PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 – 2017

Thứ tư - 30/09/2015 08:37
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 – 2017.
        I - CHỨC DANH QUẢN LÍ:
1 - Ông Nguyễn Ngọc Tân                            Chức vụ: Hiệu trưởng
2 - Ông Lê Đình Thuần                                 Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
3 - Ông Phan Anh Chiến                               Chức vụ: Tổ trưởng tổ Toán Lý
4 - Bà Phan Thị Thanh Hương                     Chức vụ: Tổ trưởng tổ Văn Sử
5 - Ông Hoàng Viết Cường                           Chức vụ: Tổ phó tổ Toán lý.
6 - Ông Trần Đình Trung                               Chức vụ: Tổng phụ trách đội.
7 - Ông Phan Đình Hùng                              Thư kí hội đồng + phụ trách CSVC                            
8 - Bà Bùi Thị Thu                                         Chức vụ: Tổ phó tổ Văn sử
9 - Bà Nguyễn Thị Lương                             Chức vụ: Tổ trưởng tổ Anh- Thể.
10 - Phạm Tiến Dũng                                    Chức vụ: Tổ phó tổ Anh- Thể.
          II-PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1.     Hiệu trưởng:
Điều hành chỉ đạo quản lý tất cả mọi hoạt động trong nhà trường. Tổ chức bộ máy nhà trường; Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học; Quản lý giáo viên, quản lý chuyên môn, phân công công tác, kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên; Quản lý và tổ chức giáo dục học sinh; Quản lý hành chính, tài chính, tài sản nhà trường; Thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, học sinh, tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
2.     Phó Hiệu trưởng:
Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công; Cùng với Hiệu trưởng chịu tgrách nhiệm trước cấp trên về phần việc đụựơc giao; Thay mặt Hiệu trứởng điều hành hạot động của nhà trường:
Công việc cụ thể:
Phó Hiệu trưởng có nhiệm vụ giúp Hiệu trưởng đi sâu vào quản lý khoa học, nắm thật vững chắc các vấn đề chuyên môn của các cấp học do cấp tgrên quy định và tổ chức thực hiện những hướng dẫn quy định đó (đi sâu nghiên cức nội dung chương trình sách giáo khoa, sách hướng dẫn, phương pháp dạy từng bộ môn và đề xuất với Hiệu trưởng quyết điịnh chủ trương và cho ý kiến chỉ đạo cụ thể).
Trực tiếp chỉ đạo hoạt động đồng bộ cho các tổ chuyên môn: Tổ chức hội giảng, các chuyên đề sư phạm, tổ chức việc dự giờ thăm lớp, tổ chức kiểm tra, khảo sát, thi cử đánh giá chất luợng dạy học…Từ đó đúc rút kinh nghiệm tốt để có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên; Thông qua các tổ chức chuyên môn phối hợp với ban lao động ban văn thể triển khai các hoạt động lao động ,hoạt động xã hội đảm bảo sự cân đối giữa các hạot động giáo dục và giảng dạy ở từng lớp và cả cấp học.
Chuyên trách công tác phát triển PCGD THCS chỉ đạo công tác điều tra PCGD THCS, vận động thu hút học sinh đi học đúng độ tuổi, đảm bảo tất cả học sinh tốt nghiệp lớp 5 được vào lớp 6, học hết lớp, hết cấp có chất lượng theo chương trình cải cách giáo dục.
Hàng tuần phải báo cáo cho Hiệu trưởng; Tiến độ thực hiện kế hoạch giảng dạy trong tuần, nhũng vấn đề phát sinh trong giáo viên học sinh ở các khối lớp; Tình hình thực hiện nề nếp và quy chế chuyên môn, tình hình thực hiện nề nếp của học sinh; Đánh giá chất lượng và các tiết dự giờ thăm lớp trong nhà trường và báo cáo về việc đánh giá thục hiện kế hoạch lao động của các lớp theo kế hoạch lao động của các lớp.
Phụ trách các phần mềm SMAS, KĐCLGD, sổ liên lạc điện tử ...
3.Thư ký hội đồng:
Thư ký hội đồng làm nhiệm vụ thư ký khoa học, ngoài việc giúp HIệu trưởng chuẩn bị các cuộc họp hàng tháng cồn đẩm nhiệm thêm một nhiệm vụ nbư thư ký gioá vụ theo dõi toàn bộ hoạt động giáo dục như cụ thể là:
Theo dõi phát hiện kịp thời việc thực hiện kế hoạch và chương trình giảng dạy về những khâu chưa đúng theo tiến độ chung. Kiến nghị biện pháp điều chỉnh uốn nắn.
Theo dõi phát hiện kịp thời việc thực hiện các quy chế chuyên môn, nề nếp dạy và học việc cho điểm, đánh giá xếp loại học sinh.
Giúp HIệu trưởng quản lý thống nhất hồ sơ sổ sách chuyên môn (học bạ, sổ điểm, sổ đầu bài, hồ sơ giảng dạy của giáo viên, hồ sơ của học sinh…).
Nắm các văn bản (phân phối chương trình, hướng dẫn giảng day, chỉ thị chuyên môn…) phân loại, hệ thống hoá giúp Hiệu trưởng chỉ đạo việc triển khai và thường xuyên thực hiện các văn bản đó.
Làm nhiệm vụ thông tin khoa học và phát đi, thu về các tín hiệu thông tin cần thiết về chuyên môn. (Theo dõi các hội giảng, chuyên đề, công tác dự giờ, thăm lớp, kiểm tra,khảo sát chất  lượng dạy học và học…), giúp Hiệu trưởng chỉ đạo kịp thời các công tác này.
4.Tổng phụ trách đội:
Cùng với giáo viên chủ nhiệm lớp thành lập đội cờ đỏ và xây dựng được các tổ chức tự quản vững mạnh, các lớp, tổ học tập, làm cho học sinh có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có nề nếp, phong cách học tập đúng dắn.
Đề ra các chỉo tiêu thi đua và tổ chức chỉ đạo các chi đội, đôi cờ đỏ tổ chức trực tuần chấm điểm hằng ngày, đánh giá xếp loại các đơn vị và cá nhân vào các buổi chào cờ đầu tuần.
Tổ chức phát động các đợt thi đua trong học sinh, kết hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp thực hiện các hoạt động xã hội, các phong trào quần chúng,  hưởng ứng các hoạt động chính trị trong và ngoài nhà trường, tổ chức cá hoạt động văn hoá văn nghệ thể dục thể thao theo yêu cầu, kế hoạch giáo dục.
5. Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn:
Chịu trách nhiệm về việc quản lý trước Hiệu trưởng, cấp trên về những công việc được phân công bao gồm các nhịêm vụ sau:
- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản
lý kế hoạch dạy học phân phối chương trình và các quỵ định của Bộ GD-ĐT.
          - Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; Tổ chức kiểm tra và đánh giá thực hiện nhiệm vụ của giáo viên theo kế hoạch của nhà trường.
- Đề xuất khen thưởng và kỹ luật giáo viên thuộc tổ chuyên môn quản lý
           - Thông báo kịp thời cho Thư ký hội đồng, Ban giám hiệu nhà trường về việc thực hiện kế hoạch, thực hiện nội dung và phương pháp day học chuyên môn trong tổ qua kiểm tra, dự giờ.         
6. Phụ trách CSVC:
Chuyên trách công tác bảo quản cơ sở vật chất và thiết bị trường học phù hợp yêu cầc phát triển và không ngừng nâng cao chất lượng (vườn trường, xưởng trường, phòng thí ngiệm, thư viện…); Phụ trách công tác quản lý ban lao động; Đề ra các nội dung bảo quản và sử dụng tài sản nhà trường, chế độ trách nhiệm của các nhân viên   bảo vệ; Lập kế hoạch diều hành lao động trong toàn trường; Tổ chức theo dõi việc thực hiện kế hoạch lao động trong toàn trường.
7. Giáo viên chủ nhiệm lớp:
          -  Chịu trách nhiệm về việc quản lý học sinh trước Hiệu trưởng nhà trường và cấp trên với những công việc cụ thể như sau:
           - Tìm hiểu và nắm vững những học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát đúng với đối tượng nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của lớp; Quản lý mọi hoạt động của lớp theo kế hoạch chỉ đạo của nhà trường.
           - Cộng tác chặt chẽ  với phụ huynh học sinh; Chủ động phối hợp với giáo viên bộ môn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội THTP HCM, các tổ chức xã hội có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh.
           - Nhận xét đánh giá, xếp loại học sinh cuối kỳ cuối năm; Đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh; Đề xuất danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải thi lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong hè, phải ở lại lớp; Phải hoàn thành việc ghi điểm và học bạ của học sinh trước khi bàn giao hồ sơ cho Ban giám hiệu.
          - Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất (nếu có tình hình đặc biệt về tình hình của lớp mình cho Ban giám hiệu).
8. Giáo viên bộ môn:
           -Chịu trách nhiệm về việc quản lý giờ dạy, môn dạy, nề nếp của học sinh, chịu trách nhiệm về chất lượng học tập của học sinh về bộ môn được phân công giảng dạy.
                     - Giảng dạy và giáo dục theo đúng chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học, soạn bài, chuẩn bị thí nghiệm, kiểm tra đánh giá theo đúng quy định. Vào sổ điểm, ghi học bạ đầy đủ, lên lớp đúng giờ, không tuỳ tiện bỏ giờ, quản lý học sinh trong các hoạt động chuyên môn. 
             - Tham gia công tác phổ cập GD theo sự phân công của ban phổ cập.
             - Rèn luyện đạođức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ dể nâng cao để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục.
          - Thực hiện các nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và điều lệ nhà trường, chấp hành các quyết định của Hiểu trưởng, chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng và các cấp quản lý.
          - Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu thực hiện khẩu hiệu “ Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo dức, tự học và sáng tạo”. Thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh. Đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp…
          - Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp, các giáo viên khác, gia đình học sinh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong các hoạt động giáo dục, hàng tháng tham gia đi thưc tế ở địa bàn dân cư để làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục. 
           III. PHÂN CÔNG QUẢN LÝ HỒ SƠ   

TT Tên hồ sơ Phụ trách Ghi chú
1 Sổ quản lý và hồ sơ lưu trữ các văn bản, công văn đi, đến; Văn thư  
2   Sổ gọi tên và ghi điểm;
 
Văn thư  
3 Sổ ghi đầu bài; Văn thư  
4  Sổ nghị quyết của nhà trường và nghị quyết của hội đồng trường;
 
Thư ký  
5 Hồ sơ phổ cập giáo dục (gồm cả Hồ sơ tuyển sinh, hồ sơ tốt nghiệp)
 
P. hiệu
Trưởng
 
6 Hồ sơ thi đua của nhà trường (Thi đua-Khen thưởng, kỷ luật)
 
Hiệu trưởng  
7  Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên (kiểm tra nội bộ trường học, đánh giá chuẩn nghề nghiệp);
 
Hiệu trưởng  
8  Hồ sơ quản lý tài sản.
 
 PTLĐ  
9 Hồ sơ quản lý tài chính   Hiệu trưởng  
10 Hồ sơ quản lý thư viện;
 
Văn thư  
11  Hồ sơ quản lí thiết bị dạy học và thực hành - thí nghiệm;
 
Thiết bị  
12            Sổ đăng bộ; Văn thư  
13  Sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến
 
Văn thư  
14  Học bạ học sinh;
 
Văn thư  
15 Sổ quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ;
 
Văn thư  
16  Hồ sơ theo dõi sức khỏe học sinh;
 
NV Y tế  
17  Hồ sơ giáo dục đối với học sinh khuyết tật (nếu có)
 
Hiệu trưởng  
18  Hồ sơ viên chức (theo dõi lý lịch, chuyển đi, chuyển đến, diễn biến lương…)
 
Văn thư  
19   Kế hoạch nhà trường.
 
Hiệu trưởng  
20 Hồ sơ quản lí lao động, hướng nghiệp-dạy nghề.
 
PTLĐ  
21  Hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục
 
P. hiệu
Trưởng
 
22  Hồ sơ  Hồ sơ theo dõi chuyên môn, gồm: Bảng phân công công tác giáo viên, theo dõi việc thực hiện chương trình, dạy bù, dạy thay, dạy phụ đạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, theo dõi kết quả hội giảng, thao giảng, sổ dự giờ, lưu hồ sơ thanh tra cấp trên, P. hiệu
Trưởng
 
23  Hồ sơ theo dõi chất lượng học sinh, gồm : chất lượng đại trà (học lực, hạnh kiểm); chất lượng mũi nhọn; thi lại, lên lớp, ở lại lớp hàng năm; theo dõi sĩ số  P. hiệu
Trưởng
 
24  Hồ sơ lưu quy chế dân chủ trong trường học, quy chế phối hợp; xã hội hóa giáo dục. Hiệu trưởng  
25 Hồ sơ các cuộc vận động, các phong trào thi đua CTCĐ  
          Ngoài các quy định tại văn bản này, những nhiệm vụ khác được quán triệt thực hiện theo các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật  hiện hành.          
                                                                      Thạch Lạc, ngày 5 tháng 9 năm 2016.
                                                                            HIỆU TRƯỞNG
 
                                                                      
                                                                          Nguyễn Ngọc Tân
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Tân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Các tin khác

  VĂN BẢN

KHCM- TL

Kế hoạch chuyên môn

Lượt xem:7 | lượt tải:0

BDTX

BDTX Công văn

Lượt xem:4 | lượt tải:0

TKB

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 5 ÁP DỤNG TỪ 16 THÁNG 01 NĂM 2017

Lượt xem:6 | lượt tải:6

TKB

Thời khóa biểu số 5 năm học 2016- 2017

Lượt xem:4 | lượt tải:0

TKB

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 3 ÁP DỤNG TỪ 10 THÁNG 10 NĂM 2016

Lượt xem:6 | lượt tải:0

Kế hoạch thi GVDG

Công văn phòng GD&ĐT

Lượt xem:7 | lượt tải:0

BDTX

BDTX Gửi các tổ

Lượt xem:4 | lượt tải:0

CVHSG

công văn thi Học sinh giỏi

Lượt xem:5 | lượt tải:0

TKB

Thời khóa biểu số 1 năm học 2016- 2017

Lượt xem:7 | lượt tải:0

VBT

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015 - 2016; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 - 2017

Lượt xem:3 | lượt tải:0

Số 13/BC-CĐCS

Báo cáo một số hoạt động của Công đoàn Năm học 2015-2016

Lượt xem:3 | lượt tải:0

TKB

Thời khóa biểu số 6 -từ 11-1-2016

Lượt xem:6 | lượt tải:0

TKB

Thời khóa biểu số 3

Lượt xem:5 | lượt tải:0

TKB

THOI KHOA BIEU SO 2 MOI (Áp dụng từ 28/9/2015)

Lượt xem:5 | lượt tải:0

VBT

BÁO CÁO SƠ KẾT VIỆC “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

Lượt xem:4 | lượt tải:0

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây