KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 – 2018

Thứ tư - 08/11/2017 08:22
Kế hoach năm học


 
 
 

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH  
1. Số lớp, số học sinh:
- Tổng số: 8 lớp, trong đó  khối 6: 2 lớp; khối 7: 2 lớp; khối 8: 2 lớp; khối 9: 2 lớp.
- Tổng số học sinh: 274 em; học sinh nữ 131 em (47,8 % ); HS khuyết tật: 2 em. Số HS các lớp: khối 6: 80 em; khối 7: 57 em; khối 8: 65 em; khối 9: 72 em.
2. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên:
- Tổng số: 24 người; trong đó:
+  BGH: 2 người;  
+ GV: 18 người (Trong số đó, phân công 1 người làm Tổng PT đội); NVHC: 4 người.
3. Thuận lợi, khó khăn  
3.1. Thuận lợi:   
- Đội ngũ giáo viên giảng dạy đảm bảo về số lượng, tỷ lệ 2,1 GV/lớp. Trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn, hầu hết là giáo viên trẻ, nhiều giáo viên  nhiệt tình có trách nhiệm cao. 
- Cơ sở vật chất nhà trường đang từng bước được xây dựng và hoàn thiện. Đảng ủy, chính quyền quan tâm, phụ huynh, nhân dân đồng thuận, tích cực phối hợp với nhà trường trong việc chăm lo xây dựng CSVC, giáo dục học sinh.
  3.2. Khó khăn: 
- Về đội ngũ: mặc dù đã đạt chuẩn và trên chuẩn, nhưng kinh nghiệm cũng như năng lực giảng dạy và sức khỏe của một số giáo viên còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chuyên môn trong tình hình mới. Thiếu giáo viên trẻ có chuyên môn công tác đội. 
-  Số lượng HS ít, quy mô trường lớp quá nhỏ so với yêu cầu tập trung nâng cao quy mô và chất lượng. Đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.  Học sinh là con em gia đình nghèo, đông con, bố mẹ đi làm ăn xa chiếm tỷ lệ khá cao trong tổng số học sinh toàn trường, (Số này có 136 em, chiếm tỷ lệ khoảng 49,6% số HS toàn trường). Số HS thuộc diện hộ nghèo và hộ cận nghèo là 23 em, chiếm tỷ lệ 8,4%.
- Tiến độ xây dựng cơ sở vật chất còn chậm, chưa đáp ứng kịp thời và đầy đủ các yêu cầu CSVC theo chuẩn Quốc gia.
          II. NHỮNG CHỈ TIÊU LỚN
          1. Tập thể:
           - Trường được công nhận danh hiệu tập thể lao động TT, được UBND huyện tặng giấy khen.
- Liên Đội xuất sắc cấp huyện.
- Duy trì sỹ số: 100%
2. Cá nhân
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 3 người, CSTĐ cấp tỉnh: 1 người.
-  LĐTT (Cấp huyện): 15 người.
- Có 1 giáo viên đạt giải Giáo viên giỏi tỉnh.  
- Sáng kiến kinh nghiệm: Có 1 SKKN được công nhận cấp Sở, 15 SKKN cấp huyện 
- Làm sản phẩm dự thi STKT: đạt chất lượng dự thi cấp tỉnh   
- Có 1 sản phẩm tham gia dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp.
          3. Chất lượng giáo dục
- Hạnh kiểm: Xếp loại hạnh kiểm học sinh cuối năm: Loại tốt: 91%; Loại khá: 9%, phấn đấu không có học sinh phải xếp loại đạo đức trung bình.
- Học lực: Loại giỏi: trên 15%; Loại khá: trên 45%; loại yếu: dưới 2% 
- Tốt nghiệp lớp 9: 100 %, lên lớp 100%.
- Thi vào lớp 10 THPT: Tỷ lệ HS dự thi: trên 85%. Đứng trong tốp 50 toàn tỉnh, thứ 5 toàn huyện
Bình quân điểm thi môn Ngữ văn, phấn đấu đạt 6,3 điểm; môn Toán: 6,2 điểm; môn Anh: 5 điểm; các môn khác: 6,2 - 6,3 điểm  
- Chất lượng mũi nhọn học sinh giỏi:
+ Học sinh giỏi tỉnh: 2 em, trong đó 1em thuộc môn sử, 1 em môn Thể dục.
+ Học sinh giỏi huyện: 35 em (Lớp 9: Ngữ văn: 2 em; Toán  2 em; Tiếng Anh: 2 em;  Sử: 2 em; Địa: 2 em; Hóa: 2 em; sinh: 2 em; GD thể chất: 13 em; Olympic lớp 8: 6 em; Tin học trẻ: 2 em). Đứng thứ 5 toàn huyện.
4. Xây dựng cơ sở vật chất:
- Phương án xây dựng CSVC:          
          + Lát gạch sân trường: 929 m2; kinh phí: 139.308.000đ
+ Xây dựng nhà xe HS bằng kết cấu thép, mái lợp tôn: 180m2, kinh phí: 81.000.000đ.
-         Tu sửa, mua sắm bổ sung một số hạng mục CSVC:
+ Tu sửa hệ thống quạt, bóng điện, hệ thống nước, bàn ghế HS...: 17.652.000đ
+ Mua sắm thêm 1 số trang thiết bị, sách báo, trị giá 6.100.000đ.
III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP 
1. Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch dạy học, giáo dục.
- Hoàn thành việc xây dựng bộ phân phối chương trình theo hướng dạy học tích hợp liên môn và dạy học theo chủ đề từng môn học.  Xây dựng kế hoạch, chương trình trải nghiệm sáng tạo, đưa kế hoạch hoạt động trải nghiệm sáng tạo vào chương trình các môn học, góp phần phát triển năng lực tư duy và hình thành kỹ năng mềm cho học sinh, dự kiến hoàn thành trước ngày 5/9/2017.
- Tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học, giáo dục. Xây dựng hệ thống hồ sơ quản lý, hồ sơ cá nhân đầy đủ, khoa học, có chất lượng, tránh hình thức, rườm rà và tránh đối phó, đảm bảo tính hiệu quả trong quản lý chuyên môn.
- Tạo không khí thi đua trong dạy và học, động viên, khuyến khích giáo viên phấn đấu trở thành giáo viên giỏi.
- Tham gia tốt các hoạt động chuyên môn, cuộc thi do ngành tổ chức.
 2. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ:
 - Có kế hoạch bổi dưỡng, sử dụng đội ngũ hợp lý, khoa học. Đẩy mạnh phong trào tự học, tự bồi dưỡng; tổ chức nhiều chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên; tập huấn nghiệp vụ xây dựng, nghiệp vụ tổ chức thực hiện kế hoạch, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho các tổ trưởng chuyên môn (nhất là các tổ trưởng, tổ phó CM mới bổ nhiệm). Trong năm học, nhà trường sẽ tiếp tục động viên và tạo điều kiện để GV ngoại ngữ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn. Động viên GV tham gia thi GVDG cấp tỉnh.
- Không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, tập trung giúp đỡ đồng nghiệp để tăng cường nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
- Đổi mới và tăng cường công tác thanh, kiểm tra, theo đúng nguyên tắc, đúng quy trình, thủ tục. Sau kiểm tra cần chỉ rõ mạnh, yếu, hướng khắc phục, làm tốt công tác tư vấn thúc đẩy, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn. Tổ chức đánh giá GV theo chuẩn, đảm bảo chính xác, khách quan và thực chất.
- Vận động các đoàn thể tham gia các hoạt động chuyên môn như tổ chức  thao giảng, các hội thảo, chuyên đề do công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong toàn trường.
- Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác thi đua, khen thưởng. Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, không để xẩy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp.
3. Công tác đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá:
-  Đổi mới công tác soạn bài, dạy học theo hướng phát huy phẩm chất và năng lực người học, nâng cao hiệu quả giảng dạy.
- Hướng dẫn học sinh đổi mới phương pháp học, khai thác, sử dụng SGK một cách hiệu quả, tận dụng tối đa nguồn tài liệu tham khảo trong thư viện nhà trường, tăng cường kiểm tra đôn đốc việc học bài, làm bài ở nhà của học sinh. Gắn đổi mới phương pháp giảng dạy, giáo dục của thầy cô giáo với đổi mới phương pháp học tập của học sinh
  - Vận dụng những ưu điểm của mô hình trường học mới VN để có thêm các hình thức dạy học phong phú và có hiệu quả.
          4. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém:
           - Tiếp tục quan tâm công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi. Đổi mới nội dung và hình thức bồi dưỡng nhằm bắt kịp xu hướng đổi mới nội dung và hình thức ra đề thi.
- Chọn giáo viên có năng lực, trình độ, nhiệt tình và kinh nghiệm phụ trách công tác BDHSG.
- Tăng thời lượng và chất lượng công tác BDHSG,  tăng cường quản lý theo dõi, kiểm tra chương trình, kế hoạch, giáo án bồi dưỡng, tăng chế độ cho giáo viên, có chế độ động viên học sinh.
- Chú trọng chính sách đãi ngộ đối với GV tham gia giảng dạy bồi dưỡng ngoài giờ dạy chính khóa.  
- Coi công tác giúp đỡ học sinh yếu kém là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đại trà. Chú trọng việc dạy học phân nhóm đối tượng, tổ chức phụ đạo thêm vào buổi chiều cho HS. 
- Tiếp tục tìm tòi, sáng tạo các giải pháp nâng cao chất lượng. Chú trọng   đầu tư chất lượng các môn lớp 9 thi tuyển sinh.  
-  Quản lý tốt dạy thêm, học thêm trong nhà trường:
+ Quán triệt đầy đủ nội dung quy định về công tác dạy thêm, học thêm. Xây dựng kế hoạch dạy - học thêm dựa trên nhu cầu thực tế của học sinh.  
+ Chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng chương trình phù hợp yêu cầu bồi dưỡng, ôn tập, phụ đạo học sinh. Chương trình phải được Ban giám hiệu và chuyên môn Phòng Giáo dục duyệt trước khi thực hiện.
+ Thường xuyên kiểm tra chặt chẽ việc soạn giáo án và tổ chức dạy học của giáo viên; uốn nắn tinh thần, ý thức học tập của học sinh. Có thể hợp đồng các GV có năng lực chuyên môn tham gia dạy thêm trong nhà trường.
+ Tổ chức theo dõi sự tiến bộ của học sinh vào cuối kỳ, bàn giao chất lượng vào cuối năm học. Có hồ sơ theo dõi đánh giá kết quả để qua đó đánh giá hiệu quả giảng dạy của giáo viên.
 5. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và dạy học:
- Tiếp tục chú trọng việc nâng cao trình độ của CBQL để ứng dụng CNTT vào công tác quản lý giáo dục.
- Tiếp tục nâng cao trình độ về CNTT của giáo viên và nhân viên, đảm bảo cho giáo viên có thể tương tác tốt với công nghệ thông tin và truyền thông khi giảng bài trên lớp. Khuyến khích sáng tạo và linh hoạt. Tạo điều kiện để giáo viên có thể chia sẻ với nhau và sử dụng những tài liệu đã dạy, giúp giảm thiểu đáng kể khối lượng công việc. Tạo hứng thú cho giáo viên thay đổi phương pháp sư phạm và sử dụng công nghệ thông tin nhiều hơn, khuyến khích nâng cao trình độ chuyên môn, phục vụ tốt nhiệm vụ dạy học.
- Đối với HS: Nâng cao hứng thú và động lực học tập, tạo cơ hội tốt hơn để học sinh tham gia và hợp tác cùng nhau, phát triển kỹ năng sống, giúphọc sinh nắm bắt kiến thức thông qua bài giảng rõ ràng, hiệu quả hơn.
Khuyến khích học sinh khai thác và nắm bắt thông tin thông trên Internet, giúp học sinh trở nên sáng tạo và tự tin hơn trong học tập.
- Số hóa 100% các loại văn bản, gửi và nhận các loại công văn, báo cáo qua hộp thư điện tử. Tiếp nhận thông tin trên hệ thống mạng một cách kịp thời, báo cáo bằng dữ liệu đầy đủ, đúng thể thức văn bản và đúng thời gian quy định.
- Nâng cao hiệu quả của trang web nhà trường trong việc thông tin, tuyên truyền về chủ trương kế hoạch và thực hiện chế độ công khai dân chủ. Khai thác tối đa các phần mềm: SMAS, phổ cập GD, KĐCLGD để phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý và dạy học, giáo dục. Triển khai sổ liên lạc điện tử để tăng cường phối hợp giáo dục gia đình với giáo dục nhà trường.
IV. QUẢN LÝ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY, GIÁO DỤC.
1. Tăng cường công tác quản lý học sinh.
- Làm tốt công tác tuyên truyền, học tập nội quy, quy định đối với học sinh theo Điều lệ trường phổ thông và các quy định của nhà trường. Tuyên truyền, giáo dục các giá trị đạo đức trong cuộc sống, những truyền thống tốt đẹp, thuần phong mỹ tục của quê hương và dân tộc.
- Nâng cao chất lượng hoạt động của BCH Liên đội, BCS lớp, Đội Cờ đỏ trong việc tổ chức, quản lý các hoạt động của tập thể và cá nhân học sinh. Cử CBGV trực quản lý HS trước, trong và sau giờ học, phân luồng giao thông giờ tan trường, đảm bảo an toàn cho HS.
- Phát huy vai trò của GVCN lớp, của Ban ĐDCMHS, tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể ở địa phương, nhất là Đoàn xã để tăng cường hiệu quả của công tác quản lý học sinh.
  - Xây dựng môi trường học tập, rèn luyện lành mạnh, an toàn. Giúp đỡ  học sinh có hoàn cảnh khó khăn, HS cá biệt, khuyến khích các hoạt động tương trợ như phong trào nuôi heo đất ủng hộ bạn nghèo, hình thành đôi bạn học tập giúp nhau cùng tiến bộ.
2. Xây dựng, quản lý CSVC, trang thiết bị giáo dục, quản lý tài chính.
2.1. Tham mưu mua sắm, bổ sung, trang thiết bị giáo dục.
- Tổ chức tham mưu, huy động các nguồn lực, Phân công cụ thể lực lượng phụ trách để đảm bảo đúng tiến độ XDCSVC, kịp thời phục vụ dạy và học. Phối hợp với địa phương và PHHS làm tốt công tác giám sát. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.
          - Phương án vận động PHHS đóng góp, tàu trợ như sau: Khối 6: 910.000đ/em; khối 7: 890.000đ/em; khối 8: 890.000đ/em; khối 9: 870.000đ/em. Tổng số thu: 245.820.000đ
- Tham mưu với PHHS mua sắm, bổ sung trang thiết bị thực hành, thí nghiệm, mua sắm 1 số giá đựng thiết bị. Mua 1 số sách, tài liệu tham khảo phục vụ nhu cầu đọc của HS, làm thêm đồ dùng dạy học. Phát động phong trào quyên góp sách phục vụ nhu cầu đọc sách của CBGV và HS.
- Sử dụng có hiệu quả CSVC, trang thiết bị đã có, như: máy phô tô, máy chiếu, máy tính, máy in, Internet…
- Phối hợp với gia đình học sinh, hướng dẫn, tạo điều kiện để học sinh mua đủ sách giáo khoa, vở, đồ dùng học tập. 
- Sử dụng có hiệu quả phòng học bộ môn, phòng chức năng, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi. Hồ sơ thư viện, thiết bị đầy đủ, có chất lượng.
2.2. Công tác tài chính, kế toán
  - Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền và PHHS để huy động các khoản thu từ gia đình học sinh theo đúng đúng qui trình, qui định hiện hành.
          - Thực hiện tốt các chính sách đối với con em các gia đình chịu ảnh hưởng của sự cố môi trường biển để đảm bảo nhận được sự đồng thuận của PHHS và động viên các em tiếp tục đến trường.
- Sử dụng hiệu quả ngân sách được cấp và các khoản thu từ gia đình học sinh, các khoản từ xã hội hóa giáo dục; thực hiện thanh quyết toán theo đúng qui định của Nhà nước.
 - Thực hiện 3 công khai, 4 kiểm tra theo quy định của pháp luật.
3. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
- Coi trọng, đặt lên hàng đầu nhiệm vụ giáo dục đạo đức, quán triệt phương châm: Thông qua dạy chữ để dạy người.
- Gắn GDĐĐ với giáo dục lý tưởng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức tham quan các địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng.
- Phối hợp tốt 3 môi trường giáo dục. Thường xuyên liên hệ với gia đình học sinh, với cộng đồng dân cư để phối hợp giáo dục, cần có sự quan tâm động viên đặc biệt đến con em các gia đình chịu ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, để các em tiếp tục học tập tốt.
- Đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, tổ chức các hoạt động mang tính cộng đồng như Hội chợ tuổi thơ, thi nấu ăn, tổ chức hành quân dã ngoại, cắm trại, tổ chức bữa ăn tập thể, qua đó nhằm giáo dục kỹ năng sống như kỹ năng chăm sóc bản thân, ứng phó, tự vệ, xử lý tình huống nguy cấp, kỹ năng hợp tác, kỹ năng giao tiếp vv.
- Làm tốt  công tác Đoàn, Đội, công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ:
+ Tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ, sự quản lý của BGH nhà trường đối với công tác Đoàn Đội, công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ.
+ Xây dựng kế hoạch công tác Đội trên tinh thần bám sát mục tiêu, nhiệm vụ năm học, quán triệt tinh thần hướng dẫn của HĐĐ huyện về chương trình công tác Đội năm học 2017 - 2018.
+ Tăng cường phối hợp với các đoàn thể địa phương, đổi mới hình thức và nội dung sinh hoạt Đội.
 + Tăng cường thu hút sự tham gia của các em học sinh vào các hoạt động phong trào như quyên góp từ thiện, tủ sách vì bạn nghèo, xây dựng văn hóa giao thông, phong trào nói lời hay làm việc tốt, vở sạch chữ đẹp, đôi bạn cùng tiến, trường em xanh, sạch đẹp, an toàn. Phối hợp với Hội đồng Đội tạo ra nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh.  
- Đưa các trò chơi dân gian vào giảng dạy lồng ghép trong tiết thể dục và trong các đợt sinh hoạt văn hóa văn nghệ, các lễ hội. Phổ biến các làn điệu dân ca  thông qua các hình thức sinh hoạt văn nghệ: hò, hát ví, hát dặm, hát xẩm, hát khuyên vv. Tiếp tục triển khai dạy khiêu vũ đại trà cho học sinh.
          - Công tác chữ thập đỏ: Xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể, lồng ghép với kế hoạch công tác y tế học đường, nâng cao nhận thức, giáo dục các kỹ năng, kiến thức, tổ chức các hoạt động truyền thông về công tác CTĐ và y tế học đường.
4. Công tác phổ cập giáo dục:
- Phối hợp các trường trên địa bàn hoàn thành điều tra, xử lý số liệu trong tháng 9/2017.
- Phấn đấu phổ cập THCS đạt chuẩn vững chắc.
- Đảm bảo lỷ lệ  Tiêu chí: 14.1: 99% (tăng 1,2 % so với năm  2016)
Tiêu chí 14.2:  98% (tăng 1% so với năm  2016)
- Xây dựng hệ thống hồ sơ, sổ sách đầy đủ, đảm bảo chính xác giữa số liệu trong phần mềm và thực tế, thống nhất kết quả điều tra giữa các trường trên địa bàn.
5. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục
- Xây dựng, quản lý tốt hồ sơ nhà trường
- Đánh giá đúng thực trạng, khách quan chất lượng giáo dục, xác định điểm mạnh để phát huy, điểm yếu để cải tiến nhằm từng bước nâng cao chất lượng dạy học; tuyệt đối tránh chạy theo thành tích, hình thức.
- Hoàn thành công tác tự đánh giá đúng quy định, sử dụng có hiệu quả phần mềm KĐCLGD. Chuẩn bị tốt các điều kiện để được đánh giá ngoài trong thời gian sớm nhất.
6. Tăng cường công tác quản lý của BGH đối với giáo viên, nhân viên
 - Thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động: Không để xẩy ra tình trạng chậm giờ; cho học sinh ra khi chưa hết giờ. Đảm bảo dạy hết tiết, hết bài và hết tất cả   học sinh. Dạy đúng, dạy đủ kiến thức song song với dạy thấm kiến thức cho từng em học sinh.
 - Tăng cường vai trò của Ban thanh tra nhân dân. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35, Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quyết định số 33/QĐ-UBND của UBND tỉnh về siết chặt nền nếp kỷ cương trong các cơ quan hành chính.
- Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra. Đảm bảo tiến hành đủ các nội dung kiểm tra theo quy định, kịp thời phát hiện những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để có sự tập trung chỉ đạo; làm tốt công tác tư vấn cho các tập thể cá nhân được kiểm tra.
- Làm tốt công tác thi đua khen thưởng; xây dựng tiêu chí thi đua, định mức khen thưởng, lấy hiệu quả công tác, mức độ hoàn thành nhiệm vụ để đánh giá, xếp loại của công chức, viên chức, người lao động.
7. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ văn phòng.
- Tiếp tục bồi dưỡng nhận thức và chuyên môn nghiệp vụ cho CBVP, tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, góp ý, tư vấn để CBVP hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Nhận, phát, lưu công văn đi, đến; sắp xếp, bảo quản các loại hồ sơ của nhà trường theo đúng qui định của nhà nước.
- Đảm bảo phục vụ tốt nhất các điều kiện cho công tác giảng dạy, hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác của nhà trường.
- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, ban hành quy định cụ thể về công tác báo cáo định kỳ, lưu trữ số liệu các lĩnh vực một cách khoa học, tránh phải báo cáo nhiều lần, chồng chéo, sai lệch về số liệu ...    
                                                    
       V. DỰ KIẾN LỊCH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018
 
Thời gian Nội dung công tác Phân công
thực hiện
8/2017 - Tuyển sinh lớp 6
- Họp tổ CM, tổ văn phòng phân công nhiệm vụ cho GV, nhân viên.
- Hoàn thành việc ôn tập và thi lại, xét lên lớp cho học sinh. Ổn định Danh sách HS ngay từ đầu năm học.
- Thông báo các quy định về chuyên môn, nội quy nhà trường, nội quy HS.
- Hướng dẫn tổ CM, GV xây dựng hồ sơ CM;
- BDHS giỏi các môn Toán, Văn, Anh cho học sinh khối 9 để tham gia dự thi vào cuối tháng 9/2017.
- Hình thành đội tuyển các môn: Sinh học, Sử, Địa lí, Hóa học lớp 9.
- Phân công giáo viên đi điều tra phổ cập.
- Tham gia các chuyên đề bồi dưỡng CBQL, GV (theo lịch Sở và Phòng).
- Tổ chức  tuần học “sinh hoạt tập thể”  (28/8 – 01/9), chuẩn bị khai giảng năm học mới;
- Tiếp thu nhiệm vụ năm học tại phòng.
- Xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch mua sắm, sữa chữa CSVC, trang thiết bị dạy học; tài liệu CM.
- Đăng kí mua hồ sơ nhà trường;
- Hoàn thành hồ sơ tham mưu CSVC trình cấp trên
- Họp BĐD cha mẹ HS.
-Chuyên môn (CM)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Đoàn, Đội
 
- BGH + Công đoàn
- BGH phối hợp với bộ phận HC hoàn thành trước 15/8
 
 
 
 
- BGH, Công đoàn, kế toán, thư ký HĐ
9/2017 - Tổ chức khai giảng năm học mới: 5 /9.
- Lên TKB và tổ chức dạy học theo kế hoạch từ ngày 6 /9.
- Tham gia các lớp chuyên đề do Sở và Phòng GD tổ chức;
- Đăng ký thi đua, đăng ký báo cáo chuyên đề, đăng ký thao giảng, đăng ký SKKN...
- Xây dựng hồ sơ dạy thêm, học thêm. Các tổ chuyên môn xây dựng chương trình dạy ôn, dạy phụ đạo, BDHSG;
- Tổ chức dạy ôn (sau khi họp PHHS), BDHSG  
- Tham gia kỳ thi học sinh giỏi huyện môn Toán, Ngữ Văn, Anh khối 9
- Triển khai dự giờ và kiểm tra việc dự giờ thăm lớp của CBGV;
- Triển khai công tác KĐCLGD;
- Triển khai câu lạc bộ Toán học kỳ 1;
- Tổ chức kiểm tra nội bộ (toàn diện, chuyên đề, kiểm tra hồ sơ GV, tổ nhóm CM lần 1).
- Điều và ghi phiếu điều tra phổ cập.
- Hoàn thành nhập dữ liệu trên hệ thống SMAM.
- Kiểm tra các khóa sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học kết nối”.
- Kiểm tra hồ sơ cá nhân vào ngày 21/9.
- Kiểm tra hồ sơ tổ, nhóm chuyên môn.
- Hội nghị CBCNVC: 15/9
- Họp phụ huynh toàn thể và họp PH theo đơn vị lớp
- Triển khai đại hội Liên Đội, các HĐGDNGLL theo chủ điểm tháng 9
- Bộ phận CM, các tổ, các nhóm bộ môn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV  (Hoàn thành trước 15/9)
 
 
 
 
 
- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chính
 
- TPT bố trí tập duyệt hoàn thành trước 15/9
10/2017 - Thực hiện nội dung chương trình dạy học, tăng cường nền nếp chuyên môn, tổ chức ôn tập, phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi các khối lớp;
- Triển khai câu lạc bộ Toán học kỳ 2;
- Triển khai hoạt động các Câu lạc bộ môn học. Tham gia giải toán Tuổi thơ;
- Sinh hoạt tổ chuyên môn, báo cáo chuyên đề;
- Triển khai kế hoạch thao giảng chuyên môn; tham gia thi IOE và Violimpic.
- Bồi dưỡng GV dự tuyển thi GVDG cấp tỉnh, viết SKKN
- Kiểm tra các khóa sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học kết nối” và thống kê điểm trên SMAS.
- Phát động h/s làm sản phẩm STKT dành cho học sinh trung hoc.
- Thu các khoản đóng góp tự nguyện của PHHS để triển khai tu sửa CSVC.
- Triển khai tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời
- Chuyên đề ở cụm
- HĐGDNGLL chủ điểm tháng 10
- Bộ phận CM, các tổ, các nhóm bộ môn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Đ/C Tâm và HS 9B
- Hiệu trưởng
 
 
 
- TPT Đội
11/2017 - Tổ chức dạy học, đẩy mạnh nền nếp chuyên môn;
- Tham gia kỳ thi học sinh giỏi huyện môn Hóa, Sinh, Sử, Địa khối 9;
 - Tổ chức thao giảng CM chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11;
- Cập nhật dữ liệu phổ cập – XMC trên hệ thống, báo cáo thống kê phổ cập về phòng GD;
- Tổ chức dạy ôn tập đại trà các môn Văn, Toán, Anh; phụ đạo HS yếu, BDHSG 6,7,8;
- Triển khai câu lạc bộ Toán học kỳ 3;
- Tổ chức hội khỏe Phù Đổng cấp trường, cụm;
- Kiểm tra hoạt động của CLB môn học “Toán tuổi thơ”;
- Kiểm tra hồ sơ cá nhân, tổ, nhóm chuyên môn.
- Kiểm tra các khóa sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học kết nối” và thống kê điểm trên SMAS.
- Tọa đàm nhân ngày NGVN.
- Họp BĐD cha mẹ HS giữa kỳ
- Tham gia thi STKT, dạy học theo chủ đề…, vận dụng kiến thức liên môn…
- HĐGDNGLL chủ điểm tháng 11 với các hoạt  động hướng về ngày NGVN 20/11
- Bộ phận CM, các tổ, các nhóm bộ môn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Công đoàn 
- Hiệu trưởng
- Đ/C Tâm
 
- TPT Đội
12/2017 - Tổ chức dạy học theo kế hoạch, tăng cường kiểm tra nề nếp CM, quy chế CM; tăng cường ôn tập, phụ đạo HS yếu, kém; bồi dưỡng đội tuyển HSG  các khối 6, 7, 8;
- Triển khai câu lạc bộ Toán học kỳ 4;
- GV dự tuyển thi GVDG cấp tỉnh thi chọn lần 3
- Tổ chức kiểm tra nội bộ theo lịch;
- Kiểm tra các khóa sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học kết nối” và thống kê điểm trên SMAS.
- Thi KTCL kỳ I
- Chuyên đề cụm về đổi mới sinh hoạt tổ CM
- Hoàn thành quyết toán tài chính năm 2017
- Tổ chức hoạt động ngoại khoá về “Anh bộ đội Cụ Hồ” và các hoạt động GDNGLL khác
- Bộ phận CM, các tổ, các nhóm bộ môn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kế toán
- TPT Đội
01/2018 - Xếp loại thi đua cán bộ, giáo viên học kỳ I; báo cáo số liệu kỳ I về Phòng GD-ĐT
- Triển khai chương trình học kì II, đẩy mạnh nền nếp CM, ôn tập, phụ đạo HS yếu kém;
- Bồi dưỡng đội tuyển HSG lớp 8, tiếp tục BD đội tuyển các khối còn lại;
- Triển khai câu lạc bộ Toán học kỳ 5.
- Tổ chức kiểm tra nội bộ theo lịch;
- Tiếp tục xây dựng hồ sơ KĐCLGD, hoàn thiện hồ sơ các cuộc vận động, phong trào thi đua.
- Tiếp tục công tác thi GVDG cấp tỉnh
- Tổ chức sơ kết học kỳ I
- Họp PHHS cuối kỳ I
- HĐGDNGLL: chủ điểm mừng Đảng, mừng xuân
- Bộ phận CM, các tổ, các nhóm bộ môn
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hiệu trưởng
 
- TPT Đội
02/2018 - Tổ chức dạy học theo kế hoạch, tăng cường kiểm tra nề nếp chuyên môn, quy chế CM; Ôn tập phụ đạo HS yếu kém, BDHSG các môn ở khối 6,7,8; đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2;
- Triển khai câu lạc bộ Toán học kỳ 6;
- Kiểm tra các khóa sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học kết nối” và thống kê điểm trên SMAS.
- BD giáo viên thi GVDG cấp tỉnh
- Tham gia hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, tỉnh;
- Tiếp tục triển khai HĐGDNGLL: chủ điểm mừng Đảng, mừng xuân
- Đi thực tế thôn xóm.
- Bộ phận CM, các tổ, các nhóm bộ môn
 
 
 
 
 
 
 
 
- Đoàn, Đội kết hợp với GV được phân công theo xóm
 
3/2018 - Đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3 (Tổ chức trò chơi “em yêu Toán học” trong hoạt động ngoại khóa); cắm trại, dã ngoại…
- Tổ chức dạy học theo kế hoạch, tăng cường nề nếp, kỉ cương
- Tiếp tục dạy ôn, BDHSG;
- Thi HSG Tỉnh các môn văn hóa lớp 9  
- Triển khai câu lạc bộ Toán học kỳ 7; BD đội tuyển ĐK-TT chuẩn bị thi tỉnh; Kiểm tra nội bộ theo lịch;
- Chấm và lựa chọn SKKN dự thi cấp huyện;
- Chuyên đề BDGV, chuyên đề  tuyển sinh 10;
- Thi chọn HSG khối 8 Vòng 1;
- Kiểm tra  hồ sơ GV, hồ sơ tổ nhóm lần 3.
- Kiểm tra “Trường học kết nối” và SMAS.
- Đoàn, Đội lên kế hoạch tham mưu đầu tháng 3 để phối hợp
- Bộ phận CM, các tổ, các nhóm bộ môn
 
4/2018 - Tổ chức dạy học theo kế hoạch; phát động PT thi đua chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5;
- Thi chọn HSG trường các khối 6,7,8; chọn đội tuyển khối 8 dự thi cấp huyện (đầu tháng 4/2018);
- Tham gia chuyên đề   tuyển sinh vào lớp 10  
- Chuyên đề ôn tập tuyển sinh vào lớp 10 THPT;
- Triển khai câu lạc bộ Toán học kỳ 7;
- Chấm và Hoàn thiện SKKN và gửi về phòng  
- Khảo sát chất lượng học kỳ II
- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
- Kiểm tra “Trường học kết nối” và  SMAS.
- Đoàn, Đội tham mưu để phối hợp
 
- Bộ phận CM, các tổ, các nhóm bộ môn
 
5/2018 - Hoàn thành chương trình trước ngày 15/5; Kết thúc học kì II trước ngày 25/5,
- Thi KSCL HKII, thi thử tuyển sinh 10. Tham gia thi HSG Tin học trẻ cấp huyện;
- Làm hồ sơ tuyển sinh lớp 10; xét TNTHCS;
- Tiếp tục BDGV dạy  tuyển sinh môn thứ 3;
- Tăng cường dạy ôn tập cho học sinh lớp 9.
- Tổ chức thi thử tuyển sinh vào lớp 10 THPT;
- Kiểm tra “Trường học kết nối” và thống kê điểm trên SMAS.
- Làm hồ sơ tuyển sinh lớp 10 THPT.
- Hoàn thành hồ sơ kiểm tra nội bộ.
- Báo cáo số liệu cuối năm học.
- Xếp loại thi đua cán bộ, giáo viên cuối năm;
- Xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2018-2019; hoàn thành báo cáo tổng kết năm học (15/5-25/5).
- Tổng kết năm học
- Quyết toán thu chi năm học, hoàn thành hồ sơ trình đoàn giám sát HĐND xã
- Họp PHHS cuối năm học
- HĐGDNGLL: Chào mừng ngày thành lập Đội và sinh nhật Bác
- Bàn giao học sinh về sinh hoạt tại địa phương;
Thi Sáng tạo KT cấp tỉnh;
- Bộ phận CM, các tổ, các nhóm bộ môn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm phân công các bộ phận báo cáo
 
 
 
- Kế toán chịu trách nhiệm hoàn thành trước 15/5
- Đoàn, Đội
6/2018 - Tiếp tục ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT;
- Tổ chức thi thử tuyển sinh vào lớp 10 THPT;
- Động viên học sinh tham gia tốt kỳ thi vào lớp 10 THPT.
- Bố trí trực hè, tổ chức tham quan, dã ngoại trong hè;
- Tiếp tục khảo sát, xây dựng, bổ sung, củng cố CSVC trường lớp;
- Bộ phận CM
 
 
 
- Công đoàn tham mưu kế hoạch
- Hiệu trưởng
(Kế hoạch sẽ được bổ sung và thay đổi nếu có lịch của cấp trên và lịch của địa phương)
     
 
Nơi nhận:
- Phòng GD-ĐT (BC);
- Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thạch Lạc.
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.
- Tổ trưởng, CTCĐ trường. 
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
       Nguyễn Ngọc Tân
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Tân

Nguồn tin: Trường THCS Thạch Lạc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  VĂN BẢN

KHCM- TL

Kế hoạch chuyên môn

Lượt xem:7 | lượt tải:0

BDTX

BDTX Công văn

Lượt xem:4 | lượt tải:0

TKB

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 5 ÁP DỤNG TỪ 16 THÁNG 01 NĂM 2017

Lượt xem:6 | lượt tải:3

TKB

Thời khóa biểu số 5 năm học 2016- 2017

Lượt xem:4 | lượt tải:0

TKB

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 3 ÁP DỤNG TỪ 10 THÁNG 10 NĂM 2016

Lượt xem:6 | lượt tải:0

Kế hoạch thi GVDG

Công văn phòng GD&ĐT

Lượt xem:7 | lượt tải:0

BDTX

BDTX Gửi các tổ

Lượt xem:4 | lượt tải:0

CVHSG

công văn thi Học sinh giỏi

Lượt xem:5 | lượt tải:0

TKB

Thời khóa biểu số 1 năm học 2016- 2017

Lượt xem:7 | lượt tải:0

VBT

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015 - 2016; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 - 2017

Lượt xem:3 | lượt tải:0

Số 13/BC-CĐCS

Báo cáo một số hoạt động của Công đoàn Năm học 2015-2016

Lượt xem:3 | lượt tải:0

TKB

Thời khóa biểu số 6 -từ 11-1-2016

Lượt xem:6 | lượt tải:0

TKB

Thời khóa biểu số 3

Lượt xem:5 | lượt tải:0

TKB

THOI KHOA BIEU SO 2 MOI (Áp dụng từ 28/9/2015)

Lượt xem:5 | lượt tải:0

VBT

BÁO CÁO SƠ KẾT VIỆC “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

Lượt xem:4 | lượt tải:0

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây