BÁO CÁO CHUYÊN MÔN THÁNG 11/2016

Thứ ba - 04/04/2017 07:52
  UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG THCS THẠCH LẠC

    
 

       Số: 05 /BCCMTL-2016
                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        
 

                                       Thạch Lạc, ngày  22 tháng 11 năm 2016

BÁO CÁO
Về hoạt động chuyên môn tháng 11/ 2016,
triển khai nhiệm vụ chuyên môn tháng 12/ 2016
 
Phần I
SƠ KẾT CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2016
Chủ đề: Thi đua lập thành tích “Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11”
I. Một số hoạt động trọng tâm:
1. Công tác dự giờ, thăm lớp, thanh tra đột xuất, thanh tra kiểm tra theo đúng kế hoạch của tổ. Kết quả kiểm tra khảo sát chất lượng đội tuyển HSG lớp 9 khá cao.
2. Tổ chức sinh hoạt tổ, nhóm theo định kỳ, tập trung thảo luận các chuyên đề có chiều sâu nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học;
Triển khai đến tất cả giáo viên nội dung các chuyên đề: “Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn”, và chủ đề “Hướng dẫn học sinh nghiên cứu làm sản phẩm sáng tạo khoa học kỹ thuật” đã được tiếp thu ở Phòng GD;
Chọn 2 chủ đề dạy học có chất lượng tham gia sinh hoạt và đưa sản phẩm lên diễn đàn “Trường học kết nối”;
3. Tổ chức dạy thao giảng tập trung 2 tiết chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11;
4. Công tác dạy bồi dưỡng học sinh Khá – Giỏi, dạy phụ đạo học sinh Yếu - Kém, phân loại, kèm cặp từng đối tượng học sinh, nhất là học sinh lớp 9 được triển khai mạnh mẽ, nghiêm túc.
5. Hoàn thành hồ sơ phổ cập giáo dục và chống mù chữ. Tổ chức họp đánh giá kết quả và lập biên bản đề nghị công nhận kết quả PCGD – CMC năm 2016 của xã Thạch Lạc.
6. Chỉ đạo liên đội tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20/ 11. Các hoạt động thu hút sự chú ý của học sinh, và có ý nghĩa trong phong trào tri ân các thầy cô giáo. Các hoạt động nhằm lồng ghép xây dựng phong trào “ Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”.
7. Triển khai tập luyện các môn điền kinh và thể thao để tham gia hội khỏe phù đổng cấp cụm theo đúng kế hoạch, các buổi tập chất lượng cao.
II. Đánh giá các hoạt động sư phạm của nhà giáo.
1.Thực hiện nề nếp, kỷ cương hành chính:
Nhìn chung CB, GV thực hiện tốt nề nếp, kỷ cương trong nhà trường. Không có giáo viên nghỉ tiết, bỏ tiết không có lý do. Có ý thức, tinh thần trách nhiệm đối với công việc, quan tâm đến học sinh; Đa số học sinh thực hiện tốt nội quy nhà trường. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn tồn tại một số CB, GV ốm đau, giáo viên đi công tác nên phải dạy thay làm ảnh hưởng đến chất lượng giờ dạy.
Giáo viên chủ nhiệm lớp sinh hoạt 15 phút khá đầy đủ, một số đồng chí tích cực như cô Nguyệt; cô Dương Huyền, cô Nhung; Bên cạnh đó một số giáo viên chưa quan tâm đến các phong trào của lớp.
2. Soạn bài:
- Kết quả kiểm tra công tác soạn bài:
TT Gv được kiểm tra Kết quả
1 Nguyễn Thị Hoài Thu Tốt
2 Dương Thị Thủy Tốt
3 Phan Thị Thanh Hương Tốt
4 Phạm Tiến Dũng Tốt
5 Nguyễn Thị Lương Tốt
- Đánh giá chung:
BGH nhà trường đã trực tiếp kiểm tra công tác soạn bài của giáo viên.
Kết quả: Giáo viên soạn bài đầy đủ, kịp thời trước khi lên lớp, đúng phân phối chương trình, soạn bài theo hướng đổi mới phương pháp, bám theo chuẩn kiến thức kỹ năng. Một số giáo viên đã có sự đầu tư, ứng dụng CNTT trong bài soạn như Cô giáo Bùi Thị Thu, Thầy giáo Phan Anh Chiến. Tuy nhiên bài soạn của một số giáo viên còn sai thể thức, nội dung bài soạn chưa sát đối tượng học sinh, hệ thống câu hỏi dẫn dắt còn ít, phần hướng dẫn về nhà chưa chú trọng.
3. Giảng dạy:
TT GV dạy thao giảng Ngày Tiết ppct Tên bài dạy Môn Lớp Kết quả
1 Trương Quang Tâm 25/10 13 Bản vẽ nhà Công nghệ 8A Giỏi
2 Thái Thị Nhung 16/11 23 Đại lương tỉ lệ thuận Toán 7A K
3 Phan T Thanh Hương 8/11 48 Bài thơ về tiểu đội xe không kính. Ngữ văn 9A Giỏi
4 Bùi Thị Thu 15/11 40 Từ trái nghĩa Ngữ văn 7A Giỏi
5 Võ Thị M. Nguyệt 15/11 20 Unit 3:Write  Anh văn 7A Giỏi
- Đánh giá chung:
Giáo viên có nhiều cố gắng trong việc tổ chức các hoạt động trên lớp, nề nếp dạy học tốt, tạo được không khí học tập.
Tổ Tự nhiên và tổ Xã hội đã tổ chức các tiết dạy thao giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, đó là cô Thái Thị Nhung, cô Bùi Thị Thu. Tuy vậy, nhiều giáo viên chưa phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết dạy, chưa bao quát đối tượng học sinh. Một số tiết dạy giáo viên chưa đưa ra được các kiến thức cần bổ trợ, hoạt động hướng dẫn ở nhà chưa được chú ý.
4. Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh:
- Ra đề kiểm tra phù hợp với đối tượng học sinh, coi, chấm thi các bài kiểm tra nghiêm túc, đánh giá đúng kết quả thực chất của học sinh.
- Kiểm tra bài cũ được tiến hành thường xuyên trong các tiết dạy. Nhìn chung học sinh làm bài tập và học bài cũ ở nhà khá chu đáo. Bên cạnh đó còn có một vài em chưa thực thực sự chú ý học tập, học bài ở nhà còn ít.
5. Việc chấm chữa bài, ghi điểm:
Chấm chữa bài tương đối nghiêm túc, nhận xét bài làm có tính động viên và đưa ra hướng khắc phục tồn tại cho học sinh đặc biệt là trong việc chấm chữa bài bồi dưỡng học sinh giỏi như thầy Cao Cường, thầy Trung.
Vào điểm trong sổ lớn và trong phần mềm smas.edu một số giáo viên vào điểm chưa kịp thời. Mặc dù đã có điểm trong sổ cá nhân nhưng chưa cập nhật vào hệ thống.
6. Công tác thăm lớp dự giờ:
- Số tiết dự giờ trong tháng đảm bảo theo kế hoạch. Dự giờ góp ý, học hỏi đồng nghiệp còn ít, nhận xét đánh giá sau dự giờ còn mang tính nể nang, chưa đánh giá đúng thực chất.
- Số tiết thăm lớp dự giờ được 78 tiết ( theo quy định là 76 tiết/ tháng) bình quân 4,1 tiết/giáo viên/tháng.
- Một số giáo viên chưa đạt chỉ tiêu theo quy định 1tiết/tuần, chưa tích cực dự giờ góp ý cho đồng nghiệp.
  7. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; giúp đỡ học sinh yếu kém:
  - Thống kê BDHSG, PĐHSY:
  Số buổi theo KH Số buổi thực hiện Lý do không thực hiện Gv vi phạm
BD HSG 45 45    
Phụ đạo 30 28 Giáo viên nghỉ có phép  
  - Thống kê CLB Toán, Văn học, Tiếng anh:
CLB Số bài tham gia Số bài có chất lượng Cá nhân tiêu biểu
Toán 10 8 Huyền Trang(8A); Kiên 9A.
Văn 15 18 Hiền, Xuân Mai (8A); Tâm 9A.
Tiếng Anh 20 15 Mai Linh 7A, Khánh Linh 8B.
  - Đánh giá chung:
+ Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi: Trường đã bố trí lịch dạy nhiều hơn, giáo viên tích cực triển khai bồi dưỡng học sinh giỏi các môn Sinh, Sử, Địa, Lý, Hóa, khối 9. Tích cực động viên học sinh tăng cường ôn luyện. Giáo viên có ý thức và trách nhiệm của mình trong công tác BDHSG. Đặc biệt thầy Nguyễn Ngọc Tân, thầy Lê Đình Thuần mặc dù công việc nhiều nhưng các thầy vẫn đảm nhận đội 2 đội tuyển học sinh giỏi. Qua đó đã động viên, khích lệ được các giáo viên khác trong công tác BDHSG cũng như phụ đạo học sinh yếu.
Học sinh tham gia tích cực vào các hoạt động của 3 câu lạc bộ. Có nhiều bài viết và bài giải có chất lượng tốt. Đặc biệt là học sinh lớp 8A; 9A có số lượng học sinh tham gia nhiều.
+ Công tác ôn tập cho học sinh lớp 9 và phụ đạo học sinh yếu kém:
- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch lên lịch buổi chiều vào các ngày trong tuần. Đối với lớp 9 dạy 3 môn Toán; Văn ; Anh còn các lớp 6,7,8 đang tập trung dạy phụ đạo môn Toán và Văn với 1 buổi /môn/tuần.
 - Giáo viên thực hiên nghiêm túc theo kế hoạch của chuyên môn. Ban giám hiệu thường xuyên theo dõi và kiểm tra hoạt động dạy học buổi chiều.
Tuy nhiên số lượng học sinh tham gia chỉ mới đạt 90%, phần lớn học sinh vùng Bắc Lạc bị ảnh hưởng của sự cố môi trường không tham gia học phụ đạo.
8. Công tác tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
- Chuyên đề, ngoại khoá thực hiện trong tháng :                      
Tên chuyên đề, ngoại khoá GV/ cấp thực hiện Bộ môn
Cách thiết kế bài dạy: Dạy học theo chủ đề Phan Thị Thanh Hương Ngữ văn
Một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức. Dương Thị Thủy Toán
Chuyên đề dạy môn Tiếng Anh Cụm Khê-Thắng Tiếng Anh
- Sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học kết nối”:
Số khóa SHCM Số sản phẩm Tên sản phẩm Nhóm thực hiện Kết quả
 
2
 
2
1. Cách thiết kế bài dạy: Dạy học theo chủ đề. Văn Tốt
2. Một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức. Toán Tốt
-     Giáo viên dự thi GVDG cấp huyện đã tích cực ôn tập để tham gia dự thi viết trong tháng 2/ 2017.
  + Đánh giá chung:
  Giáo viên đăng kí dự thi GVG tích cực, tự giác trong việc tự học để nâng cao trình độ chuẩn bị tốt cho kỳ thi chọn GVG sắp tới.
Ba giáo viên tiếng anh tích cực trong chuyên đề bồi dưỡng GV tiếng anh do cụm Khê-Thắng tổ chức tại THCS Văn Trị.
 Xây dựng dạy thể nghiệm và đánh giá chuyên đề của các tổ khá tốt. Số chuyên đề đã báo cáo 2; Loại tốt 2.
 Chủ động dành thời gian tự học, tự nghiên cứu, tham gia sinh hoạt chuyên môn trên diễn đàn “Trường học kết nối” đã có 2 sản phẩm gửi lên diễn đàn có chất lượng của cô Dương Thị Thủy và cô Phan Thị Thanh Hương.
Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn đang tồn tại một số giáo viên còn hạn chế trong công tác tự học, tự bồi dưỡng, tham gia sinh hoạt chuyên môn trên diễn đàn “Trường học kết nối”.         
9. Thực hiện các qui định về chuyên môn:
   - Kiểm tra hồ sơ:
Hồ sơ Nhận xét
Sổ điểm Bảo quản tốt, sử dụng đúng quy chế, giáo viên vào điểm còn chậm.
 Gv chủ nhiệm cập nhật điểm diện học sinh chưa kịp thời.
Sổ đầu bài Hầu hết ghi chép đầy đủ, phù hợp với lịch báo giảng, nhận xét cụ thể, rõ ràng, giữa nhận xét và xếp loại khá phù hợp.
Giáo viên chủ nhiệm nhận xét chi tiết vào cuối tuần.
Một số tiết ghi chưa rõ, có tình trạng tấy xóa trong sổ.
Hồ sơ tổ nhóm chuyên môn Đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định, thể thức văn bản khá tốt.
Kế hoạch chuyên môn các tổ được cải thiện rõ rệt, nội dung đầy đủ, cụ thể hóa các hoạt động năm học.
Tồn tại: Hồ sơ thanh kiểm tra làm còn chậm, bố trí thời gian báo cáo chuyên đề còn ít, đánh giá nội dung chưa sát, một số CĐ chưa nêu rõ được các kiến thức, kỹ năng cần truyền thụ tới học sinh..
Hồ sơ văn thư Sắp xếp chủng loại phù hợp, gọn gàng. Khá đầy đủ các loại hồ sơ, lưu các văn bản đi và đến chưa đầy đủ.
Hồ sơ thiết bị GD Đầy đủ các loại. Sắp xếp gọn gàng, bảo quản tốt.
Tồn Tại: Chưa làm xong báo cáo các loại TBTN cho từng bộ môn để rà soát lại khối lượng công việc của cán bộ phụ trách.
Hồ sơ thư viện Đầy đủ các loại. Cập nhật số liệu thống kê hàng năm.
Công tác y tế Vào sổ sách kịp thời. Triển khai khám sức khỏe cho học sinh tốt. học sinh nữ lớp 9 được tiêm vắc xin đầy đủ.
  - Thanh kiểm tra chuyên đề, toàn diện:
 
TT
 
Họ và tên GV
KT Toàn
diện
KT chuyên đề
 
XL Chung
PP SDTB CNTT QC Khác  
1 Nguyễn Minh Thủy       x x   Tốt
2 Trần Thị Quỳnh Trang   x     x   Tốt
3 Bùi Thị Thu     x x     Tốt
  10. Công tác chủ nhiệm lớp
  - Thống kê công tác chủ nhiệm lớp:
GV chủ nhiệm Lớp Số buổi SH Nhận xét
Dương Huyền 6A 18 Tích cựu tham gia SH cùng với lớp. Nền nếp lớp tiến bộ hẳn so với tháng 10.
Nguyễn T M Thủy 6B 16 Tích cực sinh hoạt 15 phút, lớp có nền nếp tốt.
Thái Thị Nhung 7A 14 Nền nếp ổn định. Các phong trào thực hiện tốt.
Trương Quang Tâm 7B 12 Đảm bảo số buổi SH sinh hoạt theo quy định, lớp tiến bộ rõ rệt.
Dương Thị Thủy 8A 11 Giáo viên quan tâm công tác chủ nhiệm lớp hơn tháng10. Vắng chào cờ 2 lần.
Trần Thị Quỳnh Trang 8B 10 Quản lý lớp chủ nhiệm còn ít, số buổi sinh hoạt cùng lớp chưa đảm bảo, Nền nếp học sinh còn yếu.
Võ Thị M Nguyệt 9A 11 Quan tâm đến học sinh lớp chủ nhiệm tuy nhiên số buổi SH chưa đảm bảo quy định.
Nguyễn Cao Cường 9B 12 Tham gia quản lý sinh hoạt còn ít, nền nếp lớp chủ nhiệm còn yếu.
  - Đánh giá chung:
        Giáo viên chủ nhiệm có kế hoạch cụ thể cho từng tháng, từng tuần. Có các hoạt động lồng ghép các nội dung của nhà trường vào các hoạt động NGLL. Tích cực tham gia các hoạt động chào mừng ngày “Nhà giáo Việt Nam 20/11”. Thực hiện tốt công tác ổn định nề nếp học tập chính khóa và ôn tập buổi chiều.
        Hàng tuần ban giám hiệu đều có sự theo dõi công tác giáo viên chủ nhiệm của các lớp và niêm yết công khai tại văn phòng nhà trường.
 11. Việc sử dụng phòng học bộ môn, phòng chức năng, trang thiết bị phục vụ dạy học:
- Thống kê việc đăng ký và sử dụng TBGD của giáo viên:
Số lượt sử dụng Số tiết dạy ứng dụng CNTT GV tiêu biểu sử dụng TBDH GV ít sử dụng TBDH
 
520
Bùi Thị Thu Hoàng Viết Cường  
Nguyễn Thị Hoài Thu Nguyễn Cao Cường  
Dương Thị Thủy Dương Thị Thủy  
Thái Thị Nhung Bùi Thị Thu  
- Đánh giá chung:
Phần lớn, giáo viên đã có ý thức sử dụng đồ dùng dạy học, tần số sử dụng đồ dùng dạy học khá cao. Đầu tuần giáo viên đều lên lịch đăng ký sử dụng thiết bị khá chu đáo.
12. Tham gia cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật.
- Trường đã phát động cuộc thi STKHKT trong thanh thiếu niên và nhi đồng lần thứ 8.
13. Công tác đoàn đội, công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ.
- Các hoạt động khác đã triển khai:
Nội dung Đối tượng tham gia Số lượng Kết quả Ghi chú
1. Chăm sóc bồn hoa cây cảnh HS 8 lớp Khá  
2. Lớp 8A, 7A triển khai chủ điểm về phong trào học tập. HS 2 lớp Tốt  
3. Tổ chức hội diễn văn nghệ chào mừng 20/11 2 tiết mục/lớp 8 tốt  
4. Tổ chức thi đấu bống đá giữa các lớp học sinh 8 tốt  
5. Thi “Vở sạch chữ đẹp” 2em/lớp 8 tốt  
  - Đánh giá chung:
Thực hiện các hoạt động đúng kế hoạch. Nề nếp, vệ sinh đảm bảo. Nhiều Chi đội ý thức cao trong việc chăm sóc và trồng thêm các bồn hoa cây cảnh, bàn giao các công trình, phần việc cho các chi đội gắn với Thi đua lập thành tích “Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11”, với phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” (Tiểu biểu Chi đội 9A, 7A...);
 14. Công tác KĐCLGD- Phổ cập GD:
- Nhà trường đã phân công cụ thể cho từng cá nhân và các bộ phận thu thập minh chứng theo kế hoạch đầu năm. Tiến hành 2 buổi sắp xếp hồ sơ theo nhóm chức năng nhiệm vụ mà phòng đã chỉ đạo. Giáo viên đã có ý thức lưu trữ minh chứng các hoạt động nhà trường.
Hoàn thành hồ sơ PCGD-CMC của năm 2016, tổ chức họp đánh giá, nhận xét và đề nghị công nhận phổ cập giáo dục năm 2016.
          III. Đánh giá kết quả hoạt động của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng.
1. Các tổ chuyên môn:
Các tổ đã triển khai sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo đúng quy định.
Các tổ tham gia sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học kết nối” và có 2 sản phẩm có chất lượng được gửi lên diễn đàn.
Thanh kiểm tra đúng kế hoạch. Giáo viên đầu tư cho bài soạn, nhiệt tình, say mê tìm giải pháp để cuốn hút học sinh học tập. Việc sử dụng thiết bị dạy học tương đối hiệu quả.
2. Tổ văn phòng:
- Việc xây dựng, quản lý hồ sơ nhà trường đúng theo quy định. Nhận và lưu trữ công văn đi và đến kịp thời và cập nhật vào hồ sơ sổ sách văn phòng.
- Việc quản lý sách, thiết bị phục vụ dạy học khá tốt.
- Thực hiện tốt công tác trực hành chính theo kế hoạch nhà trường.
- Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu được chú trọng, đã tiến hành tiêm vắc xin cho học sinh nữ khối 9.
          IV. Các hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh.
          - Liên đội đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi nhằm kỉ niệm 34 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 đó là:
+ Tổ chức biểu diễn văn nghệ chào mừng, đã chọn ra 4 tiết mục tiêu biểu trao thưởng cho học sinh  lớp 9B; 8A;7A và 6B.
+ Tổ chức thi đấu bống đá giữa các chi đội.
+ Tổ chức làm tập san báo tường về chủ đề ngày nhà giáo Việt Nam.
+ Tổ chức thi Vở sạch chữ đẹp trong toàn trường.
          - Tổ chức tốt lễ kỷ niệm 34 năm ngày nhà giáo Việt Nam.       
         - Tổ chức tưởng niệm nạn nhân bị tai nạn giao thông vào giờ chào cờ sáng 14/11.
Phần II
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 12/2016
Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Quốc phòng toàn dân 22/12
        1. Phát huy các kết quả đã đạt được, nêu cao vai trò của người Đảng viên, giáo viên để tuyên truyền, nêu gương đến tận học sinh về truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ.
2. Tăng cường công tác dự giờ thăm lớp, thanh tra đột xuất, thanh tra kiểm tra theo kế hoạch, tư vấn cho đồng nghiệp. Tăng cường BD và phụ đạo cho học sinh để chuẩn bị thi khảo sát chất lượng học kỳ I.
3. Tăng cường công tác BDHSG:
- Đối với 5 môn thi của khối 9 (Sinh, Hóa, Sử, Địa, Vật lý) thi vào ngày 29/11; Động viên học sinh dự thi đạt kết quả cao.
- Đối với cuộc thi IOE cấp trường thì giáo viên dạy tiếng anh tại lớp đó có trách nhiệm đông viên, giúp đỡ các em để các em đạt kết quả cao. Lựa chọn các em có thành tích cao để dự thi cấp huyện.
4. Tăng cường tập luyện các môn thi đấu và tham gia hội khỏe phù đổng cấp cụm vào tháng 12.
5. Tổ chức sinh hoạt tổ, nhóm thảo luận các chuyên đề có chiều sâu nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đội ngũ giáo viên;
6. Các tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt nhóm bàn về việc giúp học sinh khối 8, 9 nghiên cứu làm sản phẩm sáng tạo KHKT.
7. Tăng cường sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học kết nối” và gửi sản phẩm có chất lượng lên diễn đàn.
8. Tăng cường công tác chấm chữa bài và cập nhật điểm vào hệ thống SMAS. Kiểm tra các loại hồ sơ nhà trường;
9. Tăng cường sử dụng thiết bị dạy học, mượn trả thiết bị cần ghi chép đầy đủ và sử dụng có hiệu quả; sửa chữa những thiết bị hư hỏng để đưa vào sử dụng, luôn có ý thức bảo quản và hướng dẫn học sinh cách bảo quản ĐDDH;
10. Tiến hành dạy phụ đạo với 3 môn Toán, Văn, Anh; phân loại, kèm cặp từng đối tượng học sinh, nhất là học sinh lớp 9. Động viên, đôn đốc những GV được giao nhiệm vụ dạy đại trà, đặc biệt là những GV dạy ôn tập tuyển sinh lớp 9 tích cực ôn tập, cũng cố kiến thức cơ bản cho các em, dạy học có trách nhiệm, thương yêu và giúp đỡ học sinh yếu, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
11. Tiếp tục thu thập minh chứng, sắp xếp hồ sơ theo nhóm chức năng nhiệm vụ của KĐCLGD.
12. Triển khai câu lạc bộ Em yêu Toán học, CLB Văn học, CLB Tiếng Anh tháng 12; Đốc thúc học sinh tham gia giải Toán qua mạng và IOE;
13. Công tác khác:
- Tăng cường về việc xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong nhà trường;
- Xếp loại thi đua tháng 12 đúng thực chất, khách quan;
- Tổ chức kỷ niệm nói chuyện truyền thống về ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam – Ngày hội quốc phòng toàn dân.
- Đoàn đội phát động phong trào thi đua lập nhiều thành tích chào mừng ngày 22-12: Hoa điểm 10, Các công trình măng non,...
- Triển khai một số kế hoạch chỉ đạo của cấp trên ( Nếu có ). 
   Nơi nhận:                                                                                                                                      
   - Phòng GD&ĐT (để B/C);                                             
     - HT, HP;
     - Đẳng tải trên Wetside của trường;
     - Lưu: HSCM.
 
                                                                                                                     KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
                                                                                                                          Lê Đình Thuần
                                                                                    

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Tân

Nguồn tin: THSC Thạch Lạc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  VĂN BẢN

KHCM- TL

Kế hoạch chuyên môn

Lượt xem:7 | lượt tải:0

BDTX

BDTX Công văn

Lượt xem:4 | lượt tải:0

TKB

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 5 ÁP DỤNG TỪ 16 THÁNG 01 NĂM 2017

Lượt xem:6 | lượt tải:6

TKB

Thời khóa biểu số 5 năm học 2016- 2017

Lượt xem:4 | lượt tải:0

TKB

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 3 ÁP DỤNG TỪ 10 THÁNG 10 NĂM 2016

Lượt xem:6 | lượt tải:0

Kế hoạch thi GVDG

Công văn phòng GD&ĐT

Lượt xem:7 | lượt tải:0

BDTX

BDTX Gửi các tổ

Lượt xem:4 | lượt tải:0

CVHSG

công văn thi Học sinh giỏi

Lượt xem:5 | lượt tải:0

TKB

Thời khóa biểu số 1 năm học 2016- 2017

Lượt xem:7 | lượt tải:0

VBT

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015 - 2016; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 - 2017

Lượt xem:3 | lượt tải:0

Số 13/BC-CĐCS

Báo cáo một số hoạt động của Công đoàn Năm học 2015-2016

Lượt xem:3 | lượt tải:0

TKB

Thời khóa biểu số 6 -từ 11-1-2016

Lượt xem:6 | lượt tải:0

TKB

Thời khóa biểu số 3

Lượt xem:5 | lượt tải:0

TKB

THOI KHOA BIEU SO 2 MOI (Áp dụng từ 28/9/2015)

Lượt xem:5 | lượt tải:0

VBT

BÁO CÁO SƠ KẾT VIỆC “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

Lượt xem:4 | lượt tải:0

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây