BÁO CÁO SƠ KẾT VIỆC “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

BÁO CÁO SƠ KẾT VIỆC “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

Số kí hiệu VBT
Ngày ban hành 10/09/2015
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Nhà trường
Người ký Nguyễn Ngọc Tân

Nội dung

BÁO CÁO
SƠ KẾT  VIỆC “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO
TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” NĂM HỌC 2014 – 2015,
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015 - 2016
                                                   ---------------
Năm học 2014 - 2015 là năm học thứ tư thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị, Kế hoạch 03-KH/TW, ngày 1/7/2011 của BCH Trung ương, kế hoạch số 27-KH/TU, ngày 5/9/2011 của BTV Tỉnh ủy về   “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Kế hoạch  của Phòng Giáo dục- Đào tạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, trong thời gian qua, trường  THCS Thạch Lạc đã dấy lên phong trào thi đua và có nhiều hoạt động tuyên truyền và nhiều nội dung hành động thiết thực học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại, kết quả thực hiện cụ thể như sau:            
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:
1. Công tác tổ chức triển khai:
- Đơn vị quán triệt tổ chức trong Chi bộ cũng như trong HĐSP về tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW, các văn bản chỉ đạo về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề: Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Gắn với cuộc vận động của ngành: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
- BGH đã tạo chỉ định tổ giúp việc, xây dựng kế hoạch thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và có sơ kết đánh giá. Sau đó phát động thành phong trào thi đua rồi gắn kết các cuộc vận động “ Hai không” cuộc vận động, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; từ đó làm thay đổi đáng kể các hoạt động của nhà trường, từng bước khắc phục những hạn chế tồn tại.
- Thực hiện đánh giá, nhận định những chuyển biến của CBGV trong việc thực hiện Cuộc vận động,  lồng ghép với phong trào TDĐKXDĐSVH và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; kể  chuyện đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt Chi bộ.
 
2. Kết quả thực hiện:
- Vào đầu năm học, đơn vị đã xây dựng Kế hoạch thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chỉ định tổ giúp việc và phân công trách nhiệm cụ thể.
 - Hàng tuần tổ chức chào cờ sáng thứ hai. Tất cả cán bộ, đảng viên, học sinh tham gia  đầy đủ và có hát Quốc ca. Trong buổi chào cờ đều có đánh giá kế hoạch hoạt động tuần trước và đưa ra kế hoạch hoạt động trong tuần tiếp theo nhằm tuyên truyền giáo dục học sinh theo chủ điển hàng tuần.
           - Định kỳ, Đảng viên, CB, GV-CNV đều tự đánh giá việc thực hiện tiêu chuẩn đạo đức, lối; tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho cá nhân và báo cáo của Đảng uỷ, của Chi bộ về tình hình đạo đức, lối sống của Đảng viên, CBCC trong đơn vị bằng   phiếu, góp ý trực tiếp tại cuộc họp, gửi thư hoặc phản ánh qua chi bộ; trên cơ sở tổng hợp các ý kiến, Chi bộ, từng cá nhân bổ sung, tiến hành kiểm điểm, phê bình và tự phê bình; xây dựng chương trình hành động của Chi bộ.
- Số lượng cây đã trồng: 200 cây bóng mát, xây nhiều bồn hoa, trồng nhiều cây cảnh.
- Nhân dịp ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12) nhà trường đã  tổ chức  ngoại khoá về hình ảnh của người chiến sĩ cách mạng; triễn lãm về chủ đề biển đảo; Ngày 26/3 tổ chức thi  kể chuyện trong học sinh với chủ đề nói về “Anh Bộ đội cụ Hồ”.
- Tổ chức tham quan, GD truyền thống tại Khu tượng đài liệt sỹ nhằm giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương.
Trên cơ sở Chương trình hành động Chi bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thực trạng đạo đức, lối sống của cá nhân trong đơn vị từ đó đề ra tiêu chuẩn cụ thể và chương trình hành động để thực hiện; đưa vào nội dung sinh hoạt kiểm điểm, xếp loại Đảng viên; đánh giá, xếp loại CBCC cuối năm học.
- Đối với Đoàn viên qua sinh hoạt đã hướng dẫn tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện chức năng giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện  việc “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động CB, GV-CNV tham gia Cuộc vận động; phát thanh những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,  tuyên truyền bằng hình thức phát thanh trên loa đài; Chi bộ trong sinh hoạt định kỳ lồng ghép sinh hoạt nội dung cơ bản  về   “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, kể những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác; vận động cán bộ, Đảng viên treo ảnh Bác tại nơi làm việc, những nơi trang trọng trong gia đình.
 3. Đánh giá, nhận xét chung:
a. Ưu điểm:
- Chi bộ nhận thức được trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai  việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chấp hành nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch và chương trình hành động để thực hiện. Các đồng chí trong HĐSP tích cực tham gia học tập, viết thu hoạch, tham gia góp ý, tự liên hệ kiểm điểm bản thân, đăng ký rèn luyện, thực hiện đạo đức, lối sống để hoàn thiện mình hơn.
- Nhìn chung, chất lượng học tập được đảm bảo về nội dung cũng như các yêu cầu đặt ra; những nhận thức trong Đảng viên, CBCC có chuyển biến tích cực trong việc nắm bắt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung Chỉ thị 03-CT/TW và các chuyên đề về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; tự giác nêu rõ khuyết điểm, tồn tại, phương hướng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống cá nhân.
b. Tồn tại, nguyên nhân:
- Nhận thức của một số ít Đảng viên, CBCC về ý nghĩa Cuộc vận động chưa đúng mức; thiếu nghiêm túc trong học tập.
- Việc tổ chức học tập chất lượng chưa cao.
- Một số CBCC, Đảng viên với tinh thần đấu tranh phê bình, tự phê bình chưa cao; chưa mạnh dạn góp ý; còn nể nang, ngại va chạm..
- Sự phối hợp và trách nhiệm của một số thành viên BCĐ chưa đồng bộ nên ảnh hưởng việc tổ chức thực hiện.
- Việc xây dựng nội dung Xây và Chống của một số thành viên trong đơn vị còn chung chung, chưa gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; bài thu hoạch còn sao chép, chưa liên hệ đầy đủ những tồn tại, hạn chế cũng như phương hướng và mốc thời gian khắc phục, sữa chữa về đạo đức, lối sống cho từng cá nhân.  
- Việc đánh giá kết quả thực hiện  việc  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Chi bộ, CBCC để nhận xét mức độ chuyển biến những ưu khuyết điểm để vạch ra nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục trong sinh hoạt định kỳ đôi khi chưa được quan tâm đúng mức.
 - Chưa có kế hoạch tìm nguồn kinh phí hỗ trợ tổ chức tham quan học tập.
d. Kinh nghiệm:
- Trong xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc vận động phải có các tiêu chí cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tiễn. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cơ sở gắn với chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình.
- Cần tạo sự nhận thức đầy đủ hơn trong CBCC, Đảng viên về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động.
- Chú trọng công tác tuyên truyền sâu rộng trong các đơn vị lớp, trong các tổ chức, đoàn thể toàn trường.
- Cần phải đề cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu tổ chức; tăng cường tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo và tranh thủ sự quan tâm của các ban ngành đoàn thể tạo điều kiện, phối hợp để tổ chức thực hiện  về   “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt kết quả tốt.
- Mỗi học kì và cuối năm có sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm nhằm khắc phục hạn chế, tồn tại trong cơ quan, đơn vị.
II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 - 2016:
1. Tiếp tục kiện toàn tổ giúp việc; phân công thành viên trong tổ giúp việc và xây dựng quy chế hoạt đám bảo tính hiệu quả.
2. Tăng cường công tác tuyên truyền CBCC, Đảng viên tham gia thực hiện  việc   “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; xây dựng mô hình, nêu gương người tốt, việc tốt bằng nhiều hình thức. Thường xuyên tuyên truyền nội dung cuộc vận động, những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên hệ thống truyền thanh, trong sinh hoạt định kỳ; tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan panô, ap phích, khẩu hiệu…; chiếu phim tư liệu về Bác.
3. Tiết kiệm về thời gian, của công, xung kích tham gia cải cách hành chính.
4. Chống vi phạm tệ nạ xa hội; tiêu cực, bệnh thành tích trong học tập, thi cử; sự tụt hậu về trình độ, kiến thức khoa học và nhận thức xã hội.
5. Sửa đổi lề lối làm việc, ý thức kỷ luật; chấn chỉnh phong cách lối sống, nếp sống văn hóa; trách nhiệm, kỹ năng công tác của đội ngũ CB, GV-CNV.
             6. Đơn vị trường học vận động CB, GV-CNV treo ảnh Bác tại gia đình.
            7. Tăng cường công tác XD Đảng, kết nạp 03 Đảng viên trong năm.
            8. Tổ chức văn nghệ theo chủ đề “Lời ca dâng Bác” dịp 26/3 và 19/5.
            9. Tiếp tục tổ chức tham quan, học tập tại Khu Di tích của Bác chào mừng ngày sinh của Bác vào trong dịp hè.
  10. Đẩy mạnh phong trào thanh, thiếu niên tình nguyện giúp đỡ gia đình chính sách, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.
   11. Học tập chuyên đề tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
             1. Xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” làm cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhận thức đúng đắn yêu cầu và tầm quan trọng của việc học tập, tu dưỡng rèn luyện thường xuyên về đạo đức Cách mạng trong tình hình mới.
          2. Tổ chức phong trào “ Tết trồng cây ” tạo bóng mát trong trường và phát động phong trào chăm sóc cây cảnh tạo vẻ đẹp cảnh quan trường học.
          3. Nhân dịp chào mừng các ngày lễ lớn  (15/10, 20/11, 22/12, 3/2, 26/3, 19/5). BGH tiếp tục tổ chức thi kể chuyện trong học sinh cũng như trong HĐSP trường với chủ đề:  “Làm theo tấm gương của Bác  ”.
          4. Thường xuyên tuyên truyền cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” nhằm nâng cao tính gương mẫu về đạo đức, lối sống, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp.
5. Căn cứ nội dung cần tập trung tuyên truyền giáo dục trong năm học 2015-2016, các đoàn thể xây dựng nội dung "làm theo" và lấy làm tiêu chí rèn luyện của cán bộ, đoàn viên thanh niên, qua đó mỗi cá nhân tự giác phấn đấu "làm theo" tấm gương đạo đức Bác Hồ về nội dung "Xây", "Chống", "Sửa", "Giúp".
6. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Bí thư Chi bộ, của người đứng đầu đơn vị , những đoàn thể đều phải thực hiện nghiêm túc về Cuộc vận động; đồng thời tăng cường trách nhiệm của các thành viên cốt cán thường xuyên theo dõi, kiểm tra, báo cáo kịp thời những hành vi vi phạm trong thời gian thực hiện chỉ thị 03/CT-TƯ.
7. Giao trách nhiệm Ban TTND có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện cuộc vận động và các kế hoạch của nhà trường.
          8. Làm tốt công tác động viên, khen thưởng, biểu dương các tấm gương người tốt, việc tốt và xử lí các vi phạm; đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong CB, GV-CNV trẻ.
 
    Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG         
         - Phòng GD-ĐT ( báo cáo)
           - Thành viên BCĐ;
           - Lưu VT;     
                                                                                     
                                                                                                        Nguyễn Ngọc Tân

 File đính kèm

  VĂN BẢN

KHCM- TL

Kế hoạch chuyên môn

Lượt xem:80 | lượt tải:19

BDTX

BDTX Công văn

Lượt xem:56 | lượt tải:0

TKB

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 5 ÁP DỤNG TỪ 16 THÁNG 01 NĂM 2017

Lượt xem:91 | lượt tải:30

TKB

Thời khóa biểu số 5 năm học 2016- 2017

Lượt xem:70 | lượt tải:14

TKB

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 3 ÁP DỤNG TỪ 10 THÁNG 10 NĂM 2016

Lượt xem:103 | lượt tải:14

Kế hoạch thi GVDG

Công văn phòng GD&ĐT

Lượt xem:86 | lượt tải:0

BDTX

BDTX Gửi các tổ

Lượt xem:64 | lượt tải:0

CVHSG

công văn thi Học sinh giỏi

Lượt xem:65 | lượt tải:0

TKB

Thời khóa biểu số 1 năm học 2016- 2017

Lượt xem:78 | lượt tải:14

VBT

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015 - 2016; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 - 2017

Lượt xem:91 | lượt tải:12

Số 13/BC-CĐCS

Báo cáo một số hoạt động của Công đoàn Năm học 2015-2016

Lượt xem:81 | lượt tải:11

TKB

Thời khóa biểu số 6 -từ 11-1-2016

Lượt xem:90 | lượt tải:15

TKB

Thời khóa biểu số 3

Lượt xem:86 | lượt tải:14

TKB

THOI KHOA BIEU SO 2 MOI (Áp dụng từ 28/9/2015)

Lượt xem:66 | lượt tải:12

VBT

BÁO CÁO SƠ KẾT VIỆC “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

Lượt xem:117 | lượt tải:12

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây