BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 – 2018, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019

Chủ nhật - 09/09/2018 21:55

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 – 2018,  PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 – 2018,
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019
UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG THCS THẠCH LẠC
 
 
 
 

Số:         BC/THCSThL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 

Thạch Lạc, ngày 6 tháng 9 năm 2018
BÁO CÁO
TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 – 2018,
 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019

                                            

 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
1. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đặc thù của ngành là triển khai cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".
          a. Thực hiện chỉ thị 05-CT/TƯ, ngày 15/5/2016 của BCT – BCHTW Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 35-CT/TU, ngày 4/11/2008, kết luận 05-KL/TU, ngày 25/5/2011 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Quyết định 33/2011/QĐ-UBND, ngày 3/11/2011 của UBND tỉnh về siết chặt nền nếp kỷ cương hành chính:
 - Quán triệt chỉ thị 05-CT/TƯ về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ của ngành: “Trung thực, trách nhiệm trong giảng dạy, giáo dục; gắn bó với học sinh: đoàn kết với đồng nghiệp, xây dựng nhà trường phát triển”, nhà trường đã tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của GV và học sinh. Đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với triển khai Nghị quyết 04 của Bộ Chính trị về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình, chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Làm tốt việc đánh giá, tư vấn, yêu cầu cán bộ, giáo viên nhìn nhận thẳng thắn những yếu kém khuyết điểm để tự giác đăng ký sửa chữa khắc phục.
-  Nhà trường đã phối hợp với các đoàn thể chính trị tăng cường các hoạt động sinh hoạt tư tưởng, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình trong tập thể để CBGV thấy được những tồn tại hạn chế của cá nhân trong nhận thức cũng như năng lực chuyên môn, tinh thần kỷ luật, từ đó đã có kế hoạch học tập nâng cao nhận thức tư tưởng, trình độ nghiệp vụ và nghiêm túc thực hiện quy chế chuyên môn, kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính.
          - Bộ phận chuyên môn đã phối hợp với các đoàn thể tổ chức theo dõi mức độ tiến bộ, sự cố gắng của từng cán bộ, đảng viên, kịp thời ghi nhận, biểu dương, trên cơ sở đó để  xây dựng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
          - Kết quả: Đã tạo ra nhiều chuyển biến trong tư tưởng và hành động, góp phần tạo động lực thúc đẩy phong trào chuyên môn và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
       b) Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
- Tiếp tục quán triệt tinh thần cuộc vận động, trong năm học nhà trường luôn coi trọng nêu cao tấm gương đạo đức của nhà giáo. Với tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đều có tinh thần hy sinh, tận tụy với HS, quan tâm chăm lo, giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho các đối tượng HS khó khăn, nhất là HS các gia đình chịu ảnh hưởng của sự cố môi trường biển để các em phấn khởi, yên tâm học tập.
- Công tác tự học tự bồi dưỡng: Trong năm học, nhà trường đã làm tốt công tác chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng, các tổ chuyên môn thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt với các nội dung chuyên môn sát với kiến thức giảng dạy, GV tiến hành tự học theo các modun đã hướng dẫn, đến nay tất cả CBGV đã hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng.
c) Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”:
- Năm học 2017 – 2018, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã đi vào chiều sâu và có những bước tiến đáng kể. Nhà trường đã làm tốt công tác XHHGD, huy động các nguồn lực để tiếp tục đầu tư cải tạo khuôn viên, làm mới 180m2 nhà xe học sinh, lát 900 m2 sân gạch BLOK, xây mới 1 nhà vệ sinh phục vụ học sinh, sửa chữa hệ thống cửa phòng học, làm đẹp cảnh quan sân trường.
-  Công tác xây dựng các mối quan hệ thân thiện trong nhà trường: Tiếp tục quán triệt khẩu hiệu: “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, nhà trường đã tăng cường xây dựng mối đoàn kết nội bộ giữa CBGV, giữa GV với PHHS, giữa thầy cô giáo và HS cũng như giữa các em HS với nhau.  
- Công tác giáo dục ý thức kỷ luật, bài trừ các hành vi bạo lực được chú trọng. Trong năm học, không có HS vi phạm kỷ luật, không có hành vi bạo lực trong nhà trường, HS đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Thực hiện Chỉ thị số 505/CT-BGD&ĐT, ngày 20/02/2017 của Bộ GD&ĐT về tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn cho HS, nhà trường đã tổ chức rà soát lại tất cả các điều kiện đảm bảo an toàn về sức khỏe, về thể chất và tinh thần, cử CBGV trực hướng dẫn, phân luồng giao thông trước cổng trường vào giờ tan học để đảm bảo an toàn cho các em.
-  Việc đưa các trò chơi dân gian vào nhà trường tiếp tục được chú ý quan tâm,  nhà trường đã tiếp tục mua sắm dụng cụ, xây dựng sân bãi để tiếp tục đưa các TCDG vào giảng dạy. Ngoài ra nhà trường còn tổ chức dạy khiêu vũ cho toàn thể học sinh, góp phần bồi dưỡng cho các em năng khiếu về nghệ thuật, chuẩn bị hành trang hội nhập trào lưu văn hóa mới.
 - Công tác tổ chức các hoạt động ngoại khóa, truyền thông về sức khỏe, giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục pháp luật được coi trọng, trong năm học đã tổ chức 9 buổi ngoại khóa, tổ chức 1 hội chợ tuổi thơ, tổ chức cắm trại dã ngoại và nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, phối hợp với Ban giáo dục phổ biến pháp luật huyện tổ chức truyền thông phổ biến giáo dục pháp luật, thu hút 100% học sinh tham gia.
- Công tác giúp đỡ, hỗ trợ giáo viên, học sinh khó khăn: Xây dựng các CLB, các nhóm bạn cùng tiến để giúp đỡ tương trợ lẫn nhau trong công tác và học tập Toàn thể CBGV đã trích tiền lương của mình để quyên góp, XD nhiều loại quỹ nhằm góp phần ủng hộ các HS có hoàn cảnh khó khăn, kêu gọi Đoàn thanh niên Công an tỉnh tiếp tục hỗ trợ 1 suất học bổng 15 000 000đ và nhiều suất học bổng khác bằng tiền và hiện vật cho HS  Võ Mạnh Hùng có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, nhân dịp khai giảng năm học 2018 – 2019, nhà trường đã khâu nối, vận động con em xa quê tài trợ 20 suất quà khuyến học, tổng giá trị 10.000.000 đ.
 2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ.
- Nhà trường đã chủ động XD kế hoạch đảm bảo tính biện chứng trên cơ sở phân tích tình hình cụ thể, xác định nhu cầu, thu thập thông tin, các dự báo, để xây dựng kế hoạch nhằm xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm năm học. Nhà trường cũng yêu cầu các tổ, các bộ phận xây dựng kế hoạch, định kỳ rà soát điều chỉnh chỉ tiêu, biện pháp thực hiện kế hoạch. Kết quả: nhiều chỉ tiêu kế hoạch vượt so với đầu năm học.
- Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ: Trong năm học, nhà trường tiếp tục chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, phân công giáo viên tham gia các chuyên đề ở Phòng và Sở, sau đó triển khai các nội dung BD chuyên môn nghiệp vụ ở các tổ chuyên môn, trong năm học mỗi tổ CM đã tổ chức bình quân 20 buổi sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, triển khai 25 chuyên đề với các nội dung về kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy, có 7 sản phẩm tham gia trường học kết nối, tổ chức 40 tiết thao giảng, trong đó có 32 tiết tốt, 8 tiết khá. Đẩy mạnh công tác dự giờ, góp ý cho đồng nghiệp, tổng số tiết dự giờ của toàn thể GV là 698 tiết, bình quân 38,8 tiết/1GV. Hầu hết các giáo viên đều say mê tự học, tự bồi dưỡng, trong năm học có 3 cán bộ, giáo viên tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
 - Công tác cải cách hành chính tiếp tục có những chuyển biến. Công tác ban hành và quản lý văn bản, lập sæ theo dâi, qu¶n lý v¨n b¶n ®i ®Õn ®­îc thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh. Xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của đơn vị. Thực hiện đúng quy trình xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp. Đẩy mạnh cải cách tài chính công, công khai minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính, xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, niêm yết nội dung 3 công khai tại văn phòng nhà trường.
          - Phát huy vai trò các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, ban hành quy chế phối hợp giữa nhà trường với công đoàn, tạo điều kiện và chủ động về kế hoạch cũng như về nguồn kinh phí cho các hoạt động của Đoàn THCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nhiệm vụ chuyên môn, giáo dục đạo đức, kỹ năng, giáo dục truyền thống, tuyên truyền và phổ biến pháp luật vv. Quan tâm động viên về tinh thần và vật chất, thành lập CLB khiêu vũ, xây dựng các loại quỹ hoạt động: quỹ mừng sinh nhật, quỹ thăm hỏi động viên vv.
- Đảm bảo kỷ cương, nền nếp dạy và học, theo dõi quản lý nề nếp chuyên môn một cách thường xuyên và nghiêm túc. Thường xuyên cử cán bộ trực hành chính theo dõi về giờ giấc, đẩy mạnh công tác kiểm tra, kịp thời nhắc nhở  CBGV thực hiện các quy định về báo giảng, thực hiện phân phối chương trình, tổ chức dạy học. Đảm bảo kỷ cương, nề nếp trong kiểm tra đánh giá học sinh trên tinh thần khách quan, chính xác.
- Quản lý tốt việc dạy thêm học thêm. Xây dựng chương trình giảng dạy, bố trí các nguồn lực đảm bảo chất lượng dạy thêm học thêm, tham mưu với PHHS trong việc tạo điều kiện để HS tham gia học thêm nâng cao kiến thức. Tổ chức dạy học phân loại đối tượng học sinh, thực hiện quy trình xin cấp giấy phép DTHT và các nội dung khác theo đúng quy định tại Thông tư 17/2012 của Bộ GD-ĐT.
 - Công tác chính trị, tư tưởng; PBGDPL: Nhà trường tích cực quan tâm và coi trọng nhiệm vụ giáo dục pháp luật, thông qua chương trình môn Giáo dục công dân, qua các hoạt động giáo dục NGLL. Trong năm học đã tổ chức được chương trình tham quan hành trình về các địa chỉ đỏ: Quê Bác, ngã ba Đồng Lộc, khu tưởng niệm Lý Tự Trọng, tăng cường phối hợp gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức xã hội, trách nhiệm với cộng đồng, góp phần hình thành nhân cách tốt cho học sinh.
- Đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh gia xếp loại giáo viên, qua kiểm tra đã chỉ rõ điểm mạnh, điểm yếu, làm tốt công tác tư vấn sau kiểm tra để GV khắc phục. Trong năm học, nhà trường đã kiểm tra chuyên môn tất cả các GV, kết quả thanh, kiểm tra chuyên đề: 18 GV, tốt: 13, khá: 5.  Thanh, kiểm tra toàn diện 12 GV, kết quả: tốt: 7; khá: 5.
- Tham gia các hội thi, cuộc thi do ngành và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức, như thi viết thư cho người thân về lĩnh vực an toàn giao thông, thi làm thơ, thi cô giáo tài năng duyên dáng ...
- Công tác thi đua khen thưởng được đổi mới và triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần tích cực trong việc động viên khuyến khích CBGV, học sinh
- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo một cách kịp thời, nhà trường đã đề ra quy chế thực hiện chế độ TTBC nhằm đảm bảo hình thành thói quen khoa học và ý thức trách nhiệm trong công tác TTBC, áp dụng CNTT trong gửi, tiếp nhận, xử lý thông tin.
3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
- Bám sát và thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình, kế hoạch giảng dạy, giáo dục. Tiếp tục thực hiện chủ trương tinh giản chương trình theo hướng giảm tải, chú trọng giáo dục kỹ năng thực hành. Nhà trường đã đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, tham khảo lực lượng tư vấn trong nhà trường để tổ chức điều chỉnh các nội dung giảng dạy, tổ chức phân loại học sinh để xây dựng giáo án và tổ chức các hình thức dạy học phù hợp đối tượng, góp phần nâng cao chất lượng mũi nhọn và chất lượng đại trà.  
- Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức dạy học, tiếp tục vận dụng sáng tạo mô hình THMVN để tổ chức 1 số tiết dạy, triển khai dạy học theo chủ đề từng môn học, dạy học tích hợp liên môn, nhờ vậy đã góp phần nâng cao chất lượng dạy học. 
 - Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phát triển mạnh. Có 24  SKKN cấp trường, có 4 SKKN được công nhận cấp huyện.
- Công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi tiếp tục được quan tâm và đã gặt hái được những thành tích đáng kể. Có 16  HSG huyện.
- Công tác giúp đỡ học sinh yếu kém cũng được coi trọng và triển khai quyết liệt. Nhà trường đã chỉ đạo việc dạy học phân nhóm đối tượng, tổ chức phụ đạo cho HS yếu kém, hình thành đôi bạn học tập để kèm cặp giúp nhau cùng tiến bộ.
- Công tác phối hợp các lực lượng trong quá trình giáo dục được chú ý đúng mức, nhà trường tích cực phối hợp với Hội khuyến học và các đoàn thể để cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Phong trào đi thực tế thăm nhà HS đã phát huy hiệu quả rất tốt trong công tác XHHGD.
Kết quả:
- Về thi học sinh giỏi:
+ Học sinh giỏi huyện: tổng số 16 em đậu học sinh giỏi huyện, gồm: 2 giải nhất, 7 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải KK.
- Về chất lượng đại trà:
+ Học lực giỏi: 27 em, chiếm tỷ lệ 9,9 % 
+ Học lực khá: 122 em, chiếm tỷ lệ 44,7 % 
+ Học lực TB: 112 em, chiếm tỷ lệ 41 %
+ Học lực yếu: 12 em, chiếm tỷ lệ 4,4 %   
- Kết quả tốt nghiệp THCS: 70/70 em, đạt tỷ lệ 100%.        
- Thành tích tuyển sinh: Môn Toán: ĐTB: 6.79, xếp thứ nhất toàn huyện, thứ 27 toàn tỉnh. Môn Ngữ văn: ĐTB 6,02; xếp thứ 6 toàn huyện. Môn Ngoại ngữ: ĐTB: 4,03; xếp thứ 12 toàn huyện. Xếp loại chung: Thứ 6 toàn huyện (Tăng 3 bậc), thứ 55 toàn tỉnh (Tăng 23 bậc). Đối chiếu với chỉ tiêu đề ra đầu năm học: môn Toán vượt chỉ tiêu 0,5 điểm; môn Văn đã tiệm cận được chỉ tiêu. Kết quả xếp loại chung toàn huyện và toàn tỉnh nói chung đạt kế hoạch.
 - Về hạnh kiểm:
+ Tốt: 239 em. Chiếm tỷ lệ  87,5 %
+ Khá: 34 em. Chiếm tỷ lệ  12,5 %
 - Thành tích của CBGV:
+ 1 CBGV được tặng danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở
+ 13 CBGV được công nhận LĐTT cấp huyện
4. Công tác y tế, vệ sinh trường học:
- Hệ thống các công trình vệ sinh, nước sạch, cống rãnh, mương thoát nước tiếp tục được tôn tạo, sữa chữa, bao gồm 5 nhà VS cho GV, HS nam, HS nữ; có 3 hố tiểu đủ diện tích so với số lượng HS. Công tác duy tu, bảo dưỡng và sử  dụng hiệu quả, đảm bảo các quy định về vệ sinh môi trường, được TTYTDP huyện kiểm tra và đánh giá tốt.
- Thực hiện chương trình vệ sinh, y tế học đường: Thường xuyên tổ chức các chương trình truyền thông về vệ sinh, YTHĐ, phòng chống tai nạn thương tích, truyền thông về giới, vệ sinh bạn gái và nhiều hoạt động khác. Nhà trường bố trí phòng y tế với trang thiết bị đầy đủ, có đủ cơ số thuốc thiết yếu phục vụ sơ, cấp cứu, CSSKBĐ.
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh, giáo viên 2 lần, tiêm vacxin  uốn ván cho HS nữ lớp 9; đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.
5. Công tác Đoàn đội, công tác Thanh thiếu niên - Chữ thập đỏ
 - Gắn công tác Đoàn đội, công tác Thanh thiếu niên - Chữ thập đỏ với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tổ chức triển khai các chương trình hoạt động: “Tự hào truyền thống - Tiếp bước cha anh”; Chương trình “Luyện rèn tri thức - Vững bước tương lai”; Chương trình “Vui khỏe an toàn - Làm nghìn việc tốt”; Chương trình “Xây dựng Đội vững mạnh – Cùng tiến bước lên Đoàn” và  Chương trình “Khăn hồng tình nguyện – Chắp cánh yêu thương”. Các chương trình đã thu hút 100% đội viên tham gia và có nhiều chi đội, nhiều đội viên đạt thành tích xuất sắc.
- Tổ chức nhiều buổi tập huấn kĩ năng, nghiệp vụ, trang bị sổ sách, tài liệu tham khảo cho giáo viên phụ trách các chi đội. Triển khai chương trình rèn luyện phụ trách đến các phụ trách chi đội.
- Công tác giáo dục kĩ năng sống được coi trọng và triển khai có hiệu quả, trong năm học nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, nhiều buổi ngoại khóa với các nội dung thiết thực, rèn luyện khả năng ứng xử phù hợp, tăng khả năng làm chủ bản thân, khả năng ứng phó với các tình huống nguy cấp vv.  Chú trọng giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh, giúp học sinh có thói quen chấp hành nội quy nhà trường, hình thành những thói quen tốt trong ứng xử giao tiếp, có động cơ thái độ học tập đúng đắn, biết vượt khó, tích cực, tự giác trong học tập, trung thực trong thi cử. Tổ chức các nội dung truyền thông vào sáng thứ 2 đầu tuần, góp phần rèn kỹ năng diễn thuyết ...
 
6. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục
 Xây dựng và quản lý hồ sơ theo quy định của Thông tư số 42/2012/TT-BGD-ĐT ngày 23/11/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/12/2012 về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
Qua tự đánh giá, nhà trường đã có cái nhìn tổng thể về thực trạng chất lượng giáo dục và quản lý, xác định được mức độ đáp ứng các yêu cầu, tiêu chí của chuẩn chất lượng quy định.
 Tổng số các chỉ số đạt: 106/108 tỷ lệ 98,1%, Chưa đạt: 2/108 tỷ lệ 1,9 %
Tổng số tiêu chí đạt: 35/36  tỷ lệ  97,2%, Chưa đạt: 1/36 tỷ lệ  7,8%.
Tổng số tiêu chuẩn đạt: 4/5 tỷ lệ 80 %.
Tự đánh giá cấp độ đạt được của nhà trường: Đạt cấp độ: 3
7. Công tác quản lý tài chính, tài sản 
- Thực hiện các khoản thu từ gia đình học sinh theo đúng tinh thần hướng dẫn liên ngành 1702 của Sở DG-ĐT và Sở Tài chính; công văn 1999, ngày 04/10/2017 của Sở GD-ĐT:  công văn 1519 và 2116 của UBND huyện; được PHHS nhất trí cao.  
- Quản lý, sử dụng ngân sách được cấp đảm bảo công khai, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, đã được Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định.
  8. Xây dựng, mua sắm, sử dụng CSVC trang thiết bị giáo dục
- Những hạng mục đã xây dựng, mua sắm mới CSVC: Xây dựng 180 m2 nhà xe học sinh, tổng số tiền 81.000 000đ. Lát 900 m2 sân bằng gạch BLOK: 130.000.000đ, xây nhà vệ sinh phục vụ HS, tu sửa hệ thống cửa phòng học, hệ thống điện, thiết bị quạt mát, chiếu sáng phục vụ học tập của HS.  
 - Tu sửa CSVC: quét vôi ve tường rào, thư viện, cải tạo nâng cấp khuôn viên cảnh quan sân trường.
 - Mua sách, tài liệu tham khảo: 6.000.000đ; mua báo, tạp chí: 9.200.000đ.
 - Làm tốt công tác bảo quản, sử dụng CSVC, trang thiết bị giáo dục, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho công tác giảng dạy. Khắc phục các hỏng hóc, phục chế nhiều thiết bị, tranh ảnh đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
9. Công tác Phổ cập giáo dục
- Công tác tham mưu kiện toàn, tổ chức các hoạt động của BCĐ: Nhà trường đã làm tốt công tác tham mưu, kiện toàn BCĐ phổ cập xã, tổ chức giao ban, phân công nhiệm vụ cụ thể, bố trí lực lượng tổ chức điều tra số liệu. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể tích cực động viên con em đến trường, hạn chế tình trạng bỏ học.  Phổ cập THCS được duy trì vững chắc; tỉ lệ các tiêu chuẩn đều tăng lên so với các năm trước.
- Công tác sơ kết, tổng kết nhiệm vụ PCGD được tiến hành nghiêm túc, trên cơ sở đó rút ra kinh nghiệm cho công tác PCGD trong những năm tiếp theo.
- Công tác phối hợp điều tra, xử lý số liệu: phối hợp chặt chẽ với các trường Mầm non, Tiểu học làm tốt công tác điều tra, xử lý số liệu PCGD trên địa bàn.
- Tiêu chí 14.1 đạt 97,4%. Đạt mức độ 3; tiêu chí 14.2 đạt 85,14 %, đạt.
10. Tham gia xây dựng Nông thôn mới
- Nhà trường đã chỉ định một tiểu ban đôn đốc, theo dõi nhiệm vụ tham gia xây dựng nông thôn mới. Đã quyên góp sách, góp quỹ ủng hộ địa phương . Tất cả CBGV đều tích cực tham gia XD nông thôn mới ở địa bàn dân cư.
- Kết quả: Đã tiếp tục quyên góp được một số sách, đóng góp ngày công lao động ủng hộ địa phương xã Thạch Thắng XD nông thôn mới
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm:
- Nội bộ đoàn kết, nhất trí cao.
- BGH không ngừng đổi mới công tác quản lý, phát huy dân chủ, duy trì nề nếp kỷ cương, nâng cao chất lượng công tác tổ chức dạy học. Tổ chức được nhiều hoạt động giáo dục có ý nghĩa.
- CBGV luôn cố gắng phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ.
- Kết quả công tác mũi nhọn, hoạt động STKT, chất lượng tổ chức dạy học được Phòng GD-ĐT đánh giá cao.
2. Tồn tại, khuyết điểm
 - Chất lượng đại trà có nâng lên nhưng chưa có tính bền vững.
  - Chất lượng mũi nhọn có chuyển biến nhưng chưa ổn định, một số môn có dấu hiệu chững lại.
  - Chất lượng đội ngũ mặc dù có chuyển biến nhưng so với các đơn vị khác thì tỷ lệ GV đạt các danh hiệu thi đua còn thấp. Một số hoạt động CM như dạy học theo chủ đề môn học, dạy học tích hợp liên môn chưa có chất lượng.
- Cơ sở vật chất nhà trường còn nhiều thiếu thốn, chưa đáp ứng đủ yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp GD-ĐT
 3. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm
a) Nguyên nhân thành tích
-  Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị. Song song, cần tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới tư duy tiếp cận các hình thức dạy học mới cho đội ngũ giáo viên.
- Tập trung cao độ, ưu tiên mọi nguồn lực cho công tác bồi dưỡng chất lượng mũi nhọn, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào BDHSG, tạo khâu đột phá để từng bước nâng cao chất lượng toàn diện.
 - Đẩy mạnh hoạt động GDNGLL, thu hút học sinh, làm cho các em cảm thấy yêu trường, yêu lớp, quý mến thầy cô, bạn bè và gắn bó với lớp, với trường.
b) Nguyên nhân khuyết điểm, hạn chế
- Chưa có các biện pháp thực sự hữu hiệu để tiếp tục nâng cao chất lượng mũi nhọn, nhất là đối với đội tuyển lớp 9
- Một số giáo viên được giao nhiệm vụ BDHSG chưa thực sự nỗ lực tìm tòi để nâng cao chất lượng công tác BDHSG
  c) Bài học kinh nghiệm
- Nâng cao nhận thức tư tưởng cho tập thể CBCNVC trong nhà trường. Tăng cường công tác động viên, khen thưởng. Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị. Song song, cần tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới tư duy tiếp cận các hình thức dạy học mới cho đội ngũ giáo viên.
- Tập trung cao độ, ưu tiên mọi nguồn lực cho công tác bồi dưỡng chất lượng mũi nhọn, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào BDHSG, tạo khâu đột phá để từng bước nâng cao chất lượng toàn diện.
- Làm tốt công tác tham mưu, huy động nguồn lực tổng hợp, sự đồng thuận của phụ huynh học sinh trong việc chăm lo xây dựng CSVC trường học.
- Đẩy mạnh hoạt động GDNGLL, thu hút học sinh, làm cho các em cảm thấy yêu trường, yêu lớp, quý mến thầy cô, bạn bè và gắn bó với lớp, với trường.
                                               Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ  NĂM HỌC 2018 - 2019
A. TÌNH HÌNH TRƯỜNG LỚP, CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
1. Số lớp, số học sinh:
- Tổng số: 8 lớp, trong đó  khối 6: 2 lớp; khối 7: 2 lớp; khối 8: 2 lớp; khối 9: 2 lớp.
- Tổng số học sinh: 272 em; học sinh nữ 122 em (44,9 % ); HS khuyết tật: 1 em. Số HS các lớp: khối 6: 70 em; khối 7: 80 em; khối 8: 57 em; khối 9: 65 em.
2. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên:
- Tổng số: 24 người; trong đó:
+  BGH: 2 người;  
+ GV: 18 người (Trong số đó, phân công 1 người làm Tổng PT đội); NVHC: 4 người.
3. Thuận lợi, khó khăn  
3.1. Thuận lợi:   
- Đội ngũ giáo viên giảng dạy đảm bảo về số lượng, tỷ lệ 2,1 GV/lớp. Trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn, hầu hết là giáo viên trẻ, nhiều giáo viên  nhiệt tình có trách nhiệm cao. 
- Cơ sở vật chất nhà trường đang từng bước được xây dựng và hoàn thiện. Đảng ủy, chính quyền quan tâm, phụ huynh, nhân dân đồng thuận, tích cực phối hợp với nhà trường trong việc chăm lo xây dựng CSVC, giáo dục học sinh.
  3.2. Khó khăn: 
- Về đội ngũ: mặc dù đã đạt chuẩn và trên chuẩn, nhưng kinh nghiệm cũng như năng lực giảng dạy và sức khỏe của một số giáo viên còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chuyên môn trong tình hình mới. Thiếu giáo viên trẻ có chuyên môn công tác đội. 
-  Số lượng HS ít, quy mô trường lớp quá nhỏ so với yêu cầu tập trung nâng cao quy mô và chất lượng. Đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.  Học sinh là con em gia đình nghèo, đông con, bố mẹ đi làm ăn xa chiếm tỷ lệ khá cao trong tổng số học sinh toàn trường, hầu hết các học sinh này điều kiện chăm lo của gia đình còn hạn chế, nhiều học sinh thuộc địa bàn Bắc Lạc, vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, kinh tế gặp khó khăn, ảnh hưởng đến học tập của HS (Số này có 149 em, chiếm tỷ lệ khoảng 54,8% số HS toàn trường. Ngoài ra, 1 số gia đình ở xóm khác cũng chịu ảnh hưởng của sự cố môi trường biển). Số HS thuộc diện hộ nghèo và hộ cận nghèo là 22 em, chiếm tỷ lệ 8,1%.
- Tiến độ xây dựng cơ sở vật chất còn chậm, chưa đáp ứng kịp thời và đầy đủ các yêu cầu CSVC theo chuẩn Quốc gia.
          B. NHỮNG CHỈ TIÊU LỚN
          1. Tập thể:
           - Trường được công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được UBND tỉnh tặng bằng khen.
- Liên Đội xuất sắc cấp huyện.
 2. Cá nhân
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 3 người.
-  LĐTT (Cấp huyện): 18 người.
 - Sáng kiến kinh nghiệm: Có 1 SKKN được công nhận cấp Sở, 18 SKKN cấp huyện 
- Làm sản phẩm dự thi STKT: đạt chất lượng dự thi cấp tỉnh   
- Có 3 sản phẩm tham gia dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp.
          3. Chất lượng giáo dục
- Hạnh kiểm: Xếp loại hạnh kiểm học sinh cuối năm: Loại tốt: 90%; Loại khá: 10%, phấn đấu không có học sinh phải xếp loại HK trung bình.
- Học lực: Loại giỏi: trên 10%; Loại khá: trên 48%; loại yếu: dưới 4% 
- Tốt nghiệp lớp 9: 100 %, lên lớp 100%.
- Thi vào lớp 10 THPT: Tỷ lệ HS dự thi: trên 85%. Đứng trong tốp 50 toàn tỉnh, thứ 5 toàn huyện
Bình quân điểm thi môn Ngữ văn, phấn đấu đạt 6,2 điểm 
Bình quân điểm thi môn Toán, phấn đấu 6,8 điểm 
Bình quân điểm thi môn Ngoại ngữ: 4,5 điểm
 - Chất lượng mũi nhọn học sinh giỏi:
+ Học sinh giỏi tỉnh: 3 em, trong đó 1em thuộc môn Toán (Hồ Mai Linh), 1 em môn Văn (Hồ Ngọc Trâm), 1 em môn thể dục (Trần Đăng Mạnh).
+ Học sinh giỏi huyện: 28 em (Lớp 9: phấn đấu có 11 em: Ngữ văn: 2 em; Toán  2 em; Tiếng Anh: 2 em;  Sử: 1 em; Địa: 1 em; Hóa: 1 em; sinh: 1 em; lý 1 em; GD thể chất: 10 em; Olympic lớp 8: 6 em; Tin học trẻ: 1 em). Đứng thứ 5 toàn huyện.
4. Xây dựng cơ sở vật chất:
 Quán thiệt tinh thần chỉ đạo tại Thông báo số 683-TB/TU, ngày 30/7/2018 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11; Nghị định 24/1999/NĐ-CP của Chính phủ về công tác xây dựng cơ sở vật chất phục vụ dạy và học. Căn cứ kết quả cuộc họp khảo sát CSVC ngày 15/5/2018, nhà trường đề xuất phương án XDCSVC cho năm học 2018 – 2019 như sau:  
a, Dự kiến   XDCSVC
TT Diễn giải Khối lượng  Thành tiền
1 Xây dựng phòng sinh hoạt tổ chuyên môn 100m2 570.000.000
2  XD phòng công đoàn 33m2 190.000.000
3 XD phòng  học Tiếng Anh 66m2 380.000.000 
4  XD thư viện 133m2 760.000.000
  Tổng cộng   1.900.000.000
 
     b, Dự kiến   mua sắm, tu sửa
TT Diễn giải Đơn giá (đ)  Thành tiền
1 Mua 30 bộ bàn ghế HS 1.070.000 32.100.000
2 Mua 6 bàn thư viện        3.000.000 18.000.000
3 Mua 2 tủ thư viện 5.800.000 11.600.000 
4 Mua 36 ghế thư viện 210.000 7.560.000
5 Mua 5 bảng chống lóa 2.813.000 14.065.000
6 Mua 21,6m2 mặt bàn đá phòng bộ môn hóa, phòng bộ môn sinh 1.000.000 12.960.000
7 Mua 70 chiếc ghế thực hành 145.000 10.150.000
8 Trang trí 6 câu khẩu hiệu thư viện 350.000 2.100.000
9 Trang trí 35m2 tranh ảnh phòng Đội 80.000 2.800.000
10 Trang trí phòng truyền thống 50.000.000 50.000.000
  Tổng cộng   161.335.000
 
 Tổng   2.061.335.000 đ                                          
 
C. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP 
1. Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch dạy học, giáo dục.
- Rà soát lại bộ phân phối chương trình, tiếp tục quán triệt  việc dạy học tích hợp liên môn và dạy học theo chủ đề từng môn học.  Xây dựng kế hoạch, chương trình trải nghiệm sáng tạo, đưa kế hoạch hoạt động trải nghiệm sáng tạo vào chương trình các môn học, góp phần phát triển năng lực tư duy và hình thành kỹ năng mềm cho học sinh, dự kiến hoàn thành trước ngày 12/9/2018.
- Tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học, giáo dục. Xây dựng hệ thống hồ sơ quản lý, hồ sơ cá nhân đầy đủ, khoa học, có chất lượng, tránh hình thức, rườm rà và tránh đối phó, đảm bảo tính hiệu quả trong quản lý chuyên môn.
- Tạo không khí thi đua trong dạy và học, động viên, khuyến khích giáo viên phấn đấu trở thành giáo viên giỏi.
- Tham gia tốt các hoạt động chuyên môn, cuộc thi do ngành tổ chức.
 2. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ:
* Chỉ tiêu:
- Phấn đấu mỗi GV có 1 chuyên đề để báo cáo, dự giờ đồng nghiệp 40 tiết, thao giáng 4 tiết. Phát huy vai trò của tổ nhóm chuyên môn trong xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học. Quán triệt tinh thần công văn 5555/BGD-ĐT, ngày 08/10/2014 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn SHCM, đổi mới KTĐG, tổ chức quản lý các HĐCM.
 - Có 1 sản phẩm tham gia dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp.
* Giải pháp:
- Có kế hoạch bổi dưỡng, sử dụng đội ngũ hợp lý, khoa học. Đẩy mạnh phong trào tự học, tự bồi dưỡng; tổ chức nhiều chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên; tập huấn nghiệp vụ xây dựng, nghiệp vụ tổ chức thực hiện kế hoạch, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho các tổ trưởng chuyên môn. Trong năm học, nhà trường sẽ tiếp tục động viên và tạo điều kiện để GV ngoại ngữ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao hiệu quả dạy học Ngoại ngữ.  
- Không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, tập trung giúp đỡ đồng nghiệp để tăng cường nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
- Đổi mới và tăng cường công tác thanh, kiểm tra, theo đúng nguyên tắc, đúng quy trình, thủ tục. Sau kiểm tra cần chỉ rõ mạnh, yếu, hướng khắc phục, làm tốt công tác tư vấn thúc đẩy, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn. Tổ chức đánh giá GV theo chuẩn, đảm bảo chính xác, khách quan và thực chất.
- Vận động các đoàn thể tham gia các hoạt động chuyên môn như tổ chức  thao giảng, các hội thảo, chuyên đề do công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong toàn trường.
- Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác thi đua, khen thưởng. Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, không để xẩy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp.
3. Công tác đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá:
-  Đổi mới công tác soạn bài, dạy học theo hướng phát huy phẩm chất và năng lực người học, nâng cao hiệu quả giảng dạy.
- Hướng dẫn học sinh đổi mới phương pháp học, khai thác, sử dụng SGK một cách hiệu quả, tận dụng tối đa nguồn tài liệu tham khảo trong thư viện nhà trường, tăng cường kiểm tra đôn đốc việc học bài, làm bài ở nhà của học sinh. Gắn đổi mới phương pháp giảng dạy, giáo dục của thầy cô giáo với đổi mới phương pháp học tập của học sinh. Chuẩn bị tốt các điều kiện tiến tới thực hiện chương trình và SGK mới.
  - Tiếp tục vận dụng những ưu điểm của mô hình trường học mới VN để có thêm các hình thức dạy học phong phú và có hiệu quả.
          4. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém:
          * Chỉ tiêu: Tổ chức 8 đội tuyển HSG lớp 9: Toán, Văn, Anh văn, lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa. Hình thành các đội tuyển điền kinh thể thao ở tất cả các môn HKPĐ. Tổ chức đội tuyển HSG lớp 8, đội tuyển thi Tin học trẻ.
* Giải pháp:
- Tiếp tục quan tâm công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi. Đổi mới nội dung và hình thức bồi dưỡng nhằm bắt kịp xu hướng đổi mới nội dung và hình thức ra đề thi.
- Chọn giáo viên có năng lực, trình độ, nhiệt tình và kinh nghiệm phụ trách công tác BDHSG.
- Tăng thời lượng và chất lượng công tác BDHSG,  tăng cường quản lý theo dõi, kiểm tra chương trình, kế hoạch, giáo án bồi dưỡng, tăng chế độ cho giáo viên, có chế độ động viên học sinh.
- Chú trọng chính sách đãi ngộ đối với GV tham gia giảng dạy bồi dưỡng ngoài giờ dạy chính khóa.  
- Coi công tác giúp đỡ học sinh yếu kém là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đại trà. Chú trọng việc dạy học phân nhóm đối tượng, tổ chức phụ đạo thêm vào buổi chiều cho HS. 
- Tiếp tục kế thừa, tìm tòi, sáng tạo các giải pháp nâng cao chất lượng trên cơ sở những thành công của nhóm CM toán lớp 9. Chú trọng đầu tư chất lượng các môn lớp 9 thi tuyển sinh.  
-  Quản lý tốt dạy thêm, học thêm trong nhà trường:
+ Quán triệt đầy đủ nội dung quy định về công tác dạy thêm, học thêm. Xây dựng kế hoạch dạy - học thêm dựa trên nhu cầu thực tế của học sinh.  
+ Chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng chương trình phù hợp yêu cầu bồi dưỡng, ôn tập, phụ đạo học sinh. Chương trình phải được Ban giám hiệu và chuyên môn Phòng Giáo dục duyệt trước khi thực hiện.
+ Thường xuyên kiểm tra chặt chẽ việc soạn giáo án và tổ chức dạy học của giáo viên; uốn nắn tinh thần, ý thức học tập của học sinh. Có thể hợp đồng các GV có năng lực chuyên môn tham gia dạy thêm trong nhà trường.
+ Tổ chức theo dõi sự tiến bộ của học sinh vào cuối kỳ, bàn giao chất lượng vào cuối năm học. Có hồ sơ theo dõi đánh giá kết quả để qua đó đánh giá hiệu quả giảng dạy của giáo viên.
5. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và dạy học:
- Tiếp tục chú trọng việc nâng cao trình độ của CBQL để ứng dụng CNTT vào công tác quản lý giáo dục.
- Tiếp tục nâng cao trình độ về CNTT của giáo viên và nhân viên, đảm bảo cho giáo viên có thể tương tác tốt với công nghệ thông tin và truyền thông khi giảng bài trên lớp. Khuyến khích sáng tạo và linh hoạt. Tạo điều kiện để giáo viên có thể chia sẻ với nhau và sử dụng những tài liệu đã dạy, giúp giảm thiểu đáng kể khối lượng công việc. Tạo hứng thú cho giáo viên thay đổi phương pháp sư phạm và sử dụng công nghệ thông tin nhiều hơn, khuyến khích nâng cao trình độ chuyên môn, phục vụ tốt nhiệm vụ dạy học. Áp dụng sổ ghi điểm điện tử thay sổ gọi tên ghi điểm theo cách truyền thống trước đây.
- Đối với HS: Nâng cao hứng thú và động lực học tập, tạo cơ hội tốt hơn để học sinh tham gia và hợp tác cùng nhau, phát triển kỹ năng sống, giúphọc sinh nắm bắt kiến thức thông qua bài giảng rõ ràng, hiệu quả hơn.
Khuyến khích học sinh khai thác và nắm bắt thông tin thông trên Internet, giúp học sinh trở nên sáng tạo và tự tin hơn trong học tập.
- Số hóa 100% các loại văn bản, gửi và nhận các loại công văn, báo cáo qua hộp thư điện tử. Tiếp nhận thông tin trên hệ thống mạng một cách kịp thời, báo cáo bằng dữ liệu đầy đủ, đúng thể thức văn bản và đúng thời gian quy định.
- Nâng cao hiệu quả của trang web nhà trường trong việc thông tin, tuyên truyền về chủ trương kế hoạch và thực hiện chế độ công khai dân chủ. Khai thác tối đa các phần mềm: SMAS, phổ cập GD, KĐCLGD để phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý và dạy học, giáo dục. Triển khai sổ liên lạc điện tử để tăng cường phối hợp giáo dục gia đình với giáo dục nhà trường.
D. QUẢN LÝ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY, GIÁO DỤC.
1. Tăng cường công tác quản lý học sinh.
- Làm tốt công tác tuyên truyền, học tập nội quy, quy định đối với học sinh theo Điều lệ trường phổ thông và các quy định của nhà trường. Tuyên truyền, giáo dục các giá trị đạo đức trong cuộc sống, những truyền thống tốt đẹp, thuần phong mỹ tục của quê hương và dân tộc.
- Nâng cao chất lượng hoạt động của BCH Liên đội, BCS lớp, Đội Cờ đỏ trong việc tổ chức, quản lý các hoạt động của tập thể và cá nhân học sinh. Cử CBGV trực quản lý HS trước, trong và sau giờ học, phân luồng giao thông giờ tan trường, đảm bảo an toàn cho HS.
- Phát huy vai trò của GVCN lớp, của Ban ĐDCMHS, tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể ở địa phương, nhất là Đoàn xã để tăng cường hiệu quả của công tác quản lý học sinh.
  - Xây dựng môi trường học tập, rèn luyện lành mạnh, an toàn. Giúp đỡ  học sinh có hoàn cảnh khó khăn, HS cá biệt, khuyến khích các hoạt động tương trợ như phong trào nuôi heo đất ủng hộ bạn nghèo, hình thành đôi bạn học tập giúp nhau cùng tiến bộ.
2. Xây dựng, quản lý CSVC, trang thiết bị giáo dục, quản lý tài chính.
2.1. Tham mưu mua sắm, bổ sung, trang thiết bị giáo dục.
- Tổ chức tham mưu, huy động các nguồn lực, Phân công cụ thể lực lượng phụ trách để đảm bảo đúng tiến độ XDCSVC, kịp thời phục vụ dạy và học. Phối hợp với địa phương và PHHS làm tốt công tác giám sát. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.
           - Tham mưu kế hoạch  mua sắm, bổ sung trang thiết bị thực hành, thí nghiệm, mua bổ sung sách, tài liệu tham khảo phục vụ nhu cầu đọc của HS, làm thêm đồ dùng dạy học. Phát động phong trào quyên góp sách phục vụ nhu cầu đọc sách của CBGV và HS.
- Sử dụng có hiệu quả CSVC, trang thiết bị đã có, như: máy phô tô, máy chiếu, máy tính, máy in, Internet…
- Phối hợp với gia đình học sinh, hướng dẫn, tạo điều kiện để học sinh mua đủ sách giáo khoa, vở, đồ dùng học tập. 
- Sử dụng có hiệu quả phòng học bộ môn, phòng chức năng, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi. Xây dựng, quản lý và sử dụng hiệu quả hồ sơ thư viện, hồ sơ thiết bị đảm bảo phục vụ tốt hoạt động dạy học.
2.2. Công tác tài chính, kế toán
  - Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền và PHHS để huy động các khoản thu từ gia đình học sinh theo đúng đúng qui trình, qui định mới từ năm học 2018 - 2019.
          - Tiếp tục quan tâm tới con em các gia đình chịu ảnh hưởng của sự cố môi trường biển để đảm bảo nhận được sự đồng thuận của PHHS và động viên các em tiếp tục đến trường, huy động các nguồn tài trợ từ các nhà hảo tâm để tiếp tục trao quà khuyến học cho các em có hoàn cảnh khó khăn.
- Thực hiện thu, chi các khoản theo tinh thần công văn 1336/SGD –ĐT, ngày 6/9/2018; thực hiện thanh quyết toán ngân sách theo đúng qui định của Nhà nước.
 - Thực hiện 3 công khai, 4 kiểm tra theo quy định của pháp luật.
3. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
- Coi trọng, đặt lên hàng đầu nhiệm vụ giáo dục đạo đức, quán triệt phương châm: Thông qua dạy chữ để dạy người.
- Gắn GDĐĐ với giáo dục lý tưởng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức tham quan các địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng.
- Phối hợp tốt 3 môi trường giáo dục. Thường xuyên liên hệ với gia đình học sinh, với cộng đồng dân cư để phối hợp giáo dục, cần có sự quan tâm động viên đặc biệt đến con em các gia đình chịu ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, để các em tiếp tục học tập tốt.
- Đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, tổ chức các hoạt động mang tính cộng đồng như Hội chợ tuổi thơ, thi nấu ăn, tổ chức bữa ăn tập thể, qua đó nhằm giáo dục kỹ năng sống như kỹ năng chăm sóc bản thân, ứng phó, tự vệ, xử lý tình huống nguy cấp, kỹ năng hợp tác, kỹ năng giao tiếp vv.
- Làm tốt  công tác Đoàn, Đội, công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ:
+ Tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ, sự quản lý của BGH nhà trường đối với công tác Đoàn Đội, công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ.
+ Xây dựng kế hoạch công tác Đội trên tinh thần bám sát mục tiêu, nhiệm vụ năm học, quán triệt tinh thần hướng dẫn của HĐĐ huyện về chương trình công tác Đội năm học 2018 - 2019. Thực hiện chủ đề hoạt động Đội: Thiếu nhi Việt Nam, học tập tốt, rèn luyện chăm.
+ Tăng cường phối hợp với các đoàn thể địa phương, đổi mới hình thức và nội dung sinh hoạt Đội.
 + Tăng cường thu hút sự tham gia của các em học sinh vào các hoạt động phong trào như quyên góp từ thiện, tủ sách vì bạn nghèo, xây dựng văn hóa giao thông, phong trào nói lời hay làm việc tốt, vở sạch chữ đẹp, đôi bạn cùng tiến, trường em xanh, sạch đẹp, an toàn. Phối hợp với Hội đồng Đội tạo ra nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh.  
- Đưa các trò chơi dân gian vào giảng dạy lồng ghép trong tiết thể dục và trong các đợt sinh hoạt văn hóa văn nghệ, các lễ hội. Phổ biến các làn điệu dân ca thông qua các hình thức sinh hoạt văn nghệ: hò, hát ví, hát dặm, hát xẩm, hát khuyên vv. Tiếp tục triển khai dạy khiêu vũ đại trà cho học sinh.
          - Công tác chữ thập đỏ: Xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể, lồng ghép với kế hoạch công tác y tế học đường, nâng cao nhận thức, giáo dục các kỹ năng, kiến thức, tổ chức các hoạt động truyền thông về công tác CTĐ và y tế học đường.
4. Công tác phổ cập giáo dục:
- Phối hợp các trường trên địa bàn hoàn thành điều tra, xử lý số liệu trong tháng 9/2018.
- Phấn đấu phổ cập THCS đạt chuẩn vững chắc.
- Đảm bảo lỷ lệ  Tiêu chí: 14.1: 99% (tăng 1,6 % so với năm  2017)
Tiêu chí 14.2:  90% (tăng 5% so với năm  2017)
- Xây dựng hệ thống hồ sơ, sổ sách đầy đủ, đảm bảo chính xác giữa số liệu trong phần mềm và thực tế, thống nhất kết quả điều tra giữa các trường trên địa bàn.
5. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục
- Xây dựng, quản lý tốt hồ sơ nhà trường
- Đánh giá đúng thực trạng, khách quan chất lượng giáo dục, xác định điểm mạnh để phát huy, điểm yếu để cải tiến nhằm từng bước nâng cao chất lượng dạy học; tuyệt đối tránh chạy theo thành tích, hình thức.
- Hoàn thành công tác tự đánh giá đúng quy định, sử dụng có hiệu quả phần mềm KĐCLGD. Chuẩn bị tốt các điều kiện để được đánh giá ngoài trong thời gian sớm nhất.
6. Tăng cường công tác quản lý của BGH đối với giáo viên, nhân viên
 - Thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động: Không để xẩy ra tình trạng chậm giờ; cho học sinh ra khi chưa hết giờ. Đảm bảo dạy hết tiết, hết bài và hết tất cả   học sinh. Dạy đúng, dạy đủ kiến thức song song với dạy thấm kiến thức cho từng em học sinh.
 - Tăng cường vai trò của Ban thanh tra nhân dân. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35, Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quyết định số 33/QĐ-UBND của UBND tỉnh về siết chặt nền nếp kỷ cương trong các cơ quan hành chính.
- Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra. Đảm bảo tiến hành đủ các nội dung kiểm tra theo quy định, kịp thời phát hiện những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để có sự tập trung chỉ đạo; làm tốt công tác tư vấn  trong chuyên môn, trong các hoạt động khác cho các tập thể cá nhân được kiểm tra.
- Làm tốt công tác thi đua khen thưởng; xây dựng tiêu chí thi đua, định mức khen thưởng, lấy hiệu quả công tác, mức độ hoàn thành nhiệm vụ để đánh giá, xếp loại của công chức, viên chức, người lao động.
7. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ văn phòng.
- Tiếp tục bồi dưỡng nhận thức chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho CBVP, tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, góp ý, tư vấn để CBVP hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Nhận, phát, lưu công văn đi, đến; sắp xếp, bảo quản các loại hồ sơ của nhà trường theo đúng qui định của nhà nước.
- Đảm bảo phục vụ tốt nhất các điều kiện cho công tác giảng dạy, hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác của nhà trường.
- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, ban hành quy định cụ thể về công tác báo cáo định kỳ, lưu trữ số liệu các lĩnh vực một cách khoa học, tránh phải báo cáo nhiều lần, chồng chéo, sai lệch về số liệu ...   
       Trên đây là các nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản của nhà trường trong năm học 2018 - 2019; các tổ chuyên môn, văn phòng cần cụ thể hoá thành chỉ tiêu, biện pháp của tổ mình để tổ chức thực hiện; góp phần cùng nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD-ĐT (BC);
- Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thạch Lạc.
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.
- Tổ trưởng, CTCĐ trường. 
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
       Nguyễn Ngọc Tân
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Tân

Nguồn tin: thcsthachlac.thachha.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  VĂN BẢN

KHCM- TL

Kế hoạch chuyên môn

Lượt xem:7 | lượt tải:0

BDTX

BDTX Công văn

Lượt xem:4 | lượt tải:0

TKB

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 5 ÁP DỤNG TỪ 16 THÁNG 01 NĂM 2017

Lượt xem:6 | lượt tải:3

TKB

Thời khóa biểu số 5 năm học 2016- 2017

Lượt xem:4 | lượt tải:0

TKB

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 3 ÁP DỤNG TỪ 10 THÁNG 10 NĂM 2016

Lượt xem:6 | lượt tải:0

Kế hoạch thi GVDG

Công văn phòng GD&ĐT

Lượt xem:7 | lượt tải:0

BDTX

BDTX Gửi các tổ

Lượt xem:4 | lượt tải:0

CVHSG

công văn thi Học sinh giỏi

Lượt xem:5 | lượt tải:0

TKB

Thời khóa biểu số 1 năm học 2016- 2017

Lượt xem:7 | lượt tải:0

VBT

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015 - 2016; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 - 2017

Lượt xem:3 | lượt tải:0

Số 13/BC-CĐCS

Báo cáo một số hoạt động của Công đoàn Năm học 2015-2016

Lượt xem:3 | lượt tải:0

TKB

Thời khóa biểu số 6 -từ 11-1-2016

Lượt xem:6 | lượt tải:0

TKB

Thời khóa biểu số 3

Lượt xem:5 | lượt tải:0

TKB

THOI KHOA BIEU SO 2 MOI (Áp dụng từ 28/9/2015)

Lượt xem:5 | lượt tải:0

VBT

BÁO CÁO SƠ KẾT VIỆC “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

Lượt xem:4 | lượt tải:0

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây