SƠ KẾT CÔNG TÁC THÁNG 12/ 2015

Thứ ba - 19/01/2016 18:52
SƠ KẾT CÔNG TÁC THÁNG 12/ 2015

I. Một số hoạt động trọng tâm trong công tác chuyên môn:
1.Tích cực bồi dưỡng học sinh giỏi và dự thi học sinh giỏi huyện các môn Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa khối 9;
2.Tổ chức thi Tiếng Anh trên mạng Internet cấp trường;
3. Tiến hành phụ đạo học sinh yếu kém, phân loại, kèm cặp từng đối tượng học sinh, nhất là học sinh lớp 9;
4. Tổ chức sinh hoạt tổ, nhóm thảo luận các chuyên đề có chiều sâu nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng giáo đội ngũ giáo viên;
5. Hoàn thành sản phẩm Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn dự thi cấp huyện;
6. Tổ chức hoạt động ngoại khóa nói về Phòng chống HIV/ADS và chiến tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam, Lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam;
7. Hoạt động trải nghiệm: Tham quan tìm hiểu nghi lễ và tín ngưỡng tôn giáo;
8. Phân công chuyên chuyên môn lần 5. Triển khai làm KĐCLGD trên phần mềm trực tuyến;
9. Làm sản phẩm dự thi Khoa học kỹ thuật: Mô hình thiết bị kéo dãn cột sống bằng tay.
II. Đánh giá các hoạt động sư phạm của nhà giáo.
1.     Thực hiện nề nếp kỷ cương hành chính:
        Nhìn chung đa số CB, GV thực hiện tốt nề nếp kỷ cương trong nhà trường, có ý thức, tinh thần thái độ đối với công việc, quan tâm đến học sinh; Đa số học sinh thực hiện tốt nội quy nhà trường. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn tồn tại một số CB, GV đi dạy chậm, không dạy thay cho đồng nghiệp làm ảnh hưởng đến thời gian và chất lượng giờ dạy.
2.     Thực hiện nội dung, chương trình, kế hoạch dạy học:
        - Đảm bảo tiến độ chương trình đến tuần 16, chỉ có một số môn chậm 1 tiết so với chương trình và yêu cầu có kế hoạch dạy bù kịp thời.
- Nhà trường đã tiến hành chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức họp tổ, xây dựng chủ để và thống nhất nội dung dạy học, lựa chọn những tiết học có thể vận dụng mô hình trường học mới để dạy thể nghiệm. Cụ thể trong tháng đã tiến hành dạy thể nghiệm 2 tiết thuộc môn Vật lý 9: Dạy học theo chủ đề: Bài tập sử dụng định luật ôm và môn Ngữ văn 8: Dạy tích hợp liên môn bài: Văn bản Nhật dụng .
3.   Soạn bài:
 BGH nhà trường cùng với tổ chuyên môn đã trực tiếp đi kiểm tra công tác soạn bài của giáo viên nhìn chung giáo viên soạn bài đầy đủ, kịp thời trước khi lên lớp, đúng phân phối chương trình, nhiều giáo viên có cố gắng trong soạn bài theo hướng đổi mới phương pháp, theo chuẩn kiến thức kỹ năng. Một số giáo viên đã có sự đầu tư, ứng dụng CNTT trong bài soạn như Cô giáo Nguyễn Thị Lương. Tuy nhiên bài soạn của một số giáo viên nội dung bài soạn chưa tốt, ôm đồm kiến thức, dàn trải, không làm rõ trọng tâm.
4.Giảng dạy: :
Giáo viên có nhiều cố gắng trong việc tổ chức các hoạt động trên lớp, nề nếp dạy học tốt, trình bày bảng khá cẩn thận, nhiều giáo viên quan tâm đến đổi mới phương pháp dạy học, tạo được không khí, khuyến khích học sinh tham gia học tập. Thầy giáo Trương Quang Tâm vận dụng mô hình trường học mới để dạy tiết thao giảng, đã tạo hứng thú học tập cho học sinh thông qua hoạt động khởi động; học sinh chủ động tìm hiểu kiến thức thông qua việc giao nhiệm vụ cho học sinh, có các bài tập rèn kỹ năng. Thay đổi cách dạy và học tạo một luồng sinh khí mới về đổi mới phương pháp dạy học cho học sinh và giáo viên, đặc biệt học sinh rất tích cực và hứng thú với cách dạy học theo mô hình trường học mới này.
Tuy vậy, đổi mới phương pháp tổ chức dạy học còn chậm (vẫn tồn tại một số tiết dạy thao giảng theo PP truyền thống), việc chuyển giao nhiệm vụ học tập cho học sinh còn hạn chế, GV chưa chú ý nhiều đến khó khăn của HS trong học tập để giúp đỡ. Việc rèn kỹ năng giao tiếp cho học sinh hạn chế. Nhiều giáo viên chưa phát huy tính tích cực và tạo hứng thú cho học sinh trong tiết dạy, khả năng bao quát lớp yếu. Một số tiết dạy giáo viên chưa đưa ra được các kiến thức cần bổ trợ, hoạt động hướng dẫn ở nhà chưa được chú ý.
5.Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh:
- Ra đề bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng; phù hợp với từng đối tượng học sinh khác nhau trong các bài kiểm tra thường xuyên và định kỳ; Coi thi, chấm thi các bài kiểm tra viết một cách nghiêm túc, đánh giá đúng kết quả thực chất của học sinh.
- Công  tác gọi bài cũ, kiểm tra việc học bài ở nhà được tiến hành thường
xuyên ở các tiết dạy. Nhìn chung học sinh có làm bài tập và học bài cũ ở nhà khá chu đáo.
6. Việc chấm chữa bài, ghi điểm:
Chấm chữa bài tương đối nghiêm túc, nhận xét bài làm có tính động viên và đưa ra hướng khắc phục tồn tại cho học sinh đặc biệt là trong việc chấm chữa bài bồi dưỡng học sinh giỏi. Tuy nhiên, một số giáo viên vào điểm còn chậm.
7.   Công tác thăm lớp dự giờ:
    Nhìn chung số tiết thăm lớp dự giờ đạt chỉ tiêu; bình quân 4,14 tiết/giáo viên/tháng. Sau dự giờ có nhận xét đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm cho đồng nghiệp, bản thân. Đặc biệt là dự 1 tiết dạy thể nghiệm về mô hình trường học mới, bước đầu đã thay đổi được tư duy và cách nhìn nhận, đổi mới PP dạy học của giáo viên.
Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số giáo viên chưa tích cực góp ý cho đồng nghiệp sau giờ dạy, góp ý chưa kịp thời, đánh giá giờ dạy đang còn nặng tính nể nang.
8.   Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; giúp đỡ học sinh yếu kém:
          + Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi: Trường đã tích cực triển khai bồi dưỡng học sinh giỏi các môn Ngữ văn, Toán, Anh văn lớp 8 và Sinh, Sử, Địa, Lý, Hóa, khối 9. Tích cực động viên học sinh tăng cường ôn luyện. Giáo viên có ý thức và trách nhiệm của mình trong công tác BDHSG. Tham gia thi học sinh giỏi Olympic lớp 9 (các môn Sinh, Sử, Địa, Lý, Hóa) đạt kết quả còn khiêm tốn, một số giáo viên năng lực bồi dưỡng còn yếu kém: chưa xác định rõ nội dung cần phải dạy, dạy kỹ năng thực hành, kỹ năng thuyết trình cho học sinh còn hạn chế.
Học sinh tham gia tích cực vào các hoạt động của 3 câu lạc bộ. Có nhiều bài viết và bài giải có chất lượng.
+ Công tác ôn tập cho học sinh lớp 9 và phụ đạo học sinh yếu kém: Nhà trường đã xây dựng kế hoạch lên lịch buổi chiều vào các ngày trong tuần và giáo viên thực hiên nghiêm túc theo kế hoạch của nhà trường. Gv đã tích cực ôn tập hệ thống lại kiến thức của học kỳ 1 để chuẩn bị tốt cho kỳ thi khảo sát chất lượng học kỳ 1. Ban giám hiệu thường xuyên theo dõi và kiểm tra hoạt động dạy học buổi chiều.
9. Công tác tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
Xây dựng dạy thể nghiệm 02 tiết dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn:
Tiết 1: Môn Toán 8 – Bài: Giải bài toán bằng cách lập PT (thầy giáo Phan Anh Chiến)
Tiết 2: Môn Ngữ Văn 9 – Bài: Đồng Chí (Chính Hữu) (Cô giáo Nguyễn Thị Hoài Thu)
Các tổ đã triển khai các chuyên đề bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho CB giáo viên, dạy học theo chủ đề, bàn biện pháp nâng cao chất lượng dạy học. Đặc biệt là qua các nhận xét góp ý cho đồng nghiệp giáo viên nâng cao và hoàn thiện bài dạy một cách tốt hơn. Tiêu biểu là thầy giáo Phan Anh Chiến, Cô giáo Nguyễn Thị Hoài Thu.
Công tác tổ chức tiển khai các chuyên đề diễn ra theo đúng kế hoạch của nhà trường và đạt hiệu quả cao, phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ trước mắt, tích cấp thiết của chuyên đề. Các giáo viên được phân công báo cáo chuyên đề chuẩn bị bài chu đáo, GV tham gia học tập nghiêm túc. Chủ động dành thời gian tự học, tự nghiên cứu, tham gia sinh hoạt chuyên môn trên diễn đàn “Trường học kết nối” nên đã một số đồng chí đã có sản phẩm gửi lên diễn đàn có chất lượng.
Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn đang tồn tại một số giáo viên còn hạn chế trong công tác tự học, tự bồi dưỡng, tham gia sinh hoạt chuyên môn trên diễn đàn “Trường học kết nối”.
       10. Thực hiện các qui định về chuyên môn:
       - Kiểm tra hồ sơ: Bảo quản tốt, sử dụng đúng quy chế, giáo viên vào điểm còn chậm (Một số GV chưa vào con điểm nào). Gv chủ nhiệm chưa cập nhật DS điểm diện học sinh. Ghi chép đầy đủ, phù hợp với lịch báo giảng, nhận xét cụ thể, rõ ràng. Giữa nhận xét và xếp loại khá phù hợp, giáo viên chủ nhiệm nhận xét chi tiết vào cuối tuần.
        - Thanh kiểm tra chuyên đề, toàn diện:
        11. Công tác chủ nhiệm lớp
        Giáo viên chủ nhiệm đa số tích cực bám lớp, bám trường, có kế hoạch cụ thể cho từng tháng, từng tuần. Có các hoạt động lồng ghép các nội dung của nhà trường vào các hoạt động NGLL. Tích cực tham gia các hoạt động chào mừng ngày “Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12”. Thực hiện tốt công tác ổn định nề nếp học tập chính khóa và ôn tập buổi chiều. Hàng tuần ban giám hiệu đều có sự theo dõi công tác giáo viên chủ nhiệm của các lớp và niêm yết công khai tại văn phòng nhà trường.
 12. Việc sử dụng phòng học bộ môn, phòng chức năng, trang thiết bị phục vụ dạy học:
Phần lớn, giáo viên đã có ý thức sử dụng đồ dùng dạy học, tần số sử dụng đồ dùng dạy học khá cao. Đầu tháng giáo viên đều lên Lịch đăng ký sử dụng thiết bị khá chu đáo. Hạn chế: một số giáo viên đăng ký mượn bảng phụ nhưng không sử dụng.
        13. Hoạt động giáo dục NGLL, Công tác đoàn đội, công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ.
Thực hiện các hoạt động theo đúng kế hoạch. Nề nếp, vệ sinh tại đảm bảo. Nhiều Chi đội rất có ý thức trong việc chăm sóc và trồng thêm các bồn hoa cây cảnh, tôn tạo cảnh quan sư phạm nhà trường, bàn giao các công trình phần việc măng non gắn với Thi đua lập thành tích “Chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12”(Tiểu biểu Chi đội 8A,7B...);
Tổ chức hoạt động ngoại khóa “Chiến tranh cách mạng Việt Nam và lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam” nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân và dân tộc Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và Lịch sử hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Hoạt động trải nghiệm Tham quan tìm hiểu nghi lễ và tín ngưỡng tôn giáo  một cách thiết thực và hiệu quả: Tìm hiểu các trường phái kiến trúc khác nhau: Chùa Phật giáo xây dựng theo kiến trúc cổ phương đông, với ảnh hưởng ít nhiều giữa giao thoa văn hóa Phật giáo, Nho giáo và Lão giáo. Nhà thờ Thiên chúa giáo mang đậm phong cách kiến trúc Pháp, các nghi lể và nghi thức nhập môn của các tôn giáo để Hs có thể làm quen với các nghi thức này khi tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện ở các cơ sở tôn giáo. Tìm hiểu về các quan điểm triết lý của các tôn giáo trong việc giáo dục về đức tin, giáo dục nhân cách, những nét tinh hoa chung trong hệ thống quan điểm nhân văn mà các tôn giáo đều hướng tới.
14. Công tác KĐCLGD:
Nhà trường đã phân công cụ thể cho từng cá nhân và các bộ phận thu thập minh chứng theo kế hoạch đầu năm. Tiến hành sắp xếp hồ sơ theo nhóm chức năng nhiệm vụ mà phòng đã chỉ đạo. Giáo viên đã có ý thức lưu trữ minh chứng các hoạt động nhà trường. Đánh giá và cập nhật các minh chứng lên phần mềm trực tuyến.
        II. Đánh giá kết quả hoạt động của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng.
1. Các tổ chuyên môn:
Các tổ đã triển khai sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo đúng quy định, các buổi sinh hoạt đã tập trung vào bàn biện pháp nâng cao hiệu quả giờ dạy cho giáo viên, bàn phương pháp giảng dạy các bài thao giảng trong tháng. Trong quá trình báo cáo chuyên đề các giáo viên đã nêu cao tính phản biện nội dung nên đã  phát huy tinh thần trách nhiệm của các GV trong tổ, đồng thời  đánh giá ý thức trách nhiệm của GV trong việc tự học tự bồi dưỡng. Các thành viên trong tổ bước đầu nắm cơ bản cách thức tham gia sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học kết nối” và có một số sản phẩm có chất lượng được gửi lên diễn đàn.
Nhà trường đã chỉ đạo các tổ tiến hành thanh kiểm tra, thanh tra đúng kế hoạch. BGH tăng cường công tác kiểm tra giáo án dạy BDHSG, Phụ đạo học sinh Yếu-Kém, nhập điểm trên hệ thống SMAS, sử dụng thiết bị dạy học. Việc kiểm tra đã có tác dụng thực sự, giúp giáo viên nhận rõ những ưu điểm và hạn chế trong giảng dạy và thực hiện quy chế chuyên môn của mình: Giáo viên có đầu tư cho bài soạn, nhiệt tình, say mê tìm giải pháp để cuốn hút học sinh học tập. Việc sử dụng thiết bị dạy học tương đối hiệu quả.
Tổ Hóa – Sinh đã tiến hành hướng dẫn học sinh làm sản phẩm dự thi Hội thi KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2015-2016: Mô hình thiết bị vật lý trị liệu: Kéo dãn cột sống điều khiển bằng tay thộc lĩnh vực Y khóa và chăm sóc sức khỏe dự thi cấp Tỉnh.
Công tác tham mưu cho BGH xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch dạy học, bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên được thực hiện khá tốt.
Tuy nhiên một số tổ trưởng, nhóm trưởng chưa nắm rõ nội dung dạy học theo chủ đề và phương pháp tiến hành sinh hoạt chuyên môn trên diễn đàn “Trường học kết nối” nên còn có hiều hạn chế trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.
2. Tổ văn phòng:
- Việc xây dựng, quản lý hồ sơ nhà trường đúng theo quy định. Nhận và lưu trữ công văn đi và đến kịp thời và cập nhật vào hồ sơ sổ sách văn phòng.
- Việc quản lý sách, thiết bị phục vụ dạy học khá tốt.
- Thực hiện tốt công tác trực hành chính theo kế hoạch nhà trường.
- Chuẩn bị tốt cho công tác phục vụ kỳ thi khảo sát chất lượng học kỳ 1.
- Tích cực làm công tác KĐCLGD.
        III. Về cơ sở vật chất – tài chính:
        Tiến hành nâng cấp sân thể dục để đưa vào sử dụng đảm bảo cho HS có sân bải tập thể dục và chơi các môn thể thao phát triển thể lực
        Tăng cường vận động PHHS đóng góp các khoản thu tự nguyện để chi trả các hạng mục mua sắm, tu sửa theo kế hoạch đầu năm học. Chi trả các chế độ lương và phụ cấp đầy đủ, đảm bảo động viên CBCNV phấn khởi hoàn thành nhiệm vụ
Các hoạt động khác:
        1. Chế độ thông tin báo cáo của các bộ phận chuyên môn kịp thời.
        2. Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên được lên kế hoạch hàng tháng.
3. Đăng tải các kế hoạch đầu năm trên trang thông tin điện tử của trường.
4. Hoàn thành trang trí lớp học theo mô hình trường học mới.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Tân

Nguồn tin: THCS THẠCH LẠC

 Từ khóa: công tác, sơ kết

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  VĂN BẢN

KHCM- TL

Kế hoạch chuyên môn

Lượt xem:7 | lượt tải:0

BDTX

BDTX Công văn

Lượt xem:4 | lượt tải:0

TKB

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 5 ÁP DỤNG TỪ 16 THÁNG 01 NĂM 2017

Lượt xem:6 | lượt tải:3

TKB

Thời khóa biểu số 5 năm học 2016- 2017

Lượt xem:4 | lượt tải:0

TKB

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 3 ÁP DỤNG TỪ 10 THÁNG 10 NĂM 2016

Lượt xem:6 | lượt tải:0

Kế hoạch thi GVDG

Công văn phòng GD&ĐT

Lượt xem:7 | lượt tải:0

BDTX

BDTX Gửi các tổ

Lượt xem:4 | lượt tải:0

CVHSG

công văn thi Học sinh giỏi

Lượt xem:5 | lượt tải:0

TKB

Thời khóa biểu số 1 năm học 2016- 2017

Lượt xem:7 | lượt tải:0

VBT

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015 - 2016; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 - 2017

Lượt xem:3 | lượt tải:0

Số 13/BC-CĐCS

Báo cáo một số hoạt động của Công đoàn Năm học 2015-2016

Lượt xem:3 | lượt tải:0

TKB

Thời khóa biểu số 6 -từ 11-1-2016

Lượt xem:6 | lượt tải:0

TKB

Thời khóa biểu số 3

Lượt xem:5 | lượt tải:0

TKB

THOI KHOA BIEU SO 2 MOI (Áp dụng từ 28/9/2015)

Lượt xem:5 | lượt tải:0

VBT

BÁO CÁO SƠ KẾT VIỆC “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

Lượt xem:4 | lượt tải:0

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây