BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015 - 2016; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 - 2017

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015 - 2016; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 - 2017

Số kí hiệu VBT
Ngày ban hành 28/08/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Nhà trường
Người ký Nguyễn Ngọc Tân

Nội dung

Phần thứ nhất

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015 - 2016
 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
1. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và đặc thù của ngành là triển khai cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
a) . Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Bám sát chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 của ngành: “Trung thực, trách nhiệm trong giảng dạy, giáo dục; gắn bó với học sinh, đoàn kết với đồng nghiệp, xây dựng nhà trường phát triển”,cấp ủy, BGH nhà trường đã chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong trường tổ chức mỗi tháng 1 buổi sinh hoạt tư tưởng, lồng ghép với sơ kết thi đua, sơ kết công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập các lời dạy của Người đối với nhà giáo. Toàn thể đảng viên trong chi bộ nhà trường còn được tham gia 4 buổi học tập chính trị, nghe các BCV của Huyện ủy và Đảng ủy lên lớp. Nhà trường trích kinh phí 6.800.000đ đặt mua các loại báo chí, ấn phẩm phục vụ nghiên cứu, học tập. Thông qua các hoạt động đó, giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu sắc hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của đạo đức nhà giáo; từ đó, nâng cao ý thức rèn luyện chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tác phong làm việc để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.
 Song song với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tất cả cán bộ, đảng viên đã gắn với việc khắc phục, sửa chữa sai lầm, khuyết điểm, yếu kém theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4 (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" với những nội dung cụ thể, phù hợp trách nhiệm, nhiệm vụ của từng cá nhân và đưa các nội dung của Chỉ thị 35, Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, quyết định 33 của UBND tỉnh, Chỉ thị 33 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ, cán bộ công chức.
       b) Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
- Tiếp tục quán triệt tinh thần cuộc vận động, trong năm học nhà trường luôn coi trọng nêu cao tấm gương đạo đức của nhà giáo. Với tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đều có tinh thần hy sinh, tận tụy với HS, quan tâm chăm lo, giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho các đối tượng HS để các em phấn khởi, yên tâm học tập.
- Công tác tự học tự bồi dưỡng: Trong năm học, nhà trường đã làm tốt công tác chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng, các tổ chuyên môn thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt với các nội dung chuyên môn sát với kiến thức giảng dạy, GV tiến hành tự học theo các modun đã hướng dẫn, đến nay tất cả CBGV đã hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng.
- Các hoạt động sáng tạo: Hưởng ứng phong trào thi đua của ngành, trong năm học CBGV đã đẩy mạnh các hoạt động tìm tòi sáng tạo, tham gia các ý kiến trên các diễn đàn sinh hoạt chuyên môn, xây dựng các giáo án tích hợp, tham gia trường học kết nối. Ngoài ra, nhà trường đã tích cực động viên CBGV tăng cường sáng tạo, phối hợp với các câu lạc bộ của HS tìm tòi các giải pháp kỹ thuật, tham gia các hội thi, cuộc thi do ngành và địa phương tổ chức. Liên tiếp trong nhiều năm nhà trường đều có các sản phẩm STKT của HS dự thi cấp tỉnh.
c) Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” :
- Năm học 2015 – 2016, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã đi vào chiều sâu và có những bước tiến đáng kể. Nhà trường đã làm tốt công tác XHHGD, huy động các nguồn lực đầu tư để cải tạo khuôn viên, bố trí hệ thống pano áppíc tuyên truyền, làm đẹp cảnh quan nhà trường.
-  Công tác xây dựng các mối quan hệ thân thiện trong nhà trường: Quán triệt khẩu hiệu: “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, nhà trường đã tăng cường xây dựng mối đoàn kết nội bộ giữa CBGV, giữa GV với PHHS, giữa thầy cô giáo và HS cũng như giữa các em HS với nhau.  
- Công tác giáo dục ý thức kỷ luật, bài trừ các hành vi bạo lực. Xây dựng cảnh quan sư phạm "xanh-sạch-đẹp-an toàn": Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục tinh thần kỷ luật, bài trừ các hành vi bạo lực được chú trọng. Song song với giáo dục đạo đức trong môn GDCD, nhà trường đã làm tốt công tác GDNGLL, phối hợp với các tổ chức xã hội và gia đình trong giáo dục đạo đức, tổ chức tốt hoạt động của Đội cờ đỏ trong việc theo dõi ý thức chấp hành nề nếp, tổ chức khen thưởng, nêu gương sáng trong học tập và rèn luyện đạo đức, trong năm học, không có HS vi phạm kỷ luật, không có hành vi bạo lực trong nhà trường, HS đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau.
- Đưa trò chơi dân gian, dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh vào nhà trường, sưu tầm lựa chọn các làn điệu đặc sắc triển khai tập luyện phổ biến như các làn điệu: hò, ví, xẩm, đối đáp ...
Việc đưa các trò chơi dân gian vào nhà trường cũng được chú ý quan tâm, bên cạnh các TCDG đã triển khai từ những năm học trước, tiếp tục mua sắm dụng cụ xây dựng sân bải để tổ chức các TCDG mới khác.
 - Công tác tổ chức các hoạt động ngoại khóa, truyền thông về sức khỏe, giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục pháp luật được coi trọng, trong năm học đã tổ chức 9 buổi ngoại khóa, tổ chức 1 hội chợ tuổi thơ, nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, tham quan tìm hiểu các cơ sở tôn giáo và các nghi thức cử hành tôn giáo trên địa bàn.
- Công tác giúp đỡ, hỗ trợ giáo viên, học sinh khó khăn: Xây dựng các CLB, các nhóm bạn cùng tiến để giúp đỡ tương trợ lẫn nhau trong công tác và học tập Toàn thể CBGV đã trích tiền lương của mình để quyên góp, XD nhiều loại quỹ nhằm góp phần ủng hộ các HS có hoàn cảnh khó khăn.
 2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý
- Công tác xây dựng, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch: Công tác XD kế hoạch đảm bảo tính biện chứng trên cơ sở phân tích tình hình cụ thể, xác định nhu cầu, thu thập thông tin, các dự báo, để xây dựng kế hoạch nhằm xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm năm học. Sau khi XD xong kế hoạch, đã tổ chức lấy ý kiến CBGV, thông qua hội nghị đầu năm học. Nhờ vậy kế hoạch năm học đã sát đúng tình hình, phù hợp thực tiễn và có tính khả thi cao. Song song, nhà trường cũng yêu cầu các tổ, các bộ phận xây dựng kế hoạch, định kỳ rà soát điều chỉnh chỉ tiêu, biện pháp thực hiện kế hoạch. Kết quả: nhiều chỉ tiêu kế hoạch vượt so với đầu năm học.
- Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ: Trong năm học, nhà trường tiếp tục chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, phân công giáo viên tham gia các chuyên đề ở Phòng và Sở, sau đó triển khai các nội dung BD chuyên môn nghiệp vụ ở các tổ chuyên môn, trong năm học đã tổ chức 44 buổi sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, triển khai 24 chuyên đề với các nội dung về kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy, có 16 sản phẩm tham gia trường học kết nối, tổ chức 48 tiết thao giảng, trong đó có 26 tiết tốt, 22 tiết khá. Đẩy mạnh công tác dự giờ, góp ý cho đồng nghiệp, tổng số tiết dự giờ của toàn thể GV là 785 tiết, bình quân gần 42 tiết/1GV.
Hầu hết các giáo viên đều say mê tự học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trong năm học có 4 cán bộ, giáo viên tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kết quả: đều tốt nghiệp loại giỏi. 
        - Công tác cải cách hành chính:  Ban hành và quản lý văn bản đúng quy định. Sæ theo dâi, qu¶n lý v¨n b¶n ®i ®Õn ®­îc thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh c«ng t¸c v¨n th­. Thẩm quyền kí và ban hành văn bản theo đúng pháp luật. Cắt giảm thủ tục hành chính trong cấp phát văn bằng, làm hồ sơ tuyển sinh, tránh sai sót phiền hà cho PHHS. Tiếp nhận và  xử lý kịp thời những phản ánh về hành chính. Xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của đơn vị. Thực hiện đúng quy trình xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, xếp loại CB, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp. Đẩy mạnh cải cách tài chính công, công khai minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính, xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, niêm yết nội dung 3 công khai tại văn phòng nhà trường.
 - Phát huy vai trò các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, ban hành quy chế phối hợp giữa nhà trường với công đoàn, tạo điều kiện và chủ động về kế hoạch cũng như về nguồn kinh phí cho các hoạt động của Đoàn THCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nhiệm vụ chuyên môn, giáo dục đạo đức, kỹ năng, giáo dục truyền thống, tuyên truyền và phổ biến pháp luật vv.  
- Đảm bảo kỷ cương, nền nếp dạy và học, theo dõi quản lý nề nếp chuyên môn một cách thường xuyên và nghiêm túc. Thường xuyên cử cán bộ trực hành chính theo dõi về giờ giấc, đẩy mạnh công tác kiểm tra, kịp thời nhắc nhở  CBGV thực hiện các quy định về báo giảng, thực hiện phân phối chương trình, tổ chức dạy học. Đảm bảo kỷ cương, nề nếp trong kiểm tra đánh giá học sinh đảm bảo khách quan, chính xác.
- Quản lý tốt việc dạy thêm học thêm. Xây dựng chương trình giảng dạy, bố trí các nguồn lực đảm bảo chất lượng dạy thêm học thêm, tham mưu với PHHS trong việc tạo điều kiện để HS tham gia học thêm nâng cao kiến thức. Tổ chức dạy học theo đối tượng học sinh, thực hiện các quy trình xin cấp giấy phép, thực hiện các quy định tại Thông tư 17/2012 của Bộ GD-ĐT về dạy thêm, học thêm.
 - Công tác chính trị, tư tưởng; PBGDPL: Nhà trường tích cực quan tâm và coi trọng nhiệm vụ giáo dục pháp luật, thông qua chương trình môn giáo dục công dân, qua các hoạt động giáo dục NGLL, tăng cường phối hợp gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức xã hội, trách nhiệm với cộng đồng, góp phần hình thành nhân cách tốt cho học sinh
 - Đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh gia xếp loại giáo viên, qua kiểm tra đã chỉ rõ điểm mạnh, điểm yếu, làm tốt công tác tư vấn sau kiểm tra để GV khắc phục. Trong năm học, nhà trường đã kiểm tra chuyên môn tất cả các GV, kết quả thanh, kiểm tra chuyên đề: 18 GV, tốt: 14, khá: 4.  Thanh, kiểm tra toàn diện 3 GV, kết quả: tốt: 2; khá: 1.
- Tổ chức, tham gia các hội thi, cuộc thi do ngành và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức, như thi tìm hiểu về thân thế sự nghiệp Đại thi hào Nguyễn Du, thi tìm hiểu các bộ luật, thi chung tay sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, thi báo tường kỷ niệm ngày sinh anh Lý Tự Trọng, thi giáo viên chủ nhiệm (có 4 GV tham gia và đều đạt danh hiệu GVCN giỏi)
- Công tác thi đua khen thưởng được đổi mới và triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần tích cực trong việc động viên khuyến khích CBGV, học sinh
- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo một cách kịp thời, nhà trường đã đề ra quy chế thực hiện chế độ TTBC nhằm đảm bảo hình thành thói quen khoa học và ý thức trách nhiệm trong công tác TTBC, áp dụng CNTT trong gửi, tiếp nhận, xử lý thông tin.
3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
- Thực hiện nội dung, chương trình, kế hoạch giảng dạy, giáo dục: Bám sát và thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình, kế hoạch giảng dạy, giáo dục. Tiếp tục thực hiện chủ trương tinh giản chương trình theo hướng giảm tải, chú trọng giáo dục kỹ năng thực hành, nhà trường đã đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, tham khảo lực lượng tư vấn trong nhà trường để tổ chức điều chỉnh các nội dung giảng dạy, tổ chức phân loại học sinh để xây dựng giáo án và tổ chức các hình thức dạy học phù hợp đối tượng, góp phần nâng cao chất lượng mũi nhọn và chất lượng đại trà.  
- Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức dạy học, vận dụng mô hình THMVN vào giảng dạy, tổ chức 1 số tiết dạy học theo chủ đề từng môn học, dạy học tích hợp liên môn, nhờ vậy đã góp phần nâng cao chất lượng dạy học. 
 - Công tác đúc rút SKKN, STKT, Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phát triển mạnh. Có 26 SKKN cấp trường, có 4 SKKN được công nhận cấp huyện, có 1 sản phẩm của GV và HS tham gia thi STKT cấp huyện và   đạt giải ba đồng đội.
- Công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi tiếp tục được quan tâm và đã gặt hái được những thành tích đáng kể. Có 1 HSG tỉnh, 61 HSG huyện, vượt chỉ tiêu HSG huyện là 26 em
- Công tác giúp đỡ học sinh yếu kém cũng được coi trọng và triển khai quyết liệt. Nhà trường đã chỉ đạo việc dạy học phân nhóm đối tượng, tổ chức phụ đạo cho HS yếu kém, hình thành đôi bạn học tập để kèm cặp giúp nhau cùng tiến bộ.
- Công tác phối hợp các lực lượng trong quá trình giáo dục được chú ý đúng mức, nhà trường tích cực phối hợp với khuyến học, các đoàn thể để cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Phong trào tiếng trống khuyến học đã phát huy hiệu quả rất tốt trong công tác XHHGD.
Kết quả:
- Về thi học sinh giỏi:
+ Học sinh giỏi tỉnh: Có 1 giải KK môn IOE
+ Học sinh giỏi huyện: tổng số 61 em đậu học sinh giỏi huyện, gồm: 5 giải nhất, 13 giải nhì, 30 giải ba, 13 giải KK.
- Về chất lượng đại trà:
+ Học lực giỏi: 34 em, chiếm tỷ lệ 12,01% 
+ Học lực khá: 131em, chiếm tỷ lệ 46,29% 
+ Học lực TB: 110 em, chiếm tỷ lệ 38,87%
+ Học lực yếu: 8 em, chiếm tỷ lệ 2,83%   
- Kết quả tốt nghiệp THCS: 68/68em  đạt tỷ lệ 100%.         
- Về hạnh kiểm:
+ Tốt: 257em. Chiếm tỷ lệ  90,81%
+ Khá: 26 em. Chiếm tỷ lệ  9,19%
+ TB:  0 em. Chiếm tỷ lệ  0,0%  
4. Công tác y tế, vệ sinh trường học:
- Hệ thống các công trình vệ sinh, nước sạch, cống rãnh, mương thoát nước đã được xây dựng hoàn chinhrh, bao gồm 3 nhà VS cho GV, HS nam, HS nữ; có 3 hố tiểu đủ diện tích so với số lượng HS. Công tác duy tu, bảo dưỡng và sử  dụng hiệu quả, đảm bảo các quy định về vệ sinh môi trường, được TTYTDP huyện kiểm tra và đánh giá tốt.
- Thực hiện chương trình vệ sinh, y tế học đường: Thường xuyên tổ chức các chương trình truyền thông về vệ sinh, YTHĐ, phòng chống tai nạn thương tích, truyền thông về giới, vệ sinh bạn gái và nhiều hoạt động khác. Nhà trường bố trí phòng y tế với trang thiết bị đầy đủ, có đủ cơ số thuốc thiết yếu phục vụ sơ, cấp cứu, CSSKBĐ.
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh, giáo viên 2 lần, tiêm vacxin  uốn ván cho HS nữ lớp 9; đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, quán triệt các công văn, chỉ đạo về phòng chống dịch tay chân miệng, sốt xuất huyết vv
5. Công tác Đoàn đội, công tác Thanh thiếu niên - Chữ thập đỏ
 - Gắn công tác Đoàn đội, công tác Thanh thiếu niên - Chữ thập đỏ với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tổ chức triển khai các chương trình hoạt động:   “Tự hào truyền thống - Tiếp bước cha anh”; Chương trình “Luyện rèn tri thức - Vững bước tương lai”; Chương trình “Vui khỏe an toàn- Làm nghìn việc tốt”; Chương trình “Xây dựng Đội vững mạnh – Cùng tiến bước lên Đoàn” và  Chương trình “Khăn hồng tình nguyện – Chắp cánh yêu thương”. Các chương trình đã thu hút 100% đội viên tham gia và có nhiều chi đội, nhiều đội viên đạt thành tích xuất sắc.
           - Đã tổ chức được nhiều buổi tập huấn kĩ năng, nghiệp vụ, trang bị sổ sách, tài liệu tham khảo cho giáo viên phụ trách các chi đội; Triển khai chương trình Rèn luyện phụ trách đến các phụ trách chi đội.
          - Tăng cường giáo dục kĩ năng sống được coi trọng và triển khai có hiệu quả, trong năm học nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, nhiều buổi ngoại khóa với các nội dung thiết thực, tăng khả năng làm chủ bản thân, khả năng ứng xử phù hợp, tăng khả năng ứng phó với các tình huống nguy cấp vv.  Chú trọng giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh, giúp học sinh có thói quen chấp hành nội quy nhà trường, hình thành những thói quen tốt trong ứng xử giao tiếp, có động cơ thái độ học tập đúng đắn, biết vượt khó, tích cực, tự giác trong học tập, trung thực trong thi cử. 
6. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục
 Xây dựng và quản lý hồ sơ căn cứ  vào Thông tư số 42/2012/TT-BGD-ĐT ngày 23/11/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/12/2012 về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
Qua tự đánh giá, nhà trường đã có cái nhìn tổng thể về thực trạng, chất lượng giáo dục và quản lý, xác định được mức độ đáp ứng các yêu cầu, tiêu chí của chuẩn chất lượng quy định.
 Tổng số các chỉ số đạt: 66/84 tỷ lệ 78,5 %, Chưa đạt: 18/84 tỷ lệ 21,5%
Tổng số tiêu chí đạt: 32/36  tỷ lệ  88,9%, Chưa đạt: 4/36 tỷ lệ  11,1%.
Tổng số tiêu chuẩn đạt: 5/5 tỷ lệ 100%.
Tự đánh giá cấp độ đạt được của nhà trường: Đạt cấp độ: 3
7. Công tác quản lý tài chính, tài sản 
- Thực hiện các khoản thu từ gia đình học sinh theo đúng tinh thần hướng dẫn liên ngành 1702 của Sở DG-ĐT và Sở Tài chính; công văn 1161 của UBND huyện; được PHHS nhất trí cao. Tổng số thu: 317.770.000 Đ.
- Quản lý, sử dụng ngân sách được cấp đảm bảo công khai, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, đã được Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định tại biên bản thẩm định quyết toán ngân sách ngày 12/4/2016.
- Quản lý, sử dụng các khoản từ xã hội hóa giáo dục: Kinh phí thu từ XHHGD là 10.000.000đ, đã công khai báo cáo và tổ chức chi vào khoản may rèm cửa cho các phòng học.
 8. Xây dựng, mua sắm, sử dụng CSVC trang thiết bị giáo dục
- Những hạng mục đã xây dựng, mua sắm mới CSVC: làm 70m2 mái che văn phòng, lát 220m2 gạch BLOK, xây dựng mương tiêu thoát nước, đổ bê tông đường trước cổng trường, lắp ri đô các phòng học, mua mới 70 bộ bàn ghế HS loại 2 chỗ ngồi, mua 9 máy vi tính trang bị phòng học tin học, san lấp nâng cao mặt bằng sân thể dục.
 Tu sửa CSVC: quét vôi ve phòng học cao tầng, cải tạo nâng cấp khuôn viên cảnh quan sư phạm.
  Mua sách, tài liệu tham khảo: 3.000.000Đ; mua báo, tạp chí: 7.200.000Đ; mua sắm bổ sung thiết bị, hóa chất thực hành: 8.065.000 Đ
Làm tốt công tác bảo quản, sử dụng CSVC, trang thiết bị giáo dục, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho công tác giảng dạy. Khắc phục các hỏng hóc, phục chế nhiều thiết bị, tranh ảnh đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
9. Công tác Phổ cập giáo dục
- Công tác tham mưu kiện toàn, tổ chức các hoạt động của BCĐ: Nhà trường đã làm tốt công tác tham mưu, kiện toàn BCĐ phổ cập xã, tổ chức giao ban, phân công nhiệm vụ cụ thể, bố trí lực lượng tổ chức điều tra số liệu. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể tích cực động viên con em đến trường, hạn chế tình trạng bỏ học.  Phổ cập THCS được duy trì vững chắc; tỉ lệ các tiêu chuẩn đều tăng lên so với các năm trước, trong đó tỉ lệ 2b (tỉ lệ 15-18 tuổi có bằng tốt nghiệp THCS so với tổng số người trong độ tuổi 15-18 tuổi) đạt 87,3 %.
- Công tác sơ kết, tổng kết nhiệm vụ PCGD được tiến hành nghiêm túc, trên cơ sở đó rút ra kinh nghiệm cho công tác PCGD trong những năm tiếp theo.
- Công tác phối hợp điều tra, xử lý số liệu: phối hợp chặt chẽ với các trường Mầm non, Tiểu học làm tốt công tác điều tra, xử lý số liệu PCGD trên địa bàn.
- Tiêu chí 14.1 đạt 88,1%. Đạt mức độ 2; tiêu chí 14.2 đạt 94,6%, đạt.
10. Tham gia xây dựng Nông thôn mới
- Nhà trường đã chỉ định một tiểu ban đôn đốc, theo dõi nhiệm vụ tham gia xây dựng nông thôn mới. Đã quyên góp sách, góp quỹ ủng hộ các địa phương XD nông thôn mới. Tất cả CBGV đều tích cực tham gia XD nông thôn mới ở địa bàn dân cư.
- Kết quả: Đã quyên góp được 108 cuốn sách, góp 2.000.000 Đ ủng hộ các địa phương XD nông thôn mới
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm:
- Nội bộ đoàn kết, nhất trí cao;
- BGH không ngừng đổi mới công tác quản lý, phát huy dân chủ, duy trì nề nếp kỷ cương, nâng cao chất lượng công tác tổ chức dạy học.
- CBGV luôn cố gắng phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ.
- Kết quả công tác mũi nhọn, hoạt động STKT, chất lượng tổ chức dạy học được Phòng GD-ĐT đánh giá cao
2. Tồn tại, khuyết điểm
 - Chất lượng đại trà có nâng lên nhưng tỷ lệ HS yếu kém còn cao.
  - Chất lượng mũi nhọn có chuyển biến nhưng chưa ổn định, một số môn có dấu hiệu chững lại.
  - Chất lượng đội ngũ mặc dù có chuyển biến nhưng so với các đơn vị khác thì tỷ lệ GV đạt các danh hiệu thi đua còn thấp. Một số hoạt động CM như dạy học theo chủ đề môn học, dạy học tích hợp liên môn theo công văn 5555/BGD-ĐT chưa có chất lượng.
- Cơ sở vật chất nhà trường còn nhiều thiếu thốn, chưa đáp ứng đủ yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp GD-ĐT
- Tình trạng HS bỏ học, HS xếp loại đạo đức TB vẫn còn.
3. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm
a) Nguyên nhân thành tích
-  Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị. Song song, cần tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới tư duy tiếp cận các hình thức dạy học mới cho đội ngũ giáo viên.
- Tập trung cao độ, ưu tiên mọi nguồn lực cho công tác bồi dưỡng chất lượng mũi nhọn, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào BDHSG, tạo khâu đột phá để từng bước nâng cao chất lượng toàn diện.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, sáng tạo KHKT, tạo thói quen và hứng thú cho GV và HS trong việc hưởng ứng, tham gia các hội thi, cuộc thi.
b) Nguyên nhân khuyết điểm, hạn chế
- Chưa có các biện pháp hữu hiệu để cải thiện chất lượng đại trà
- Một số giáo viên được giao nhiệm vụ BDHSG chưa thực sự nỗ lực tìm tòi để nâng cao chất lượng công tác BDHSG
- Chưa làm tốt công tác tham mưu để huy động các nguồn lực xã hội và ngân sách nhà nước để đầu tư CSVC trường học.
- Nhà trường chưa làm tốt công tác động viên, chưa tạo được môi trường hấp dẫn để thu hút HS, chưa làm cho các em cảm thấy yêu trường, yêu lớp, quý bạn, quý thầy và gắn bó với trường.
c) Bài học kinh nghiệm
- Nâng cao nhận thức tư tưởng cho tập thể CBCNVC trong nhà trường. Tăng cường công tác động viên, khen thưởng. Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị. Song song, cần tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới tư duy tiếp cận các hình thức dạy học mới cho đội ngũ giáo viên.
- Tập trung cao độ, ưu tiên mọi nguồn lực cho công tác bồi dưỡng chất lượng mũi nhọn, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào BDHSG, tạo khâu đột phá để từng bước nâng cao chất lượng toàn diện.
- Làm tốt công tác tham mưu, huy động nguồn lực tổng hợp, sự đồng thuận của phụ huynh học sinh trong việc chăm lo xây dựng CSVC trường học
 
Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 - 2017
A. TÌNH HÌNH TRƯỜNG LỚP, HỌC SINH; CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
1. Quy mô trường lớp:
- Tổng số: 8 lớp, trong đó  khối 6: 2 lớp; khối 7: 2 lớp; khối 8: 2 lớp; khối 9: 2 lớp.
-Tổng số học sinh: 272 em; học sinh nữ 124 em (45,6 % ); HS khuyết tật: 2 em. Số HS các lớp: khối 6: 57 em; khối 7: 66 em; khối 8: 72 em; khối 9: 77 em.
2. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên:
- Tổng số: 25 người; trong đó:
+  BGH: 2 người;
+ GV: 19 người  (Trong số đó, phân công 1 người làm Tổng PT đội); NVHC: 4 người;
3. Thuận lợi, khó khăn  
a. Thuận lợi:   
- Đội ngũ giáo viên giảng dạy đảm bảo về số lượng, tỷ lệ 2,25 GV/lớp. Trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn, hầu hết là giáo viên trẻ, nhiều giáo viên  nhiệt tình có trách nhiệm cao.
- Cơ sở vật chất nhà trường đang từng bước được xây dựng và hoàn thiện. Đảng ủy, chính quyền quan tâm, phụ huynh, nhân dân đồng thuận, tích cực phối hợp với nhà trường trong việc chăm lo xây dựng CSVC, giáo dục học sinh.
  b. Khó khăn: 
- Về đội ngũ: mặc dù đã đạt chuẩn và trên chuẩn, nhưng kinh nghiệm và năng lực giảng dạy của 1 số giáo viên còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chuyên môn trong tình hình mới. Thiếu giáo viên trẻ có chuyên môn công tác đội. 
-  Quy mô trường lớp quá nhỏ so với yêu cầu tập trung nâng cao quy mô trường, lớp. Đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.  Mặt bằng dân trí thấp. Học sinh là con em gia đình nghèo, đông con, bố mẹ đi làm ăn xa chiếm tỷ lệ khá cao trong tổng số học sinh toàn trường, hầu hết các học sinh này điều kiện chăm lo của gia đình còn hạn chế, nhiều học sinh thuộc địa bàn Bắc Lạc, bị ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, kinh tế gặp khó khăn, ảnh hưởng đến học tập của HS (Số này có 130 em, chiếm tỷ lệ khoảng 47,8% số HS toàn trường).  
- Tiến độ xây dựng cơ sở vật chất còn chậm, chưa đáp ứng kịp thời và đầy đủ các yêu cầu CSVC theo chuẩn Quốc gia.
          B. NHỮNG CHỈ TIÊU LỚN
          1. Tập thể:
           - Trường được công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, được UBND huyện tặng giấy khen.
- Liên Đội xuất sắc cấp huyện.
- Duy trì sỹ số: 100%
- Phổ cập THCS: Đạt tiêu chuẩn vững chắc.
 Tiêu chí: 14.1: 90% (tăng 9 % so với năm  2015)
          Tiêu chí 14.2:  96% (tăng 2 % so với năm  2015)
 2. Cá nhân
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 3 người.
-  LĐTT (Cấp huyện): 20 người.
- Có 12 giáo viên đạt giải Giáo viên giỏi huyện. Có 3 GV giỏi tỉnh.
- Sáng kiến kinh nghiệm: Có 3 SKKN đạt cấp tỉnh, 14 SKKN cấp huyện 
         - Làm đồ dùng dạy học, sản phẩm dự thi STKT: Dự thi cấp tỉnh: 1 Đồ dùng, 1 SPSTKT. Dự thi cấp huyện: 3 đồ dùng (mỗi tổ một đồ dùng)      
          3. Chất lượng giáo dục
- Hạnh kiểm: Xếp loại hạnh kiểm học sinh cuối năm: Loại tốt: 87%; Loại khá: 13%, phấn đấu không có học sinh phải xếp loại đạo đức trung bình.
- Học lực: Loại giỏi: 11%; Loại khá: 42 %; loại yếu: dưới 5% 
- Tốt nghiệp lớp 9: 100 %, lên lớp 100 %.
- Thi vào lớp 10 THPT: Tỷ lệ HS dự thi: trên 85%. Đứng trong tốp 50 toàn tỉnh, thứ 5 toàn huyện
Bình quân điểm thi môn Ngữ văn, phấn đấu đạt 6,2 điểm 
Bình quân điểm thi môn Toán, phấn đấu 6,0 điểm 
 (Năm học trước: Điểm bình quân môn Văn: 6,02; môn Toán: 5,56; xếp thứ 84 toàn tỉnh, thứ 11 toàn huyện)
- Chất lượng mũi nhọn học sinh giỏi:
+ Học sinh giỏi tỉnh: 3 em, trong đó 1em thuộc môn toán; 1 em môn Anh, 1 em môn thể dục.
+ Học sinh giỏi huyện: 66 em (Lớp 9: Ngữ văn: 2 em; Toán  4 em; Tiếng Anh: 2 em; giải Toán trên máy tính bỏ túi: 2 em; Sử: 2 em; Địa: 2 em; Lý: 2 em; Hóa: 2 em; sinh: 2 em; GD thể chất: 13 em; các môn khác: 25 em. Olympic lớp 8: 6 em; Tin học trẻ: 2 em). Đứng thứ 5 toàn huyện.
          C. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP 
I. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với đặc thù của ngành là triển khai cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".
          1. Thực hiện chỉ thị 05-CT/TƯ, ngày 15/5/2016 của BCT – BCHTW Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 35-CT/TU, ngày 4/11/2008, kết luận 05-KL/TU, ngày 25/5/2011 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Quyết định 33/2011/QĐ-UBND, ngày 3/11/2011 của UBND tỉnh về siết chặt nền nếp kỷ cương hành chính:
  - Tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ của ngành: “Trung thực, trách nhiệm trong giảng dạy, giáo dục; gắn bó với học sinh: đoàn kết với đồng nghiệp, xây dựng nhà trường phát triển”, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của GV và học sinh. Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  với triển khai Nghị quyết 04 của Bộ Chính trị về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh công tác phê bình và tự phê bình, chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Làm tốt việc đánh giá, tư vấn, yêu cầu cán bộ, giáo viên nhìn nhận thẳng thắn những yếu kém khuyết điểm để tự giác đăng ký sửa chữa khắc phục.
          - Tiếp tục quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, các lời dạy của Người đối với nhà giáo.  “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là 1 việc rất quan trọng và rất cần thiết” “Một dân tộc  dốt là 1 dân tộc yếu”, “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. “GD là sự nghiệp của quần chúng cần phải phát huy đầy đủ dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng thật tốt, đoàn kết thật chặt chẽ giữa thầy và thầy, giữa thầy và trò, giữa học trò với nhau, giữa cán bộ các cấp, giữa nhà trường và nhân dân để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đó”. 
          - Đăng ký sửa chữa tồn tại, sai lầm, khuyết điểm: Nhà trường phối hợp với các đoàn thể chính trị tăng cường các hoạt động sinh hoạt tư tưởng, phát huy tinh thần tự phê bình và phê trong tập thể để CBGV thấy được những tồn tại hạn chế của cá nhân trong nhận thức tư tưởng, trong năng lực chuyên môn, tinh thần kỷ luật, từ đó có kế hoạch học tập nâng cao nhận thức tư tưởng, trình độ nghiệp vụ và nghiêm túc thực hiện quy chế chuyên môn, kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính.
          - Theo dõi mức độ tiến bộ, sự cố gắng của từng cán bộ, đảng viên để kịp thời ghi nhận, biểu dương, trên cơ sở đó để  xây dựng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
          2. Cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".
          - Tăng cường công tác tự học:
          + Nhà trường sẽ chỉ đạo các tổ chuyên môn cho GV đăng ký nội dung tự học, trong đó tập trung chủ yếu các lĩnh vực còn yếu như kiến thức chuyên môn giảng dạy, năng lực thực hành, kỹ năng ứng dụng CNTT.
         + Xây dựng, bổ sung nguồn tài liệu phục vụ cho học tập nghiên cứu, dự trù mua sắm thêm khoảng 30 đầu sách với kinh phí 2 000 000đ.
          + Tăng cường các nội dung sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn để phát huy sự hỗ trợ của tổ chuyên môn, đồng nghiệp trong hoạt động tự học của giáo viên.
          - Thường xuyên tích lũy chuyên môn nghiệp vụ, tham gia các diễn đàn khoa học, các cuộc thi, xây dựng hệ thống minh chứng phong phú phục vụ công tác đánh giá xếp loại giáo viên
          - Triển khai các chuyên đề, hội thảo về đổi mới phương pháp soạn, giảng gửi bài có chất lượng trên diễn đàn “Trường học kết nối”.
          - Viết SKKN, làm đồ dùng dạy học , tham gia thi sáng tạo kỹ thuật vv...
          3. Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực:        
  - Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng cảnh quan sư phạm trong nhà trường,  trồng cây xanh, trang trí phòng học, phòng làm việc, các phòng chức năng, sân khấu, khu vực  tập trung HS sinh hoạt tập thể, tu bổ các công trình vệ sinh, đảm bảo luôn sạch sẽ, tiện lợi, tạo điều kiện tốt cho sinh hoạt của cán bộ, giáo viên, nhân viên và nhất là học sinh.
           - Xây dựng các mối quan hệ thân thiện trong nhà trường, quan hệ giữa các thầy, cô giáo; giữa các thầy cô giáo với học trò; giữa học trò với nhau, đề cao tính nhân văn trong mối quan hệ thầy trò, tôn trọng các quy tắc đạo đức xã hội.
          - Xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với địa phương, phụ huynh trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội, an ninh quốc phòng, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.
           - Giáo dục ý thức công dân, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử cho giáo viên;
          - Giáo dục học sinh: Trong nhà trường phải luôn lễ phép, kính thầy, yêu bạn, có kỹ năng giao tiếp tốt. Ở gia đình và ngoài xã hội: biết kính trên nhường dưới, hiểu và chấp hành nghiêm túc các qui tắc ứng xử của cộng đồng, xã hội.
- Nhận chăm sóc khu tưởng niệm các liệt sỹ xã Thạch Lạc, khu di tích Quốc gia người việt cổ:
- Đưa các trò chơi dân gian vào giảng dạy lồng ghép trong tiết thể dục và trong các đợt sinh hoạt văn hóa văn nghệ, các lễ hội: Kéo co, bịt mắt bắt dê, mèo đuổi chuột, cướp cờ, nhảy dây, đi ô ăn quan...
- Phổ biến các làn điệu dân ca  thông qua các hình thức sinh hoạt văn nghệ: hò, hát ví, hát dặm, hát xẩm, hát khuyên vv.
-  Giáo dục truyền thống quê hương, đất nước thông qua các tiết học chính khóa các môn KHXH, các hoạt động ngoại khóa, nói chuyện chuyên đề, các cuộc thi, các hoạt động tham quan dã ngoại, chăm sóc đối tượng chính sách...
- Xây dựng môi trường học tập, rèn luyện lành mạnh, an toàn. Giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyến khích các hoạt động tương trợ như phong trào nuôi heo đất ủng hộ bạn nghèo, hình thành đôi bạn học tập giúp nhau cùng tiến bộ.
          II. Đổi mới công tác quản lý, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
          1. Đổi mới công tác quản lý giáo dục.
- Nâng cao kiến thức về lĩnh vực quản lý, nắm vững văn bản QPPL liên quan đến hoạt động của ngành, nhà trường, chức năng, nhiệm vụ của hiệu trưởng. Bên cạnh đó cần nâng cao năng lực chuyên môn để làm tốt công tác quản lý hoạt động chuyên môn, tạo đòn xeo thúc đẩy, nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục.
- Ban hành các quyết định hành chính đảm bảo thủ tục, trình tự, hành vi hành chính đúng mực, điều hành hiệu quả các hoạt động. Các quyết định được thực hiện nghiêm túc.
- Xây dựng kế hoạch có tính khả thi cao, dựa trên các điều kiện và cơ sở hiện có. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra.
- Tăng cường công tác quản lý (phối hợp) của BGH đối với các tổ chuyên môn, các tổ chức, đoàn thể. Phân công, phân cấp, phân nhiệm rõ ràng, tránh bao biện, làm thay, tạo tâm thế tự tin, phát huy tính tự chủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các chức danh trong nhà trường.
           - Gắn công tác PBGDPL với quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương;
- Thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở. Kết hợp kiểm tra chuyên môn với kiểm tra việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; tạo sự chuyển biến cơ bản, toàn diện trong toàn trường.
- Đẩy mạnh phong trào tự học, tự bồi dưỡng; tổ chức nhiều chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên; tập huấn nghiệp vụ xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, nghiệp vụ quản lý cho các tổ trưởng chuyên môn.
- Đảm bảo chế độ hội họp, giao ban; chế độ chính sách cho CBGV.
  - Đánh giá, xếp loại công chức viên chức khách quan, chính xác, minh bạch. Kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện sa sút về phẩm chất đạo đức, vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật, thực hiện không tốt quy chế chuyên môn.
2. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ:
 - Có kế hoạch bổi dưỡng, sử dụng đội ngũ hợp lý, khoa học. Trong năm học, nhà trường động viên và tạo điều kiện để 2 CBGV tham gia các lớp học.
 - Không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, tập trung giúp đỡ đồng nghiệp để tăng cường nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Phấn đấu mỗi GV có 1 chuyên đề để báo cáo, dự giờ đồng nghiệp 40 tiết, thao giáng 4 tiết. Phát huy vai trò của tổ nhóm chuyên môn trong xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học. Quán triệt tinh thần công văn 5555/BGD-ĐT, ngày 08/10/2014 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn SHCM, đổi mới KTĐG, tổ chức quản lý các HĐCM.
- Tiếp tục bồi dưỡng rèn luyện kỹ năng cho GV trong khâu chữ viết và trình bày bảng. Tăng cường ứng dụng CNTT vào giảng dạy và quản lý.
- Ban hành quy định cụ thể về hồ sơ CM, đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Điều lệ trường phổ thông, đảm bảo tính khoa học, có chất lượng, thông qua công tác soạn giảng góp phần tạo cơ hội học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
 - Đổi mới và tăng cường công tác thanh, kiểm tra, theo đúng nguyên tắc, đúng quy trình, thủ tục. Sau kiểm tra cần chỉ rõ mạnh, yếu, hướng khắc phục, làm tốt công tác tư vấn thúc đẩy, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn. Tổ chức đánh giá GV theo chuẩn đảm bảo chính xác, khách quan và thực chất.
  - Có kế hoạch cho công tác bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý, tổ chức đánh giá Hiệu trưởng theo chuẩn. Hiệu trưởng tăng cường kiểm tra tư vấn cho công tác quản lý CM của phó hiệu trưởng.
- Vận động các đoàn thể tham gia các hoạt động chuyên môn như tổ chức  thao giảng, các hội thảo, chuyên đề do công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong toàn trường.
- Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác thi đua, khen thưởng. Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, không để xẩy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp
3. Tăng cường công tác quản lý của BGH đối với giáo viên, nhân viên
          - Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các chức danh, các cá nhân xây dựng kế hoạch công tác của cá nhân mình, tham mưu xây dựng kế hoạch  hoạt động của lĩnh vực mình phụ trách cho các bộ phận, các tổ CM và nhà trường  một cách cụ thể theo từng tuần, từng tháng, theo học kì  và triển khai thực hiện tốt kế hoạch đề ra.
          - Thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động: Không để xẩy ra tình trạng chậm giờ; cho học sinh ra khi chưa hết giờ. Nghỉ phải có lý do chính đáng và phải được sự đồng ý của hiệu trưởng. CBGV, nhân viên tổ nào vi phạm kỷ luật lao động, thì tổ trưởng của tổ đó phải liên đới chịu trách nhiệm.
          - Tăng cường vai trò của Ban thanh tra nhân dân. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35, Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quyết định số 33/QĐ-UBND của UBND tỉnh về siết chặt nền nếp kỷ cương trong các cơ quan hành chính.
          - Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra. Đảm bảo kiểm tra đủ số lượng theo quy định và theo kế hoạch, kịp thời phát hiện những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để có sự tập trung chỉ đạo; làm tốt công tác tư vấn  trong chuyên môn, trong các hoạt động khác cho các tập thể cá nhân được kiểm tra.
  - Làm tốt công tác thi đua khen thưởng; xây dựng thiêu chí thi đua, định mức khen thưởng, lấy hiệu quả công tác, mức độ hoàn thành nhiệm vụ để đánh giá, xếp loại của công chức, viên chức, người lao động.
  4. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ văn phòng
  - Nhận, phát, lưu công văn đi, đến; sắp xếp, bảo quản các loại hồ sơ của nhà trường theo đúng qui định của nhà nước;
  - Đảm bảo các điều kiện phục vụ tốt nhất cho công tác giảng dạy, hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác của nhà trường;
  - Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, ban hành quy định cụ thể về công tác báo cáo định kỳ, lưu trữ số liệu các lĩnh vực một cách khoa học, tránh phải báo cáo nhiều lần, chồng chéo, sai lệch về số liệu ...   
          5. Làm tốt công tác phân công nhiệm vụ.
           Trên cơ sở căn cứ năng lực, kinh nghiệm và khả năng từng CBGV, tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong đơn vị để đảm bảo cho CBGV có thể phát huy hiệu quả, sở trường để hoàn thành nhiệm vụ (có phụ lục kèm theo)
          III. Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục; tài chính
 1. Xây dựng, mua sắm, sử dụng CSVC, trang thiết bị giáo dục (Theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa, hiện đại hóa):
Hoàn thành xây dựng và phê duyệt qui hoạch tổng thể nhà trường
           Xây dựng mới các hạng mục:          
          + Đóng mới 23 cánh cửa sổ nhà cao tầng; kinh phí: 27.600.000đ
+ Xây mới 40m2 bồn hoa; kinh phí: 10.100.000đ
+ Quét vôi nhà bảo vệ, nhà xe, tường rào, bồn hoa; công trình vệ sinh: 22.000.000đ
+ Tu sửa hệ thống điện, nước, phòng máy tính: 18.700.000đ
+ Tu sửa nền phòng học, nền sân bóng chuyền, lối đi, sân chơi, tu sửa nhà xe, sửa tường ngăn phòng bộ môn...: 104.370.000đ
Mua sắm thêm 1 số trang thiết bị, sách báo, trị giá 20.500.000đ
Tổ chức tham mưu, huy động các nguồn lực, Phân công cán bộ, giáo viên phụ trách cụ thể các nội dung, các hạng mục công trình để đảm bảo đúng tiến độ, kịp thời phục vụ dạy và học (có phụ lục khung kế hoạch kèm theo).
Sử dụng có hiệu quả CSVC, trang thiết bị đã có, như: máy phô tô, máy chiếu, máy tính, máy in, điện thoại, Internet…
 2. Công tác sách, thiết bị
  Phối hợp với gia đình học sinh, hướng dẫn, tạo điều kiện để học sinh mua đủ sách giáo khoa, vở, đồ dùng học tập. Chủ động thông tin cho PHHS lớp 6 biết về chủ trương triển khai MHTHMVN để thống nhất trong công tác chuẩn bị về mọi mặt, đảm bảo đúng tiến độ, chương trình năm học.
Mua sắm, bổ sung trang thiết bị thực hành, thí nghiệm, mua sắm 1 số giá đựng thiết bị. Mua 1 số sách, tài liệu tham khảo phục vụ nhu cầu đọc của HS, làm thêm đồ dùng dạy học.
Sử dụng có hiệu quả phòng học bộ môn, phòng chức năng, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi ... Hồ sơ thư viện, thiết bị đầy đủ, có chất lượng.
3. Công tác tài chính, kế toán
  - Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền và PHHS để huy động các khoản thu từ gia đình học sinh theo đúng đúng qui trình, qui định tại hướng dẫn liên ngành 1702.
          - Tham mưu phương án miễn giảm các khoản đóng góp đối với con em các gia đình chịu ảnh hưởng của sự cố môi trường biển để đảm bảo nhận được sự đồng thuận của PHHS và động viên các em tiếp tục đến trường.
- Sử dụng hiệu quả ngân sách được cấp và các khoản thu từ gia đình học sinh, các khoản từ xã hội hóa giáo dục; thực hiện thanh quyết toán theo đúng qui định của Nhà nước.
- Làm tốt công tác hồ sơ, sổ sách, đảm bảo phản ánh đúng quy trình công tác vận động các khoản đóng góp tự nguyện, không cào bằng, không áp đặt.
          IV. Tổ chức các hoạt động giảng dạy, giáo dục, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ khác.
 1. Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch dạy học, giáo dục, tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục
  - Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý.
+ Nâng cao kiến thức về lĩnh vực quản lý, nắm vững văn bản QPPL liên quan đến hoạt động của ngành, nhà trường, chức năng, nhiệm vụ của hiệu trưởng. Bên cạnh đó cần nâng cao năng lực chuyên môn để làm tốt công tác quản lý hoạt động chuyên môn, tạo đòn xeo thúc đẩy, nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục.
+ Ban hành các quyết định hành chính đảm bảo thủ tục, trình tự, hành vi hành chính đúng mực, điều hành hiệu quả các hoạt động. Các quyết định được thực hiện nghiêm túc.
+ Xây dựng kế hoạch có tính khả thi cao, dựa trên các điều kiện và cơ sở hiện có. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra.
+ Tăng cường công tác quản lý (phối hợp) của BGH đối với các tổ chuyên môn, các tổ chức, đoàn thể. Phân công, phân cấp, phân nhiệm rõ ràng, tránh bao biện, làm thay, tạo tâm thế tự tin, phát huy tính tự chủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các chức danh trong nhà trường.
+ Thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở: xây dựng, hoàn thiện và thực hiện nghiêm qui chế dân chủ, qui chế chi tiêu nội bộ, thực hiện 3 công khai, 4 kiểm tra, đảm bảo dân chủ trong phân công nhiệm vụ, bố trí sắp xếp các vị trí công tác, phát huy vai trò của trí tuệ tập thể, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.
+ Tăng cường khả năng và kỹ năng kiểm soát các hoạt động cơ bản của nhân viên, học sinh. Tăng cường quản lý đội ngũ, uốn nắn tác phong, trang phục của CB,GV. Quản lý sâu sát học sinh.
+Tạo không khí thi đua trong dạy và học, động viên, khuyến khích giáo viên phấn đấu trở thành giáo viên giỏi, CSTĐ các cấp
+ Tham gia tốt các hoạt động, cuộc thi do ngành tổ chức.
+Phát huy vai trò của người đứng đầu: Gương mẫu, hiệu quả, uy tín...
-  Đổi mới công tác soạn bài, nâng cao hiệu quả giảng dạy.
- Ứng dụng CNTT vào giảng dạy, giáo dục;
- Hướng dẫn học sinh đổi mới phương pháp học, khai thác, sử dụng SGK một cách hiệu quả, tận dụng tối đa nguồn tài liệu tham khảo trong thư viện nhà trường, tăng cường kiểm tra đôn đốc việc học bài, làm bài ở nhà của học sinh.
Gắn đổi mới phương pháp giảng dạy, giáo dục của thầy cô giáo với đổi mới phương pháp học tập của học sinh
  - Thực hiện có hiệu quả  mô hình trường học mới VN đối với HS lớp 6, trên cơ sở phân công GV đủ năng lực và trách nhiệm để trực tiếp giảng dạy và làm công tác chủ nhiệm, chủ động khởi động việc tập huấn cho GV và HS dạy học theo mô hình THMVN.
  -  Xây dựng hệ thống hồ sơ quản lý, hồ sơ cá nhân đầy đủ, khoa học, có chất lượng. Tránh hình thức, rườm rà và tránh đối phó ...
          - Tham gia tốt các cuộc thi do ngành và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức, trong đó có các cuộc thi tìm hiểu các bộ luật, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.
- Tổ chức đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh dân chủ, công khai. Kết quả xếp loại phản ánh đúng năng lực học sinh và chất lượng tổ chức dạy học của các nhà trường.
          2. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
  - Phối hợp tốt 3 môi trường giáo dục. Thường xuyên liên hệ với gia đình học sinh, cộng đồng để phối hợp giáo dục các em.
- Lồng ghép các hoạt động giáo dục vào các môn học; các hoạt động NGLL.
   Làm tốt  công tác Đoàn đội, công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ.
          - Tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ, sự quản lý của BGH các nhà trường đối với công tác Đoàn Đội, công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ.
          - Xây dựng kế hoạch công tác Đội trên tinh thần bám sát mục tiêu, nhiệm vụ năm học, quán triệt tinh thần hướng dẫn của HĐĐ huyện về chương trình công tác Đội năm học 2016 - 2017.
- Tăng cường quan tâm, đầu tư vật chất, thời gian cho các hoạt động.  xây dựng kế hoạch hoạt động, phối hợp  với các đoàn thể địa phương, đổi mới hình thức và nội dung sinh hoạt.
          - Phân công phân nhiệm rõ ràng, xây dựng cơ chế tự quản, tự chịu trách nhiệm của GV-Tổng phụ trách. Thống nhất cơ chế quản lý, phối hợp giữa nhà trường với tổ chức Đội và Hội Đồng Đội các cấp.
          - Tăng cường thu hút sự tham gia của các em học sinh vào các hoạt động phong trào như quyên góp từ thiện, tủ sách vì bạn nghèo, xây dựng văn hóa giao thông, phong trào nói lời hay làm việc tốt, vở sạch chữ đẹp, đôi bạn cùng tiến, trường em xanh, sạch đẹp, an toàn. Phối hợp hội đồng đội tạo ra nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh. Tiếp tục đưa dân ca, dân vũ vào trong sinh hoạt Đội.
          - Công tác chữ thập đỏ: Xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể, lồng ghép với kế hoạch công tác y tế học đường, nâng cao nhận thức, giáo dục các kỹ năng, kiến thức, tổ chức các hoạt động truyền thông về công tác CTĐ và y tế học đường.
          3. Công tác phổ cập giáo dục:
          - Phối hợp các trường trên địa bàn hoàn thành điều tra, xử lý số liệu trong tháng 9/2016;
- Đảm bảo lỷ lệ  Tiêu chí: 14.1: 90% (tăng 9 % so với năm  2015)
          Tiêu chí 14.2:  96% (tăng 2 % so với năm  2015)
- Xây dựng hệ thống hồ sơ, sổ sách đầy đủ, số liệu chính xác, thống nhất kết quả điều tra giữa các trường trên địa bàn.
4. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục
- Xây dựng, quản lý tốt hồ sơ nhà trường
- Đánh giá đúng thực trạng, khách quan chất lượng giáo d

 File đính kèm

  VĂN BẢN

KHCM- TL

Kế hoạch chuyên môn

Lượt xem:80 | lượt tải:19

BDTX

BDTX Công văn

Lượt xem:56 | lượt tải:0

TKB

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 5 ÁP DỤNG TỪ 16 THÁNG 01 NĂM 2017

Lượt xem:91 | lượt tải:30

TKB

Thời khóa biểu số 5 năm học 2016- 2017

Lượt xem:70 | lượt tải:14

TKB

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 3 ÁP DỤNG TỪ 10 THÁNG 10 NĂM 2016

Lượt xem:103 | lượt tải:14

Kế hoạch thi GVDG

Công văn phòng GD&ĐT

Lượt xem:86 | lượt tải:0

BDTX

BDTX Gửi các tổ

Lượt xem:64 | lượt tải:0

CVHSG

công văn thi Học sinh giỏi

Lượt xem:65 | lượt tải:0

TKB

Thời khóa biểu số 1 năm học 2016- 2017

Lượt xem:78 | lượt tải:14

VBT

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015 - 2016; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 - 2017

Lượt xem:91 | lượt tải:12

Số 13/BC-CĐCS

Báo cáo một số hoạt động của Công đoàn Năm học 2015-2016

Lượt xem:80 | lượt tải:11

TKB

Thời khóa biểu số 6 -từ 11-1-2016

Lượt xem:90 | lượt tải:15

TKB

Thời khóa biểu số 3

Lượt xem:85 | lượt tải:14

TKB

THOI KHOA BIEU SO 2 MOI (Áp dụng từ 28/9/2015)

Lượt xem:65 | lượt tải:12

VBT

BÁO CÁO SƠ KẾT VIỆC “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

Lượt xem:116 | lượt tải:12

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây