với 3 môn Toán Văn Anh để thi vào THPT ngày 6/6/2017.
5. Sử dụng phần mềm quản lí trường SMAS hiệu quả; Tham gia tích cực sinh hoạt chuyên môn trên "Trường học kết nối"; triển khai dạy học theo chủ đề và soạn giáo án tích hợp liên môn.
6. Tổng hợp báo cáo công tác Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2016-2017.
          7. Bồi dưỡng tin học cho học sinh chuẩn bị dự thi Tin học trẻ cấp huyện.
  8. Duy trì nề nếp sinh hoạt. Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường , công tác giáo dục và nâng cao nhận thức cho học sinh. giáo dục giới tính, kỹ năng sống cho học sinh để phòng tránh các tai nạn thương tích. Tổ chức các hoạt động bổ ích tạo sân chới cho các em tham gia có hiệu quả.
9. Tổ chức giải bóng chuyền nam và giải bóng đá nữ cho học sinh. Tổ chức hội chợ, tổ chức ngày hội “Thiếu nhi khỏe – tiến bước lên đoàn”.
10. Tiếp tục động viên 2 đồng chí thi giáo viên dạy giỏi đợt 3 tại Phan Huy Chú đạt kết quả cao.
- Triển khai các hoạt động chuyên môn của Phòng (nếu có).
 
   Nơinhận:                                                                                                                                      
   - Phòng GD&ĐT (để B/C);                                             
     - HT, HP;
     - Đẳng tải trên Wetside của trường;
     - Lưu: HSCM.
 
                                                                                                              KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
           
 
                                                                                                                    Lê Đình Thuần
 
 
                                                                                        
    
                                                                                        
 
 
 
 
 
Nguồn: thcsthachlac.thachha.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 4
Tháng 06 : 72
Năm 2021 : 994