KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017-2018

Thứ năm - 05/10/2017 09:48
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017-2018
UBND HUYỆN THẠCH HÀ
 TRƯỜNG THCS THẠCH LẠC
 
 
 

Số: 37/KHCM-TL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

              Thạch Lạc, ngày 25 tháng 8 năm 2017
 
 
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017 – 2018
 
 
 

Căn cứ quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2017, của UBND tỉnh về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017- 2018 của giáo dục phổ thông.
Căn cứ công văn triển khai một số hoạt động chuyên môn cấp THCS của Phòng GD&ĐT Thạch Hà và báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018 ngày 21 tháng 8 năm 2017.
Căn cứ vào Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học của phòng GD& ĐT ngày 22 tháng 8 năm 2017.
Căn cứ Dự thảo nghị quyết Hội nghị CBCCVC của trường THCS Thạch Lạc năm học 2017-2018. Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch chuyên môn năm học 2017-2018 như sau:
 
Phần thứ nhất
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Thực trạng của nhà trường
1.1. Quy mô trường lớp
- Tổng số lớp: 8 lớp. Trong đó: 2 lớp 6; 2 lớp 7; 2 lớp 8; 2 lớp 9.
- Tổng số học sinh: 274 em; Nữ 132 em (48,17% ); HS khuyết tật: 3 em. Số HS các lớp: Khối 6: 80 em; Khối 7: 57 em; Khối 8: 65 em; Khối 9: 72 em.
        1.2. Tình hình đội ngũ giáo viên, cán bộ viên chức
- Tổng số CBGVNV: 24; Trong đó GV trực tiếp giảng dạy 18 ( GV/ Lớp); 
QL: 02  người; Tổng PT Đội: 0 người;  Hành chính: 4 người.
- Tổng số GV đạt  chuẩn: 18 GV (100%).
- Tổng số CBGVNV có trình độ Đại học: 18 GV ( 75%)
- Cơ cấu bộ môn:
Cán bộ, giáo viên Kế hoạch 2017-2018 Hiện có Cân đối
Thừa Thiếu
Quản lý 2 2 0 0
Toán Lý Tin 4 5 1  
Sinh Hoá 2 2    
Văn-Sử-Giáo dục 4 4    
Địa 1 1    
Ngoại ngữ 2 2    
Nhạc Hoạ 1 1    
Công nghệ 1 1    
Thể dục 1 2 1  
Tổng PT Đội 1 0   1
Tổng 19 20 2 1
-         Cán bộ hành chính
Nhân viên HC Kế hoạch Hiện có Cân đối
Thừa Thiếu
Thư viện 1 0   1
Thiết bị 1 1    
Văn thư 1 1    
Kế toán 1 1    
Y tế 1 1    
Tổng 5 4   1
 
1.3. Về cơ sở vật chất
- Tổng số phòng học: 11 phòng  (có 9 phòng cao tầng). Trong đó bố trí 8 phòng học, 1 phòng máy vi tính, còn lại 2 phòng bộ môn Vật lý và Sinh học.
- Phòng thiết bị: 1 phòng, diện tích 50 m2.
- Thư viện: Diện tích 50 m2. (Chưa đạt yêu cầu).
Cơ bản đáp ứng cho dạy và học 1 ca, hệ thống công trình phụ trợ chưa đầy đủ.
1.4. Thành tích của trường năm học qua
a. Chất lượng đại trà
Hai mặt GD TS
HS
Loại tốt (giỏi) Loại  khá Loại TB Loại yếu
TS % TS % TS % TS %
Hạnh kiểm 270 232 85,93 37 13,70 1 0,37 0 0
Học lực 270 42 15,56 122 45,19 102 37,78 4 1,48
        b. Chất lượng mũi nhọn:
- Học sinh giỏi tỉnh: 1 giải nhì Casio.
- Học sinh giỏi huyện: 61 em, vượt chỉ tiêu 3 em.
        - Học sinh tiên tiến xuất sắc: 42 em.
        - Học sinh tiên tiến : 122 em.        
c. Xét tốt nghiệp THCS và thi tuyển sinh lên lớp 10
- Tốt nghiệp THCS: 76/76 em; đạt tỷ lệ 100%.
- Số học sinh dự thi vào THPT: 64/76 em; đạt tỉ lệ 84,21%.
- Số học sinh thi đậu vào lớp 10 THPT: 57/64 em; chiếm tỉ lệ: 89%.
- Số học sinh vào học TCN: ….. em; chiếm tỉ lệ: ……%
- Tiêu chí 14.1: Đạt 97.89%. Đạt mức độ 2.
- Tiêu chí 14.2 (NTM): Đạt 97,1%
- Thi tuyển sinh vào lớp 10: Điểm bình quân: môn Toán: 6,131 (của huyện là 6,185); môn Văn: 5,578 ( của huyện là 5,885); Anh: 4,652 (của huyện là 4,71). Xếp thứ 78 toàn tỉnh (tăng 6 bậc), xếp thứ 8 toàn huyện (tăng 3 bậc).
d. Kết quả Sinh hoạt chuyên môn trên “trường học kết nối’’
- Số khóa sinh hoạt chuyên môn: 12 khóa.
- Số sản phẩm đưa lên diễn đàn: 8 sản phẩm. Được phòng GD đánh giá tốt.
2. Thuận lợi, khó khăn
2.1. Thuận lợi
- Về đội ngũ: Có 100% giáo viên đạt chuẩn, trong đó có 83% trên chuẩn về trình độ đào tạo, hầu hết là giáo viên trẻ, nhiều giáo viên  nhiệt tình trong công tác.
- Về học sinh: Đã có nề nếp ngay từ đầu năm học, chấp hành tốt nội quy, quy định của nhà trường.
- Về cơ sở vật chất: Đang từng bước được xây dựng và hoàn thiện. Đảng ủy, chính quyền quan tâm, chăm lo cho nhà trường, phụ huynh, nhân dân đồng thuận, tích cực phối hợp với nhà trường trong việc chăm lo xây dựng CSVC, giáo dục học sinh.
- Toàn trường học chính khóa vào buổi sáng, buổi chiều dành cho dạy ôn tập, BDHSG, phụ đạo học sinh yếu và tổ chức các hoạt động khác.
- Ban giám hiệu và các tổ chức trong nhà trường đoàn kết, hoạt động có hiệu quả cao.
        - Thành tích của nhà trường trong năm học 2016-2017 là nguồn động viên, khích lệ đáng kể, tăng thêm niềm tin, sự đồng thuận của chính quyền địa phương, của phụ huynh học sinh và tăng thêm niềm tin tưởng, phấn khởi cho tập thể giáo viên, học sinh trong toàn trường.   
2.2. Khó khăn
- Về đội ngũ: Năng lực của một số giáo viên còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chuyên môn trong tình hình mới; có nhiều đồng chí sức khoẻ yếu; sự nhiệt huyết của nhiều giáo viên chưa cao. Thiếu giáo viên có chuyên môn công tác Đội và Mỹ thuật.
- Các tổ chức trong trường chưa thực sự chủ động trong công tác; một số mặt hoạt động bề nổi còn hạn chế, chưa đạt chỉ tiêu đề ra nhưng chậm được khắc phục.
- Do trường có quy mô nhỏ nên tình trạng giáo viên dạy chéo môn nhiều.
- Về học sinh: Năng lực nhiều học sinh yếu, ý thức học tập chưa cao; chưa có phong trào tự học ở nhà (học thời lượng còn ít và mang tính chất đối phó). Chất lượng giáo dục mặc dù đã được nâng lên song chưa bền vững, tỷ lệ HS yếu còn khá cao, vẫn còn tình trạng học sinh tốt nghiệp không dự thi vào THPT.
- Về phụ huynh học sinh: Đời sống còn nhiều khó khăn; chưa có sự quan tâm chu đáo đối với con em trong học tập; nhiều phụ huynh còn phó mặc hoàn toàn cho nhà trường; đặc biệt một số phụ huynh đi làm ăn xa gửi con cho ông bà chăm sóc.
- Học sinh nằm trong vùng bị ảnh hưởng trực tiếp đến sự cố môi trường biển chiếm 130/270 em; gần 48,14 %. Nên ảnh hưởng nhiều đến chất lượng giáo dục.
- Về địa phương: Chưa có biện pháp để phát động hoặc duy trì phong trào tự học của học sinh, chưa chỉ đạo quyết liệt với các đoàn thể (nhất là hội phụ nữ, đoàn thanh niên) để theo dõi, sự phối kết hợp giữa Ban hành giáo với nhà trường còn hạn chế, vì vậy phong trào tự học của học sinh còn yếu.
Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP
Năm học 2017 – 2018 là năm học thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, năm học tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào: “ Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, thân thiện”; “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Thực hiện chỉ thị 05/BCT – ngày 15 tháng 5 năm  2016 về “ Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết 29/NQ-TW 8 khóa XI ngày 4 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục; Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, phát huy những kết quả đạt được trong năm học 2016 - 2017, trường THCS Thạch Lạc xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp để nâng cao chất lượng chuyên môn của giáo viên, chất lượng dạy học đáp ứng các mục tiêu giáo dục đề ra năm học 2017 - 2018 như sau:
I. Chỉ tiêu phấn đấu
1. Chất lượng giáo dục
- Hạnh kiểm: Xếp loại hạnh kiểm học sinh cuối năm: Loại tốt: 87,6% (240 em); Loại khá: 12,4% (34 em), phấn đấu không có học sinh phải xếp loại đạo đức trung bình.
- Học lực: Loại giỏi: trên 16% (khoảng 44 em); Loại khá: trên 46% (khoảng 126); Loại trung bình 36,5% (khoảng 100 em); Loại yếu: dưới 1,5% (khoảng 4 em). 
- Tốt nghiệp lớp 9: 100 %, lên lớp 100%.
- Thi vào lớp 10 THPT: Tỷ lệ HS dự thi: trên 85%. Đứng trong tốp 60 toàn tỉnh, thứ 6 toàn huyện.
Bình quân điểm thi môn Ngữ văn, phấn đấu đạt 6,2 tăng 0,6 điểm. 
Bình quân điểm thi môn Toán, phấn đấu 6,3 điểm.
Bình quân điểm thi môn thứ 3( nếu có), phấn đấu 6,0 điểm.
 (Năm học trước: Điểm bình quân môn Toán: 6,131; môn Văn: 5,578; Anh: 4,652 xếp thứ 78 toàn tỉnh, thứ 8 toàn huyện)
- Chất lượng mũi nhọn học sinh giỏi:
+ Học sinh giỏi tỉnh: 2 em, trong đó 1 em Ngữ văn; 1 em Thể dục.
+ Học sinh giỏi huyện: 35 em (Lớp 9: Ngữ văn: 2 em; Toán 2 em; Tiếng Anh: 2 em; Sử: 2 em; Địa: 2 em; Hóa: 2 em; Sinh: 2 em; GD thể chất: 14 em; Olympic lớp 8: 6 em; Tin học trẻ: 1 em). Đứng thứ 5 toàn huyện.
- HS đậu vào trường THPT Chuyên tỉnh: 1- 3 em.
-     Duy trì là xã đạt công tác phổ cập giáo dục THCS vững chắc.
+ Tỷ lệ 14.1: Đạt 98% (trên cơ sở năm 2016 đạt 97,89 %)
+ Tỷ lệ 14.2: Đạt 98%(trên cơ sở năm 2016 đạt 97,1 %)
2. Chất lượng đội ngũ
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 5 người.
-  LĐTT: 14 người.
- Có 10 giáo viên đạt giải Giáo viên giỏi huyện (Bảo lưu kết quả năm học 2016 - 2017).
- Có 1 GV giỏi tỉnh môn Toán.
- Sáng kiến kinh nghiệm: Có 1 SKKN đạt cấp ngành ở tỉnh, 5 SKKN cấp huyện. 
- Làm đồ dùng dạy học: + Mỗi tổ làm 2 đồ dùng dạy học.
      + Dự thi cấp huyện: 3 đồ dùng.
- Sản phẩm STKTTTN: 1 SPSTKT đạt giải cấp tỉnh.
- Chỉ tiêu về báo cáo chuyên đề: Mỗi giáo viên báo cáo ít nhất một chuyên đề có chất lượng.
- Dạy học theo chủ đề: 6 chủ đề (mỗi tổ có 2 chủ đề) được dạy thể nghiệm và hoàn thiện rồi đưa lên diễn đàn “Trường học kết nối”.
- Chủ đề dạy học bằng “Tích hợp liên môn”: Mỗi tổ 1 chủ đề thực sự có chất lượng.
- Hoạt động GDNGLL: Mỗi tháng 1 hoạt động GD NGLL với quy mô toàn trường nhằm giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh.
- Hoạt động trải nghiệm sáng tạo: Gắn trong chương trình môn học 1 chủ đề/môn/năm.
II. Nhiệm vụ và giải pháp
1. Thực hiện nội dung, chương trình, kế hoạch dạy học
* Chỉ tiêu
- Xây dựng chương trình đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng, đưa chủ đề “Trải nghiệm sáng tạo” vào chương trình từng môn học.
- 100% số tiết được thực hiện nghiêm túc, không bỏ tiết, dồn tiết;
- Tổ chức hiệu quả câu lạc bộ Toán học, Văn học và Tiếng anh.
- Thực hiện tốt công văn 5555/BGD-ĐT về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn và tham gia sinh hoạt chuyên môn trên diễn đàn “Trường học kết nối”;
- Đẩy mạnh “Hoạt động trải nghiệm sáng tạo” theo từng môn học đảm bảo có chất lượng.
- Báo cáo đúng tiến độ Thống kê Smas, và sử dụng, khai thác trên phần mềm Smas.edu thực sự có hiệu quả.
- Tổ chức dạy học có hiệu quả chương trình dạy thí điểm Tiếng Anh các khối  6; 7; và lớp 8A theo chương trình mới.
- Tăng cường ứng dụng CNTT vào giảng dạy và quản lý trong nhà trường.
- Đẩy mạnh việc trao đổi thông tin qua mạng internet.
* Giải pháp
- Thực hiện kế hoạch dạy học theo quy định, thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Bộ, Sở và triển khai cụ thể của Phòng về giảm tải chương trình; Chỉ đạo tốt việc tinh giản chương trình, dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng, xác định trọng tâm, nâng cao hiệu quả từng tiết dạy. Xậy dựng chủ đề dạy học “Trải nghiệm sáng tạo” mỗi môn có từ 2 đến 4 tiết.
- Rà soát lại chương trình để biên soạn phân phối chương trình phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, và năng lực học sinh nhà trường. Mỗi tổ chuyên môn sẽ tổ chức dạy 2 chuyên đề/năm học, sau đó góp ý đánh giá và hoàn thiện để đưa lên diễn đàn “Trường học kết nối”.
- Thực hiện việc dạy tự chọn theo hướng dẫn của Sở, dạy tự chọn Tin học đối với khối 6, 7, 8; dạy chủ đề tự chọn môn Toán đối với khối 9 trên cơ sở yêu cầu của học sinh.
- Thực hiện giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động tập thể, hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT, hoạt động giao lưu học tập.
- Thực hiện tốt nội dung giáo dục địa phương, giáo dục pháp luật, tích hợp GD môi trường và các hoạt động tư vấn hướng học, GD kỹ năng sống cho học sinh. Phát huy hoạt động Đội TNTP HCM trong việc giáo dục đạo đức lối sống nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Xử lý nghiêm minh những vi phạm về đạo đức, lối sống, vi phạm về ý thức, thái độ học tập của học sinh.
- Triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản pháp quy hiện hành đến giáo viên, học sinh.
- Giáo dục học sinh về truyền thống Đội TN và ý nghĩa của 5 điều Bác Hồ dạy, tình đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập để cùng tiến bộ.
- Giáo dục học sinh biết tôn sư trọng đạo, kính trọng ông bà, cha mẹ và những người lớn tuổi.
- Giáo dục học sinh về kỹ năng sống, tính siêng năng, tính kỉ luật, lối sống lành mạnh văn minh, tham gia tốt phong trào, lao động có ích, chấp hành pháp luật về Bảo hiểm y tế; giáo dục phổ biến pháp luật; luật lệ giao thông, ý thức bảo vệ môi trường; chủ quyền biển đảo…
- Hướng dẫn học sinh phương pháp học tập có hiệu quả, nhất là việc tự học ở nhà. Cấm mọi hình thức gian lận trong kiểm tra, thi cử và các hoạt động khác.
- Tăng cường quản lí người dạy và người học mọt cách tích cực.
2. Bồi dưỡng đội ngũ
* Chỉ tiêu
- Có 10 giáo viên đạt giải Giáo viên giỏi huyện.
- Có 1 GV giỏi tỉnh môn Toán.
- 100% CB,GV nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn chuyên môn của ngành.
- Tổ chức 18 chuyên đề có hiệu quả (Chỉ tiêu trong năm 1CĐ/GV)
- Tổ chức dạy theo chủ đề: 2 chủ đề/tổ; lựa chọn chủ đề tốt nhất tham gia dự thi các cấp.
- Tổ chức 36 tiết dạy thao giảng (Chỉ tiêu trong năm 2 tiết/GV)
- Thanh kiểm tra 18 giáo viên (chiếm tỉ lệ 100%).
* Giải pháp
Quán triệt và triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo chuyên môn trong đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường, xây dựng kế hoạch và thực hiện theo kế hoạch.
- Đối với ban giám hiệu
+ Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục toàn diện ngay từ đầu năm học, hàng tháng, tuần phù hợp với tình hình thực tế của địa phương (Hạn chế trùng với các kế hoạch nghỉ lễ của Giáo xứ Thạch Lạc), đơn vị một cách cụ thể, thiết thực, mang tính khả thi cao.
+ Thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ” giai đoạn 2012-2020.
+ Đẩy mạnh hoạt động của “Trung tâm học tập cộng đồng”, đa dạng hóa phương thức học tập đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết và tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân và xây dựng xã hội học tập. Làm tốt công tác hướng học, hướng nghiệp cho học sinh nhất là học sinh lớp 9.
+ Phân công lao động hợp lý đối với chuyên môn của mỗi giáo viên. Hạn chế tối đa việc dạy chéo môn. Xếp thời khóa biểu hợp lý.
+ Thực hiện hiệu quả nề nếp, kỹ cương hành chính, quy chế chuyên môn, đảm bảo các yêu cầu: gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, đúng giờ, kĩ cương và hiệu quả. Tiếp tục triển khai nghiêm túc cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phát động sôi nổi phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào thi đua “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
+ Thực hiện tốt chỉ thị 33/ CT- UBND tỉnh Hà Tĩnh về xiết chặt kỹ cương, nền nếp đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
+ Tổ chức cho giáo viên, học sinh học tập quán triệt các văn bản của ngành, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, giám sát và tư vấn một cách hiệu quả cho giáo viên và học sinh. Động viên, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến.
+ Phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội trong và ngoài nhà trường đặc biệt là Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường…
+ Bồi dưỡng GV dự thi GVDG cấp tỉnh: Động viên tạo điều kiện về thời gian để đ/c Chiến tự ôn tập lý thuyết, tìm kiếm các đề thi những năm trước đưa ra tổ cùng giải. Cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến giáo dục, đến công tác chính trị tư tưởng để đồng chí nắm được. Sau khi lọt vào vòng lý thuyết sẽ tổ chức họp tổ xác định khung chương trình dự thi để soạn bài và dạy thử. Trên cơ sở đó bổ sung, đóng góp ý kiến để hoàn thiện giáo án. Cử 2 đồng chí phụ tá trong quá tình diễn ra hội thi.
- Đối với tổ chuyên môn
+ Có đầy đủ hồ sơ theo quy định: Kế hoạch, Biên bản, tường trình giờ dạy, lưu chuyên đề; sổ ghi chép, sổ theo dõi thi đua...
+ Tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn trên mạng một cách nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực. Mỗi giáo viên có 01 tài khoản để tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn qua mạng. Mỗi tổ/nhóm chuyên môn phải xây dựng được tối thiểu 01 chủ đề /học kì; tổ chức dạy thử nghiệm để dự giờ, phân tích, rút kinh nghiệm rồi hoàn thiện và đưaếản phẩm lên diễn đàn.
+ Triển khai chuyên đề tập trung nội dung: đổi mới phương pháp dạy học, dạy học tích hợp liên môn, chuyên đề trải nghiệm sáng tạo, đổi mới kiểm tra đánh giá, giải quyết những hạn chế, yếu kém về chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên.
+ Tổ chức thao giảng, tiết dạy mẫu; bố trí cho tất cả các thành viên trong tổ tham gia và tập trung giải quyết vấn đề khó khăn đặt ra trong thực tế.
+ Xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên môn, đánh giá chuyên môn của giáo viên (kế hoạch kiểm tra nội bộ); tăng cường dự giờ và rút kinh nghiệm về thực hiện giờ lên lớp, tư vấn kịp thời cho giáo viên, góp phần giảm thiểu những hạn chế trong giảng dạy của giáo viên về: Ngôn ngữ giảng, cách trình bày bảng, xác định trọng tâm bài dạy, rèn kỹ năng cho học sinh... Theo dõi, kiểm tra, đánh giá sự tiến bộ của từng giáo viên. Kết quả kiểm tra là cơ sở để xếp loại thi đua khen thưởng, xếp loại viên chức cuối năm học.
+ Tăng cường công tác quản lý và sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học góp phần đổi mới PPDH. Kiểm tra sổ mượn, trả, hiệu quả sử dụng.
+ Triển khai chuyên đề về công tác nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, viết SKKN. Sử dụng một số SKKN của đồng nghiệp phù hợp vận dụng vào dạy cho học sinh.
+ Động viên, hổ trợ, bồi dưỡng giáo viên tham gia dự thi GVDG cấp tỉnh.
- Đối với giáo viên
+ Thực hiện nghiêm túc các quy định về chuyên môn, gắn đổi mới phương pháp giảng dạy, giáo dục của thầy cô giáo với việc đổi mới phương pháp học tập, rèn luyện của học sinh.
+ Đổi mới công tác soạn bài, chú trọng thể thức văn bản để nâng cao hiệu quả giảng dạy. Ứng dụng CNTT vào giảng dạy, giáo dục.
+ Từng giáo viên phải xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục của cá nhân theo năm học, tháng và có sự điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp sau từng thời điểm; đăng ký thi đua với tổ chuyên môn để phấn đấu thực hiện.
+ Thực hiện dự giờ theo đăng kí hàng tuần: Tổ trưởng CM 02 tiết/tuần, tổ phó và giáo viên 1 tiết/tuần. Dự giờ xong phải nhận xét, đánh giá tiết dạy của đồng nghiệp và rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân, đồng nghiệp.
+ Thực hiện giảng dạy đúng theo PPCT đã được tổ, BGH duyệt từ đầu năm học, không được cắt xén chương trình, ghi sổ đầu bài đầy đủ, đúng quy định.
+ Có đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định của ngành; lên lịch báo giảng theo tuần vào thứ hai hàng tuần. Khi nghỉ dạy phải làm đơn trình bày lý do nộp cho Hiệu trưởng và báo cho tổ trưởng CM trước khi nghỉ ít nhất 02 ngày để bố trí dạy thay (trường hợp đột xuất có thể báo trước, làm đơn sau) để tránh tình trạng trống tiết.
+ Tăng cường đổi mới PPDH và kiểm tra đánh giá, phân loại các đối tượng để có kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo cho HS yếu nhằm nâng cao chất lượng bộ môn; thực hiện chấm, trả bài cho học sinh và vào điểm đúng thời gian, quy định của ngành và của nhà trường.
+ Mỗi GV tự giác học hỏi, dự giờ đồng nghiệp trong và ngoài trường để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Coi trọng việc tự học tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên theo tinh thần cuộc vận động” Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tham gia tích cực chương trình BDTX (90 tiết) và  phong trào nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học ...
+ Giáo viên tham gia thi GVG phải tự ôn tập kiến thức để dự thi lý thuyết đạt kết quả cao.
3. Công tác đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới KTĐG
* Chỉ tiêu
- 100% giáo viên soạn bài trước khi lên lớp; giáo soạn đúng thể thức văn bản;
- Mỗi giáo viên tổ chức được 1 chủ đề “ Trải nghiệm sáng tạo” có chất lượng;
- Mỗi giáo viên báo cáo ít nhất hai chuyên đề, có một tài khoản để sinh hoạt chuyên môn trên diễn đàn “Trường học kết nối”, tham gia tích cực các khóa sinh hoạt chuyên môn trên diễn đàn;
- Tỷ lệ giờ dạy có sử dụng thiết bị theo yêu cầu đạt trên 90%;
* Giải pháp
- Yêu cầu soạn giáo án
Soạn bài đầy đủ, đúng quy định trước khi lên lớp, đảm bảo về cấu trúc và thể thức do ngành, nhà trường quy định. Giáo án phải thể hiện được các bước cơ bản:
+ Xác định mục tiêu (kiến thức, kỹ năng, thái độ) phù hợp đối tượng học sinh;
+ Lựa chọn nội dung trọng tâm, phương pháp, công cụ hỗ trợ cho tiết học;
+ Công việc cần chuẩn bị của thầy và trò;
+ Xác định những kiến thức, kỹ năng trò phải nắm được sau tiết học;
+ Cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng nói, viết, kỹ năng sửa sai cho học trò;
Khi lên lớp giáo viên bắt buộc phải mang theo sổ bài soạn (giáo án) do chính mình chuẩn bị, luôn có sự bổ sung và thể hiện sự đổi mới bài giảng phù hợp với đối tượng học sinh (tuyệt đối không được dùng giáo án của người khác, trừ trường hợp dạy thay đột xuất). Đối với giáo viên đăng kí soạn bài trên Microsoft Word phải có kỹ năng soạn thảo và kỹ năng sử dụng các phần mềm ứng dụng, phải được BGH kiểm tra cho phép mới được thực hiện.
- Yêu cầu giảng dạy trên lớp
+ Lựa chọn nội dung giảng dạy phải đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng theo hướng tinh giản, phù hợp đối tượng học sinh; khuyến khích học sinh yếu kém, phát huy được năng lực học sinh khá giỏi;
+ Lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp với từng bộ môn, từng dạng bài, tạo được không khí học tập tích cực và đạt hiệu quả cao;
+ Sử dụng công cụ hỗ trợ dạy học hợp lý, phát huy được hiệu quả sử dụng của TBDH;
+ Ngôn ngữ nói, viết chính xác; trình bày bảng khoa học;
+ Sử dụng các thủ pháp để khắc sâu kiến thức trọng tâm. Đảm bảo tính sư phạm, tính khoa học, mang lại hiệu quả.
+ Tích hợp kiến thức liên môn trong giảng dạy, lồng ghép giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh (nếu có thể).
- Quản lý sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học:
+ Tuyệt đối không dạy chay, phát huy tối đa các thiết bị, đồ dùng dạy học hiện có; khuyến khích GV tự làm đồ dùng dạy học phục vụ công tác giảng dạy.
+ Tăng tần số sử dụng TBDH, đảm bảo quy trình mượn trả, có ý thức bảo quản TBDH; lưu các hồ sơ theo quy định.
- Giải pháp quản lý GV thăm lớp dự giờ đảm bảo
+ Thực hiện đăng kí và dự giờ hàng tuần đủ số tiết theo qui định;
+ Nhận xét, đánh giá chính xác, khách quan tiết dạy của đồng nghiệp;
+ Rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân, đồng nghiệp, đề xuất giải pháp tối ưu để nâng cao hiệu quả các tiết dạy.
- Giải pháp đổi mới đánh giá học sinh
+ Trong mỗi tiết dạy GV cần xây dựng hệ thống câu hỏi phù hợp đối tượng học sinh (học sinh khá giỏi và học sinh yếu kém, học sinh học hòa nhập);
+ Việc ra đề kiểm tra phải đảm bảo trọng tâm, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng, có câu hỏi phân loại học sinh;
+ Các tổ, nhóm chuyên môn cần xây dựng đề cương, chuẩn bị ngân hàng đề cho từng chương, từng phần và học kỳ;
+ Đánh giá học sinh phải thực hiện trong cả quá trình, chú trọng khuyến khích sự tiến bộ của học sinh;   
4. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; giúp đỡ học sinh yếu kém: (có kế hoạch cụ thể kèm theo)
- Nguồn học sinh: Khảo sát, phân loại đối tượng, có sổ theo dõi sự tiến bộ của học sinh. Việc phân loại được thực hiện thông qua sự theo dõi của GVCN và GV bộ môn về quá trình học tập của học sinh.
- Nguồn kinh phí có thể huy động: Từ nguồn NSNN phục vụ cho dạy học.
- Phân công dạy BDHSG:
Môn/
Khối
Toán Văn Anh Hóa Sinh Sử Địa
6  T.Chiến H. Thu C.Lương          
7  M. Thủy D.Huyền C. Trang          
8 C. Nhung P. Hương C.Lương          
9 D. Thủy B Thu C.Trang C. Cường T.Thuần T. Tân C.Hương T.Trung
- Nội dung chương trình: Cá nhân được phân công nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng chương trình; tổ chuyên môn và BGH duyệt trước khi triển khai thực hiện; theo dõi, điều chỉnh việc thực hiện nội dung, chương trình của giáo viên và sự tiến bộ của từng học sinh.
- Hình thức BDHSG như: triển khai báo bảng, tổ chức cho học sinh viết bài cho các báo, tham gia thi giải Toán qua thư. Khuyến khích và tạo điều kiện để học sinh được đăng tên có lời giải tốt trên báo Toán tuổi thơ, hoặc có bài viết, bài thơ/văn trên báo, tạp chí, để được đặc cách công nhận học sinh giỏi huyện.
- Thời gian: Giao các tổ chuyên môn tổ chức tuyển chọn để thành lập đội tuyển HSG ngay từ lớp 8, lập đề cương và hướng dẫn các em tự bồi dưỡng trong hè. Lựa chọn, phân công giáo viên có kinh nghiệm bồi dưỡng gửi về BGH duyệt và tổ chức bồi dưỡng từ sau 1/8/2017;
- Phụ đạo học sinh yếu kém: Trên cơ sở phân loại đối tượng học sinh của giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm lập kế hoạch và tổ chức lớp phụ đạo học sinh yếu kém theo kế hoạch của BGH, bố trí GV Toán, Văn, Anh có kinh nghiệm luân phiên phụ trách mỗi tuần 1 buổi (dạy miễn phí).
- Đối với học sinh học hòa nhập: Tất cả giáo viên đều có phương pháp giáo dục riêng, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm.
- Việc bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém tiến hành ngay trong giờ học chính khóa. Trong quá trình giảng dạy, giáo viên quan tâm tới các đối tượng học sinh, tạo điều kiện để học sinh yếu nắm được kiến thức tối thiểu theo chuẩn kiến thức kỹ năng và tạo điều kiện cho học sinh khá giỏi phát huy năng lực cá nhân.
- Hướng dẫn học sinh sử dụng SGK, tài liệu tham khảo học ở nhà; kiểm tra những tài liệu đã có trên thư viện, bổ sung thêm một số tài liệu cần thiết để phục vụ tốt cho công tác dạy học; động viên học sinh tích cực nghiên cứu và thường xuyên bổ sung tài liệu tham khảo.
- Đưa kết quả chất lượng học sinh vào tiêu chí thi đua đối với từng giáo viên.
- Giao chỉ tiêu cho giáo viên, lấy kết quả chất lượng của học sinh để đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên.
- Có chính sách động viên giáo viên có thành tích trong bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn tập tuyển sinh vào lớp 10 (đưa vào nghị quyết của nhà trường từ đầu năm và quy chế chi tiêu nội bộ); tham mưu để Hội khuyến học có phần thưởng...
5. Công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
- Nắm vững các văn bản hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh.
- Ra đề bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp đối tượng (những lớp khác nhau có thể nội dung đề khác nhau);
- Mỗi tổ chuyên môn cần có ngân hàng đề cho các bộ môn để phục vụ kịp thời các bài kiểm tra theo phân phối chương trình và nhu cầu khảo sát khi cần thiết;
- Coi thi/kiểm tra nghiêm túc (nếu cần đổi chéo);
- Chấm chữa bài nghiêm túc, nhận xét khi chấm bài có tính động viên và đưa ra hướng khắc phục tồn tại cho học sinh nhất là khâu trình bày bài.
- Làm tốt công tác dự báo, sớm phát hiện các vấn đề nảy sinh trong dạy học, tuyên dương kịp thời các tập thể cá nhân có nhiều thành tích, điều chỉnh hành vi, xử lý kịp thời các tập thể, cá nhân vi phạm kỷ luật, vi phạm đạo đức học sinh.
6. Công tác giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
- Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị sống và kĩ năng sống, giáo dục thể chất, chăm sóc sức khoẻ của học sinh; giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục về chủ quyền biển, đảo, tiết kiệm năng lượng; tăng cường công tác quản lý, phối hợp đảm bảo an toàn giao thông, an ninh, trật tự trường học; phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh.
- Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp huy động cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Xây dựng và phối hợp tốt 3 môi trường giáo dục. Làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL, ký cam kết: tham gia phòng chống cháy nổ, bảo vệ rừng; đảm bảo an toàn GT, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, không tham gia các trò chơi không lành mạnh, không tụ tập đám đông ...
- Nâng cao vai trò tổ chức Đoàn đội, giáo viên chủ nhiệm. Huy động mọi thành viên trong trường tham gia vào quá trình giáo dục. Phối hợp tốt với gia đình học sinh, địa phương trong quản lý, giáo dục các em khi ở nhà.
7. Công tác ứng dụng CNTT vào công tác quản lý và dạy học
a. Nội dung
- Nhóm chuyên trách về CNTT do cô Trần Thị Thúy Hằng làm nhóm trưởng có nhiệm vụ Quản trị Website; tìm kiếm, sưu tầm các nguồn học liệu mở.
        - Xây dựng nguồn học liệu mở: Mỗi tổ chuyên môn có hệ thống câu hỏi, bài tập, đề kiểm tra, sáng kiến kinh nghiệm được tuyển chọn của các thành viên trong tổ và đưa lên Website nhà trường.
        - Tập huấn các kỹ năng truy cập tìm kiếm thông tin từ nguồn thông tin mạng Intenet và các phần mềm tiện ích cho các bộ môn …
        - Tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản cho giáo viên, chú trọng thể thức văn bản.
        - Thực hiện báo cáo, triển khai kế hoạch bằng thư điện tử. Khai thác tốt Website của trường. Sử dụng tốt phần mềm thời khoá biểu, PCGD, Trường học kết nối, SMAS, Tuyển sinh, chương trình VEMIS...
b. Giải pháp thực hiện
- Vận động, tuyên truyền hiệu quả của việc ứng dụng CNTT vào soạn giảng, lên lớp và trao đổi thông tin thông qua mạng Internet. Hỗ trợ kinh phí cho GV cốt cán trong các lớp tập huấn.
- Tuyên truyền cho GV nhận thấy tác dụng tích cực và hạn chế trong việc sử dụng công nghệ thông tin nhằm thay đổi nhận thức về công nghệ kỹ thuật mạng. Thực hiện các buổi sinh hoạt tổ có thảo luận về phương pháp ứng dụng kỹ thuật CNTT.
- Quản lý giáo viên trong việc soạn bài trên máy: Cho GV đăng ký, nhà trường tổ chức kiểm tra kỹ năng soạn thảo, ứng dụng các phần mềm và cấp chứng chỉ cho phép; giám sát và đánh giá hiệu quả qua các tiết dạy. Hạn chế việc lạm dụng máy chiếu trong giảng dạy, hiệu quả thấp.
- Tiếp tục tham mưu mua sắm, trang bị CSVC nhằm đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học (mua thêm 3-5 máy tính bổ sung cho phòng tin).
- Phát huy hiệu quả trang thông tin điện tử của trường, tiến đến xu hướng đổi mới hình thức hội họp, hội họp chỉ tập trung thảo luận các chủ trương, giải pháp.
- Đổi mới việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo thông qua mạng Internet. 
- Đưa việc ứng dụng CNTT vào tiêu chí đánh giá thi đua cuối năm.
8. Công tác thanh thiếu niên, chữ thập đỏ trường học
- Xây dựng và trưng cầu ý kiến của GVCN nội quy học sinh; thang điểm và cách tính điểm thi đua vào đầu năm học.
- Xây dựng đội ngũ cờ đỏ có khả năng làm việc tốt, có tinh thần tích cực trong việc xây dựng trường lớp, có ý thức đấu tranh chống tiêu cực.
- Triển khai công tác trực tuần, quản lý hồ sơ theo dõi học sinh, cập nhật đầy đủ, đúng thời gian, vụ việc đúng tên học sinh vào sổ trực tuần và sổ theo dõi của lớp để làm cơ sở xếp loại hạnh kiểm học sinh cuối mỗi học kỳ.
- Phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm trong việc quản lí, giáo dục học sinh. Nắm bắt thông tin về học sinh cá biệt, có biện pháp để ngăn chặn kịp thời các vụ gây rối, đánh nhau trong và ngoài trường.
- Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ các học sinh vi phạm nội quy sau khi GVCN đã làm việc với phụ huynh mà học sinh chưa tiến bộ hoặc các học sinh vi phạm các lỗi nghiêm trọng. Phối hợp với Đoàn thanh niên trong công tác giáo dục động cơ, thái độ, ý thức học tập, rèn  luyện.
- Phối hợp với các ban ngành đoàn thể để duy trì sĩ số học sinh.
* Biện pháp thực hiện:
       - Triển khai các chuyên đề đã được tiếp thu ở Sở, phòng GD&ĐT tổ chức. Kế hoạch được triển khai thực hiện hàng tháng, tuần cụ thể, sát với thực tế của lớp chủ nhiệm và có tính khả thi cao.
- Tạo phong trào thi đua giữa các GVCN, từng học kỳ tổ chức đánh giá, bình chọn giáo viên chủ nhiệm giỏi, lấy đó là một trong các tiêu chí để xét các danh hiệu thi đua (đối với giáo viên chủ nhiệm).
- Tăng cường sự kết hợp giữa các lực lượng giáo dục trong nhà trường và địa phương nơi các em cư trú. Hàng tháng GVCN tổng hợp tình hình lớp, những trường hợp cần sự phối hợp giáo dục học sinh phải báo cáo cụ thể với BGH.
        - Những trường hợp học sinh nghỉ học dài ngày GVCN phải tìm hiểu và nắm rõ lí do. Trường hợp học sinh có ý định bỏ học, GVCN phải nắm rõ nguyên nhân, tìm mọi cách vận động để học sinh trở lại trường, chỉ để học sinh bỏ học sau khi đã tích cực vận động và phải có ý kiến của cha mẹ học sinh (cần lưu giữ ý kiến này trong hồ sơ chủ nhiệm).
        - Tổ chức thi đua công bằng, tích cực, tự giác, chống bệnh hình thức, nêu gương tốt kịp thời, cảnh giác trước các hiện tượng chạy theo thành tích.
- Tạo sân chơi hữu ích cho học sinh, mỗi hoạt động phải có sức cuốn hút và khuyến khích nhiều học sinh tham gia.
-  Hàng tuần hội ý giáo viên chủ nhiệm lớp sau tiết 4 của thứ 7 để đánh giá kết quả và triển khai công tác cho tuần tiếp theo. Cải tiến công tác quản lí hồ sơ theo dõi học sinh.
- Hàng tháng GVCN và Tổng phụ trách phải tổng hợp và báo cáo với BGH để
tuyên dương các học sinh xuất sắc, đề xuất hướng xử lí đối với học sinh chậm tiến.
9. Công tác phổ cập giáo dục
- Tham mưu các địa phương kiện toàn, cũng cố ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, đồng thời quan tâm hơn nữa công tác PCGD.
- Phối hợp tốt với các trường TH, MN trong công tác điều tra, xử lý số liệu, tổng hợp, báo cáo (hoàn thành trong tháng 10/2017). Nâng cao chất lượng công tác PCGD theo tinh thần Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ và Công văn số 4284/BGDĐT-KHTC ngày 21 tháng 8 năm 2015 của Bộ GD-ĐT Về việc triển khai điều tra cập nhật số liệu PCGD-XMC.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên về vai trò của công tác KĐCLGD trong nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo đối với việc xây dựng, sắp xếp, quản lý hồ sơ, thu thập, lưu giữ minh chứng. Thực hiện nghiêm túc các qui định về công tác tự đánh giá của nhà trường.
- Thực hiện tốt công tác điều tra, đảm bảo chính xác và kịp thời, rà soát đánh giá kết quả hàng năm, về thực trạng phổ cập để có biện pháp hữu hiệu phát triển chất lượng.
- Tích cực vận động học sinh bỏ học trở lại trường, hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học.
- Tiếp tục triển khai “Đề án xây dựng hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục - chống mù chữ”.
- Làm tốt công tác huy động tuyển sinh lớp 6 đạt tỷ lệ: 100% (không có học sinh đi học trường khác).
- Duy trì là xã đạt công tác phổ cập giáo dục THCS vững chắc.
+ Tỷ lệ 14.1: Đạt 98% (trên cơ sở năm 2016 đạt 97,89 %)
+ Tỷ lệ 14.2: Đạt 98% (trên cơ sở năm 2016 đạt 97,1 %)
        10. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo  
- Báo cáo công tác hoạt động tổ CM, VP, TPTĐ, TBDH, GVCN hàng tháng vào trước ngày 20 của tháng. Phó hiệu trưởng báo cáo công tác chuyên môn về hiệu trưởng trước ngày 21 hàng tháng (đúng thể thức quy định, đúng thời gian, nội dung có chất lượng, nạp đúng địa chỉ...)
III. Quản lý các điều kiện đảm bảo chất lượng giảng dạy, giáo dục
1. Quản lý người học
- Tổ chức Họp phụ huynh đầu năm để trao đổi với phụ huynh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016- 2017 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2017 - 2018.
+ Thường xuyên trao đổi thông tin cho gia đình về những quy định, yêu cầu của nhà nhà trường đối với học sinh (sách giáo khoa, sách tham khảo, dụng cụ học tập, thời khoá biểu, các hoạt động của nhà trường).
+ Thông tin kịp thời kết quả học tập, rèn luyện của học sinh để gia đình phối hợp giáo dục thông qua sổ liên lạc, điện thoại hoặc đi thực tế.
- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, đội cờ đỏ…. để theo dõi việc thực hiện học sinh về sự chuyên cần, ý thức học tập, rèn luyện. 
- Phối hợp với các tổ chức ở địa phương và gia đình để kiểm tra việc học tập, rèn luyện của học sinh ở nhà (thời gian, chất lượng học bài ở nhà…). Triển khai tốt phong trào “Tiếng trống khuyến học” ở từng thôn xóm.
- Phối hợp gia đình học sinh để có sự quan tâm tạo điều kiện về sách vở, thời gian học tập.
2. Xây dựng, sử dụng thư viện, thiết bị giáo dục
- Tham mưu mua sắm, bổ sung thư viện, thiết bị.
+ Rà soát lại danh mục các đầu sách, các thiết bị hiện có; tiến hành phân loại và thanh lý các tài liệu, thiết bị hư hỏng không còn giá trị sử dụng.
+ Xây dựng kế hoạch bổ sung, mua sắm tài liệu tham khảo, thiết bị, đồ dùng dạy học (giao cho giáo viên bộ môn và giáo viên bồi dưỡng HSG đề xuất danh mục sách tham khảo cần mua sắm ngay từ đầu năm học mới).
- Quản lý sắp xếp, sử dụng thư viện thiết bị.
+ Đôn đốc cán bộ phụ trách thư viện, thiết bị sắp xếp tài liệu, thiết bị dạy học khoa học thuận tiện trong tra cứu, sử dụng.
+ Có đầy đủ hồ sơ theo quy định, cập nhật đầy đủ thông tin, phản ánh cụ thể hoạt động khai thác, sử dụng TBDH của CBGV, học sinh.
+ Có lịch đăng ký sử dụng sách tham khảo, tài liệu, thiết bị... đảm bảo quy trình mượn, trả nhằm phát huy hiệu quả và bảo quản tốt các tài liệu, TBDH.
+ Ban giám hiệu tăng cường công tác kiểm tra định kỳ và đột xuất hoạt động của phòng thư viện và thiết bị.
- Từng bước xây dựng thư viện nhà trường đạt chuẩn theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định về thư viện đạt chuẩn.
3. Đổi mới công tác quản lý
- Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình nhà trường (đội ngũ, CSVC, học sinh, tình hình địa phương,…) tiến hành xây dựng kế hoạch các hoạt động chuyên  môn của nhà trường hợp lý, khoa học.
-  Tham mưu phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phù hợp năng lực, sở trường, hoàn cảnh cá nhân.
- Xây dựng kế hoạch bổi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ, bố trí, sử dụng đội ngũ hợp lý, khoa học phát huy tốt nhất năng lực của từng đồng chí.
- Làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá, theo dõi sự tiến bộ của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn biên tập lại chương trình giảng dạy, triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy, giáo dục có hiệu quả.
- Thành lập tổ nghiệp vụ chuyên môn; dự giờ thăm lớp theo qui định, triển khai các chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm, làm tốt công tác tư vấn cho giáo viên.
- Xây dựng tập thể đoàn kết; tạo không khí thi đua trong giảng dạy, học tập vì mục tiêu chung. Khơi dậy phong trào đặt mua, đọc và viết bài cho toán tuổi thơ, văn học tuổi trẻ; tham gia tốt các cuộc thi.
- Tham gia xây dựng, quản lý hồ sơ nhà trường (kết hợp với hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục) đảm bảo khoa học, hiệu quả.
- Tiếp tục các hoạt động quảng bá hình ảnh nhà trường, phân công CBGV phụ trách trang thông tin điện tử; thường xuyên cập nhật các hoạt động, tăng cường phát huy hiệu quả của trang thông tin điện tử.
- Tăng cường và nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy.
4. Quản lý tốt dạy thêm, học thêm trong nhà trường
- Quán triệt đầy đủ nội dung Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT và Quyết định 2942/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh về công tác dạy thêm, học thêm. Xây dựng kế hoạch dạy thêm học thêm dựa trên nhu cầu thực tế của phụ huynh, học sinh.  
- Chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng chương trình phù hợp yêu cầu bồi dưỡng, ôn tập, phụ đạo học sinh. Chương trình phải được Ban giám hiệu và chuyên môn Phòng Giáo dục duyệt trước khi thực hiện.
- Thường xuyên kiểm tra chặt chẽ việc soạn giáo án và tổ chức dạy học của giáo viên, tinh thần ý thức học tập của học sinh.
- Tổ chức theo dõi sự tiến bộ của học sinh theo từng giai đoạn, thể hiện kết quả bằng sổ theo dõi.
Trên đây là các nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản của chuyên môn năm học 2017-2018; các tổ chuyên môn, văn phòng cần cụ thể hoá thành chỉ tiêu, biện pháp của tổ mình để tổ chức thực hiện; góp phần cùng nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Phần thứ 3
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
MỘT SỐ  CÔNG VIỆC TRONG NĂM HỌC 2017 - 2018
TT Thời gian Nội dung công tác
1 8/2017 - Tuyển sinh lớp 6;
- Tổ chức  tuần học “sinh hoạt tập thể”  (25/8 – 04/9), chuẩn bị
khai giảng năm học mới;
- Họp tổ CM, tổ văn phòng phân công nhiệm vụ cho GV, nhân viên;
- Hoàn thành việc ôn tập và thi lại, xét lên lớp cho học sinh. Ổn định danh sách HS ngay từ đầu năm học;
- Tham gia các chuyên đề bồi dưỡng CBQL, GV (theo lịch Sở và Phòng);
- Tham dự Hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm học tại phòng;
- Đăng kí mua hồ sơ nhà trường tại phòng GD;
- Xây dựng kế hoạch mua sắm, sữa chữa CSVC, trang thiết bị dạy học, tài liệu CM;
- Thông báo các quy định về chuyên môn, nội quy nhà trường, nội quy HS;
- Hướng dẫn tổ CM xây dựng chương trình các môn học, đưa chủ đề Trải nghiệm sáng tạo vào từng môn học. GV xây dựng hồ sơ CM;
- BDHS giỏi các môn Toán, Văn, Anh, MTCT cho học sinh khối 9 để tham gia dự thi vào cuối tháng 9/2017.
- Hình thành đội tuyển các môn: Sinh học, Lịch Sử, Địa lí, Hóa học, Vật lý lớp 9.
- Phân công giáo viên đi điều tra phổ cập.
2 9/2017 - Tổ chức khai giảng năm học mới 5/9.
- Lên TKB và tổ chức dạy học theo kế hoạch từ 6 /9.
- Tham gia các lớp chuyên đề do Sở và Phòng GD tổ chức;
- Đăng ký thi đua, đăng ký báo cáo chuyên đề, đăng ký thao giảng, đăng ký SKKN...
- Các tổ chuyên môn xây dựng chương trình dạy ôn, dạy phụ đạo, BDHSG;
- Tổ chức dạy ôn (sau khi họp PHHS), BDHSG các môn Toán, Văn, Anh, Sinh học, Lịch Sử, Địa lí, Hóa học, Vật lý lớp 9;
- Tham gia kỳ thi học sinh giỏi huyện môn Toán, Ngữ Văn, Anh khối 9;
- Phát động cuộc thi "Khoa học kỹ thuật năm 2017";
- Triển khai dự giờ và kiểm tra việc dự giờ thăm lớp của CBGV;
- Triển khai hoạt động GDNGLL; KĐCLGD;
- Tổ chức kiểm tra nội bộ (toàn diện, chuyên đề, kiểm tra hồ sơ GV, tổ nhóm CM lần 1).
- Đôn đốc cán bộ, giáo viên đi điều và ghi phiếu điều tra phổ cập.
- Hoàn thành nhập dữ liệu trên hệ thống Smas.edu.
- Kiểm tra các khóa sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học kết nối”.
- Kiểm tra hồ sơ cá nhân vào ngày 21/9.
- Báo cáo chuyên môn về Phòng ngày 22/9.
- Phát động GV viết SKKN.
- Thi HSG huyện 3 môn: Toán; Văn và Tiếng Anh tại PHC.
3 10/2017 - Thực hiện nội dung chương trình dạy học, tăng cường nền nếp chuyên môn, tổ chức ôn tập, phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi các khối lớp;
- Động viên học sinh, phụ huynh tham gia đội dự tuyển HSG tỉnh của Phòng;
- Phát động học sinh làm sản phẩm STKHKT dành cho học sinh trung hoc;
- Triển khai hoạt động các Câu lạc bộ Toán; Văn; Anh;
- Tập trung bồi dưỡng HSG 5 môn còn lại;
- Sinh hoạt tổ chuyên môn, báo cáo chuyên đề; thao giảng;
- Tham gia dạy học theo chủ đề ở cụm Khê - Thắng.
- Kiểm tra các khóa sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học kết nối” và thống kê điểm trên SMAS.
- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn cá nhân, tổ nhóm lần 2.
4 11/2017 - Tổ chức dạy học, đẩy mạnh nền nếp chuyên môn;
- Tham gia kỳ thi học sinh giỏi huyện môn Vật lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa khối 9 vào 28/11/2017;
- Tổ chức thao giảng CM chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11;
- Cập nhật dữ liệu phổ cập – XMC trên hệ thống, báo cáo thống kê phổ cập về phòng GD;
- Tổ chức dạy ôn tập đại trà các môn Văn, Toán, Anh; phụ đạo HS yếu, BDHSG 6,7,8;9.
- Kiểm tra hoạt động của CLB “Toán – Văn - Anh”;
- Kiểm tra hồ sơ cá nhân, tổ, nhóm chuyên môn.
- Kiểm tra các khóa sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học kết nối” và thống kê điểm trên SMAS.
- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn cá nhân lần 3.
5 12/2017 - Tổ chức dạy học theo kế hoạch, tăng cường kiểm tra nền nếp, quy chế CM; tăng cường ôn tập, phụ đạo HS yếu, kém; bồi dưỡng đội tuyển HSG  các khối 6, 7, 8;
- Tham gia hội khỏe Phù Đổng cấp cụm, huyện;
- Tổ chức hoạt động ngoại khoá về “Anh bộ đội Cụ Hồ”;
- Chấm sườn SKKN, tư vấn hoàn thiện SKKN cho tất cả CBGV, NV.
- Thi GVG  phần lý thuyết tại Phan huy Chú. (Dự kiến 6/12)
- Tổ chức kiểm tra nội bộ theo lịch;
- Kiểm tra các khóa sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học kết nối” và thống kê điểm trên SMAS.
- Ôn tập phụ đạo cho học sinh để chuẩn bị thi khảo sát chất lượng học kỳ I.
6 01/2018 - Tổ chức ôn tập, thi KSCL học kì I, hoàn thành chương trình kì I (trước ngày 18/1/2018).  Hoàn thành sơ kết kì I, tổng hợp báo cáo (ngày 18/1 -> 20/1/2018);
- Xếp loại thi đua cán bộ, giáo viên học kỳ I;
- Triển khai chương trình học kì II, đẩy mạnh nền nếp CM, ôn tập, phụ đạo HS yếu kém;
- Bồi dưỡng đội tuyển HSG lớp 8, tiếp tục BD đội tuyển các khối còn lại;
- Tổ chức kiểm tra nội bộ theo lịch;
- Tiếp tục xây dựng hồ sơ KĐCLGD, hoàn thiện hồ sơ các cuộc vận động, phong trào thi đua.
- Giáo viên tham gia dự thi GVG tỉnh thi vòng loại ở huyện.
7 02/2018 - Tăng cường kiểm tra nề nếp chuyên môn, quy chế CM; Ôn tập phụ đạo HS yếu kém, BDHSG các môn ở khối 6,7,8,9. Đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2;
- Đi thực tế thôn xóm.
- Kiểm tra các khóa sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học kết nối” và thống kê điểm trên SMAS.
- Đại hội điền kinh cấp huyện.
- dự thi STKHKT cấp quốc gia.
- Dự thi dạy học theo chủ đề cấp huyện.
- GV thi GVG tỉnh dự thi lý thuyết.( 28/2)
8 3/2018 - Tổ chức dạy học theo kế hoạch, tăng cường nề nếp, kỉ cương; đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3 (Tổ chức trò chơi “em yêu Toán học” trong hoạt động ngoại khóa);
- Tiếp tục dạy ôn, BDHSG;
- Thi HSG Tỉnh các môn văn hóa lớp 9 (ngày 6- 10/3);
- Triển khai câu lạc bộ Toán học kỳ 7; BD đội tuyển ĐK-TT chuẩn bị thi tỉnh; Kiểm tra nội bộ theo lịch;
- Chấm và lựa chọn SKKN dự thi cấp huyện;
- Chuyên đề BDGV, chuyên đề ôn tập tuyển sinh 10;
- Thi chọn HSG khối 8 Vòng 1;
- Kiểm tra nội bộ, kiểm tra hồ sơ GV, hồ sơ tổ nhóm lần 3.
- Kiểm tra các khóa sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học kết nối” và thống kê điểm trên SMAS.
- Giáo viên thi GVG tỉnh thi thực hành.
9 4/2018 - Tổ chức dạy học theo kế hoạch; phát động PT thi đua chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5;
- Thi chọn HSG trường các khối 6,7,8; chọn đội tuyển khối 8 dự thi cấp huyện (đầu tháng 4/2017);
- Tham gia chuyên đề ôn tập tuyển sinh vào lớp 10 THPT;
- Chuyên đề ôn tập tuyển sinh vào lớp 10 THPT;
- Chấm và Hoàn thiện SKKN và gửi về phòng (ngày 10-> 15/4/2018);
- Nộp sản phẩm dự thi Sáng tạo KT, TTNNĐ;
- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
- Kiểm tra các khóa sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học kết nối” và thống kê điểm trên SMAS.
10 5/2018 - Tổ chức dạy học theo kế hoạch; đẩy mạnh ôn tập cho HS lớp 9; tổ chức ôn tập học kì II. (kết thúc học kì II trước ngày 25/5, Hoàn thành chương trình trước ngày 31/5);
- Thi KSCL HKII theo đề chung của phòng, tổ chức thi thử tuyển sinh 10. Tham gia thi HSG Tin học trẻ cấp huyện;
- Làm hồ sơ tuyển sinh lớp 10; xét TNTHCS;
- Tăng cường dạy ôn tập cho học sinh lớp 9.
- Tổ chức thi thử tuyển sinh vào lớp 10 THPT;
- Xếp loại thi đua cán bộ, giáo viên cuối năm;
- Tổng kết năm học 2017-2018.
- Bàn giao học sinh về sinh hoạt tại địa phương; Thi Sáng tạo KT cấp tỉnh;
- Xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2018-2019; Báo cáo tổng kết năm học (20/5-25/5).
- Kiểm tra các khóa sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học kết nối” và thống kê điểm trên SMAS.
- Làm hồ sơ tuyển sinh lớp 10 THPT;
- Báo cáo số liệu cuối năm.
11 6/2018 - Tiếp tục ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT;
- Tổ chức thi thử tuyển sinh vào lớp 10 THPT;
- Động viên học sinh tham gia tốt kỳ thi vào lớp 10 THPT.
- Bố trí trực hè, tổ chức tham quan, dã ngoại trong hè;
- Tiếp tục xây dựng, bổ sung, củng cố CSVC trường lớp;
(Kế hoạch sẽ được bổ sung và thay đổi nếu có lịch của cấp trên và lịch của địa phương)Trên đây là kế hoạch chuyên môn năm học 2017 - 2018, kế hoạch này sẽ được bổ sung hàng tháng cụ thể, chi tiết. Các tổ chuyên môn nghiên cứu, triển khai nghiêm túc và có hiệu quả. Nếu gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, báo cáo với BGH nhà trường để kịp thời giải quyết.
   Nơi nhận:
   - Phòng GD (để B/C);
   - Hiệu trưởng (để B/C);
   - Các tổ trưởng CM(t/h);
   - Lưu:  VT.
 
  NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                          Lê Đình Thuần

 

Tác giả bài viết: LÊ ĐÌNH THUẦN

Nguồn tin: THCS THẠCH LẠC

 Từ khóa: năm học, kế hoạch

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  VĂN BẢN

KHCM- TL

Kế hoạch chuyên môn

Lượt xem:7 | lượt tải:0

BDTX

BDTX Công văn

Lượt xem:4 | lượt tải:0

TKB

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 5 ÁP DỤNG TỪ 16 THÁNG 01 NĂM 2017

Lượt xem:6 | lượt tải:3

TKB

Thời khóa biểu số 5 năm học 2016- 2017

Lượt xem:4 | lượt tải:0

TKB

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 3 ÁP DỤNG TỪ 10 THÁNG 10 NĂM 2016

Lượt xem:6 | lượt tải:0

Kế hoạch thi GVDG

Công văn phòng GD&ĐT

Lượt xem:7 | lượt tải:0

BDTX

BDTX Gửi các tổ

Lượt xem:4 | lượt tải:0

CVHSG

công văn thi Học sinh giỏi

Lượt xem:5 | lượt tải:0

TKB

Thời khóa biểu số 1 năm học 2016- 2017

Lượt xem:7 | lượt tải:0

VBT

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015 - 2016; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 - 2017

Lượt xem:3 | lượt tải:0

Số 13/BC-CĐCS

Báo cáo một số hoạt động của Công đoàn Năm học 2015-2016

Lượt xem:3 | lượt tải:0

TKB

Thời khóa biểu số 6 -từ 11-1-2016

Lượt xem:6 | lượt tải:0

TKB

Thời khóa biểu số 3

Lượt xem:5 | lượt tải:0

TKB

THOI KHOA BIEU SO 2 MOI (Áp dụng từ 28/9/2015)

Lượt xem:5 | lượt tải:0

VBT

BÁO CÁO SƠ KẾT VIỆC “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

Lượt xem:4 | lượt tải:0

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây