BÁO CÁO CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2016

Thứ ba - 04/04/2017 07:46
   UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG THCS THẠCH LẠC
 

         Số: 04 /BCCMTL-2016
                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                                Thạch Lạc, ngày 22 tháng 10 năm 2016
 
BÁO CÁO
Về việc hoạt động chuyên môn tháng 10/ 2016,
triển khai nhiệm vụ chuyên môn tháng 11/ 2016

 

Phần I
SƠ KẾT CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2016
Chủ đề: Thi đua lập thành tích “Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10”
I. Một số hoạt động trọng tâm:
1. Thăm lớp, thanh tra đột xuất, thanh tra kiểm tra theo kế hoạch. Kiểm tra, khảo sát chất lượng dạy BDHSG khối 9;
2. Tổ chức sinh hoạt tổ, nhóm thảo luận các chuyên đề có chiều sâu nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học. Chọn các chủ đề dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá có chất lượng tham gia sinh hoạt trên “trường học trực tuyến” đưa sản phẩm lên diễn đàn “Trường học kết nối”;
3. Xây dựng chương trình dạy thêm theo 2 nhóm đối tượng học sinh;
4. Đón đoàn kiểm tra của phòng GD về chuyên ngành đối với nhà trường;
5. Tổ chức dạy thao giảng chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10;
6. Tiến hành dạy phụ đạo học sinh Khá – Giỏi, Yếu - Kém, phân loại, kèm cặp từng đối tượng học sinh, nhất là học sinh lớp 9.
7. Tổ chức chỉ đạo Đại hội liên đội.
II. Đánh giá các hoạt động sư phạm của nhà giáo.
1.     Thực hiện nề nếp kỷ cương hành chính:
          Nhìn chung CB, GV thực hiện tốt nề nếp, kỷ cương trong nhà trường. Không có giáo viên nghỉ tiết, bỏ tiết không có lý do. Có ý thức, tinh thần trách nhiệm đối với công việc, quan tâm đến học sinh; Đa số học sinh thực hiện tốt nội quy nhà trường. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn tồn tại một số CB, GV đi họp, đi dạy chậm làm ảnh hưởng đến thời gian và chất lượng cuộc họp, giờ dạy.
          Giáo viên chủ nhiệm lớp sinh hoạt 15 phút đầu buổi còn ít, một số đồng chí tích cực như cô Minh thủy; cô Dương Huyền, thầy Quang Tâm; thầy Cao cường, cô Nhung; Bên cạnh đó một số giáo viên như cô Quỳnh Trang; cô Dương Thủy, cô Nguyệt, sinh hoạt chủ nhiệm còn ít.
2.     Soạn bài:
- Kết quả kiểm tra công tác soạn bài:
TT Gv được kiểm tra Kết quả
1 Nguyễn Thị Hoài Thu T
2 Dương Thị Thủy T
3 Phan Thị Thanh Hương T
- Đánh giá chung:
BGH nhà trường đã trực tiếp kiểm tra công tác soạn bài của giáo viên.
Kết quả: Giáo viên soạn bài đầy đủ, kịp thời trước khi lên lớp, đúng phân phối chương trình, soạn bài theo hướng đổi mới phương pháp, theo chuẩn kiến thức kỹ năng. Một số giáo viên đã có sự đầu tư, ứng dụng CNTT trong bài soạn như Cô giáo Thái Thị Nhung, Cô Phan Thị Thanh Hương. Tuy nhiên bài soạn của một số giáo viên còn sai thể thức, nội dung bài soạn chưa tốt.
3.     Giảng dạy:
TT GV dạy thao giảng Thứ/ngày Tên bài dạy Môn/lớp Kết quả
1 Nguyễn T Hoài Thu 18/10 Văn bản: Cô bé bán diêm Văn 8A T
2 Nguyễn T Minh Thủy 10/10 Thư tự thực hiện các phép tính. Toán 6B K
3 Dương Thị Thủy 18/10 Đối xứng tâm Toán 8A T
4 Phan Đình Hùng 22/10 Bài TD: Chạy ngắn- chạy bền. Thể 8B K
- Đánh giá chung:
Giáo viên có nhiều cố gắng trong việc tổ chức các hoạt động trên lớp, nề nếp dạy học tốt, trình bày bảng khá cẩn thận, đổi mới phương pháp dạy học, tạo được không khí học tập.
Tổ Tự nhiên và tổ Xã hội đã tổ chức các tiết dạy thao giảng chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam, tiên phong là các Đoàn viên giáo viên nữ như Cô Dương Thị Thủy, Nguyễn Thị Hoài Thu.
Tuy vậy, nhiều giáo viên chưa phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết dạy, khả năng bao quát lớp yếu. Một số tiết dạy giáo viên chưa đưa ra được các kiến thức cần bổ trợ, hoạt động hướng dẫn ở nhà chưa được chú ý. Ứng dụng CNTT chưa phù hợp: màu chữ mờ, bố trí thời gian và các Slides chưa hợp lí, hình ảnh chưa thật sự phù hợp với nội dung thông tin cần truyền đạt.
4.     Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh:
- Ra đề bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng; phù hợp với đối tượng học sinh trong bài kiểm tra thường xuyên và định kỳ; Coi, chấm thi các bài kiểm tra viết nghiêm túc, đánh giá đúng kết quả thực chất của học sinh.
- Kiểm tra bài cũ được tiến hành thường xuyên trong các tiết dạy. Nhìn chung học sinh làm bài tập và học bài cũ ở nhà khá chu đáo. Bên cạnh đó còn có một vài em chưa thực thực sự chú ý học tập, học bài ở nhà còn ít.
5. Việc chấm chữa bài, ghi điểm:
Chấm chữa bài tương đối nghiêm túc, nhận xét bài làm có tính động viên và đưa ra hướng khắc phục tồn tại cho học sinh đặc biệt là trong việc chấm chữa bài bồi dưỡng học sinh giỏi.
Vào điểm trong sổ lớn và trong phần mềm smas.edu một số giáo viên vào điểm chưa kịp thời. Mặc dù đã có điểm trong sổ cá nhân nhưng chưa cập nhật vào hệ thống.
6.     Công tác thăm lớp dự giờ:
- Số tiết dự giờ trong tháng theo kế hoạch của các tổ chưa đạt. Dự giờ góp ý, học hỏi đồng nghiệp còn ít, nhiều giáo viên thấy ái ngại khi dự giờ đồng nghiệp. Việc nhận xét đánh giá sau dự giờ còn mang tính nể nang, chưa đánh giá đúng thực chất.
         - Số tiết thăm lớp dự giờ được 76 tiết ( theo quy định là 82 tiết/ tháng) bình quân 4tiết/giáo viên/tháng.
         - Một số giáo viên chưa đạt chỉ tiêu theo quy định 1tiết/tuần, chưa tích cực dự giờ góp ý cho đồng nghiệp.
         7. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; giúp đỡ học sinh yếu kém:
          - Thống kê BDHSG, PĐ:
  Số buổi theo KH Số buổi thực hiện Lý do không thực hiện Gv vi phạm
BD HSG 40 40    
Phụ đạo 35 33 Giáo viên nghỉ có phép  
          - Thống kê CLB Toán, Văn học, Tiếng anh:
CLB Số bài tham gia Số bài có chất lượng Cá nhân tiêu biểu
Toán 18 18 Quốc Hưng, An Ban, Hồ Đằng (8A)
Văn 26 22 Liên 9A, Yến 8A
Tiếng Anh 16 16 Linh 9A; Khánh Linh 8A
          - Đánh giá chung:
+ Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi: Trường đã tích cực triển khai bồi dưỡng học sinh giỏi các môn Sinh, Sử, Địa, Lý, Hóa, khối 9. Tích cực động viên học sinh tăng cường ôn luyện. Giáo viên có ý thức và trách nhiệm của mình trong công tác BDHSG.
Học sinh tham gia tích cực vào các hoạt động của 3 câu lạc bộ. Có nhiều bài viết và bài giải có chất lượng.
+ Công tác ôn tập cho học sinh lớp 9 và phụ đạo học sinh yếu kém:
- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch lên lịch buổi chiều vào các ngày trong tuần. Đối với lớp 9 dạy 3 môn Toán; Văn ; Anh còn các lớp 6,7,8 đang tập trung dạy phụ đạo môn Toán với 1 buổi /tuần.
 - Giáo viên thực hiên nghiêm túc theo kế hoạch của chuyên môn. Ban giám hiệu thường xuyên theo dõi và kiểm tra hoạt động dạy học buổi chiều.
Tuy nhiên số lượng học sinh tham gia chỉ mới đạt 80%, phần lớn học sinh vùng Bắc Lạc không tham gia học phụ đạo.
8. Công tác tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
- Chuyên đề, ngoại khoá thực hiện trong tháng :                                    
Tên chuyên đề, ngoại khoá GV/ cấp thực hiện Bộ môn
Chủ đề văn bản nhật dụng Ngữ văn 8 Nguyễn Thị Hoài Thu Ngữ văn
Giải bài tập Hóa học bằng phương pháp đại số Nguyễn Cao Cường Hóa học
Phát huy tính tích cực của học sinh trong chạy cự ly ngắn. Phan Đình Hùng Thể dục
Chuyên đề dạy môn Tiếng Anh Cụm Khê-Thắng Tiếng Anh
- Sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học kết nối”:
Số khóa SHCM Số sản phẩm Tên sản phẩm Nhóm thực hiện Kết quả
 
2
 
2
1. Toán Tốt
2. Văn Tốt
-    Các tổ đã triển khai làm đề thi và bổ sung kiến thức cho giáo viên để dự thi GVG huyện phần thi lý thuyết vào 25/ 11/2016. Tiêu biểu tổ KHTN do Đ/ c Chiến điều hành phong trào giải toán, giáo viên tích cực học tập, đầu tư thời gian váo việc giải toán.
-     Giáo viên dự thi GVDG hoàn thành SKKN để nộp về phòng đúng thời gian. Một số GV có đề tài phù hợp điều kiện thực tế địa phương.
        + Đánh giá chung:
        Giáo viên đăng kí dự thi GVG tích cực, tự giác trong việc tự học để nâng cao trình độ chuẩn bị tốt cho kỳ thi chọn GVG sắp tới.
Ba giáo viên tiếng anh tích cực trong chuyên đề bồi dưỡng GV tiếng anh do cụm Khê-Thắng tổ chức tại THCS Thắng Tượng.
 Xây dựng dạy thể nghiệm và đánh giá chuyên đề của các tổ khá tốt. Số chuyên đề đã báo cáo 3; Loại tốt 2, khá 1.
 Chủ động dành thời gian tự học, tự nghiên cứu, tham gia sinh hoạt chuyên môn trên diễn đàn “Trường học kết nối” đã có 2 sản phẩm gửi lên diễn đàn có chất lượng của cô Dương Thị Thanh Huyền và cô Thái Thị Nhung.
Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn đang tồn tại một số giáo viên còn hạn chế trong công tác tự học, tự bồi dưỡng, tham gia sinh hoạt chuyên môn trên diễn đàn “Trường học kết nối”.       
9. Thực hiện các qui định về chuyên môn:
        - Kiểm tra hồ sơ:
Hồ sơ Nhận xét
Sổ điểm Bảo quản tốt, sử dụng đúng quy chế, giáo viên vào điểm còn chậm.
 Gv chủ nhiệm cập nhật điểm diện học sinh chưa kịp thời.
Sổ đầu bài Hầu hết ghi chép đầy đủ, phù hợp với lịch báo giảng, nhận xét cụ thể, rõ ràng, giữa nhận xét và xếp loại khá phù hợp.
Giáo viên chủ nhiệm nhận xét chi tiết vào cuối tuần.
Một số tiết ghi chưa rõ, có tình trạng tấy xóa trong sổ.
Hồ sơ tổ nhóm chuyên môn Đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định, thể thức văn bản khá tốt.
Kế hoạch chuyên môn các tổ được cải thiện rõ rệt, nội dung đầy đủ, cụ thể hóa các hoạt động năm học.
Tồn tại: Hồ sơ thanh kiểm tra làm còn chậm, bố trí thời gian báo cáo chuyên đề còn ít, đánh giá nội dung chưa sát, một số CĐ chưa nêu rõ được các kiến thức, kỹ năng cần truyền thụ tới học sinh..
Hồ sơ văn thư Bước đầu đi vào nề nếp, sắp xếp chủng loại phù hợp, gọn gàng. Khá đầy đủ các loại hồ sơ.
Tồn tại: Lưu các văn bản đi và đến chưa đầy đủ.
Hồ sơ thiết bị GD Đầy đủ các loại. Sắp xếp gọn gàng, bảo quản tốt.
Tồn Tại: Chưa có hồ sơ lưu các văn bản của cấp trên và báo cáo cụ thể các loại TBTN hỏng để bổ sung.
Hồ sơ thư viện Đầy đủ các loại. Chưa cập nhật sổ đăng ký kho TV, Một số sổ sách chưa cập nhật số liệu thống kê hàng năm.
          - Thanh kiểm tra chuyên đề, toàn diện:
 
TT
 
Họ và tên GV
KT Toàn
diện
KT chuyên đề
 
XL Chung
PP SDTB CNTT QC Khác  
1 Phan Đình Hùng   X X       K
2 Dương Thị Thủy   X   X     T
3 Nguyễn Thị Hoài Thu   X   X     T
          10. Công tác chủ nhiệm lớp
          - Thống kê công tác chủ nhiệm lớp:
GV chủ nhiệm Lớp Số buổi SH 15p Nhận xét Ghi chú
Dương Huyền 6A 11 Tích cựu tham gia SH cùng với lớp. Chậm sinh hoạt 2 lần  
Nguyễn T M Thủy 6B 7 Chậm sinh hoạt 3 lần  
Thái Thị Nhung 7A 4 Chậm sinh hoạt 1 lần. Không đảm bảo 3 buổi/tuần  
Trương Quang Tâm 7B 12 Tích cựu tham gia SH cùng với lớp. Chậm sinh hoạt 1 lần  
Dương Thị Thủy 8A 8 Chậm sinh hoạt 1 lần  
Trần Thị Quỳnh Trang 8B 3 Không tích cựu tham gia SH cùng với lớp Không đảm bảo 3 buổi/tuần  
Võ Thị M Nguyệt 9A 8    
Nguyễn Cao Cường 9B 7 Chậm sinh hoạt 1 lần  
          - Đánh giá chung:
          Giáo viên chủ nhiệm có kế hoạch cụ thể cho từng tháng, từng tuần. Có các hoạt động lồng ghép các nội dung của nhà trường vào các hoạt động NGLL. Tích cực tham gia các hoạt động chào mừng ngày “Phụ nữ Việt Nam 20/10”. Thực hiện tốt công tác ổn định nề nếp học tập chính khóa và ôn tập buổi chiều. Hàng tuần ban giám hiệu đều có sự theo dõi công tác giáo viên chủ nhiệm của các lớp và niêm yết công khai tại văn phòng nhà trường.
 11. Việc sử dụng phòng học bộ môn, phòng chức năng, trang thiết bị phục vụ dạy học:
- Thống kê việc đăng ký và sử dụng TBGD của giáo viên:
Số lượt sử dụng Số tiết dạy ứng dụng CNTT GV tiêu biểu sử dụng TBDH GV ít sử dụng TBDH
 
481
Trần Thị Quỳnh Trang Hoàng Viết Cường  
Nguyễn Thị Hoài Thu Nguyễn Cao Cường  
Dương Thị Thủy Dương Thị Thủy  
Nguyễn Thị Minh Thủy    
- Đánh giá chung:
Phần lớn, giáo viên đã có ý thức sử dụng đồ dùng dạy học, tần số sử dụng đồ dùng dạy học khá cao. Đầu tuần giáo viên đều lên lịch đăng ký sử dụng thiết bị khá chu đáo.
12. Tham gia cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật.
- Trường đã phát động cuộc thi STKHKT trong thanh thiếu niên và nhi đồng lần thứ 8.
- Sản phẩm dự thi STKHKT lần thứ 7 của trường THCS Thạch Lạc đạt giải 3 của tỉnh, đã nhận thưởng vào ngày 21 tháng 10 năm 2016. Tên sản phẩm: Mô hình vật lý trị liệu “ Kéo giản cột sống điều khiển bằng tay”
13. Công tác đoàn đội, công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ.
- Các hoạt động khác đã triển khai:
Nội dung Đối tượng tham gia Số lượng Kết quả Ghi chú
1. Chăm sóc bồn hoa cây cảnh HS 8 lớp Khá  
2. Lớp 8A, 7A triển khai chủ điểm về phong trào học tập. HS 2 lớp Tốt  
3. Đại hội liên đội Toàn trường   Tốt  
          - Đánh giá chung:
Thực hiện các hoạt động đúng kế hoạch. Nề nếp, vệ sinh đảm bảo. Nhiều Chi đội ý thức cao trong việc chăm sóc và trồng thêm các bồn hoa cây cảnh, bàn giao các công trình, phần việc cho các chi đội gắn với Thi đua lập thành tích “Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10”, với phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” (Tiểu biểu Chi đội 8A, 7A...);
Tổ chức buổi sinh hoạt tìm hiểu về thân thế sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng; triển khai tuần lễ “ Học tập suốt đời”.
 14. Công tác KĐCLGD- Phổ cập GD:
- Nhà trường đã phân công cụ thể cho từng cá nhân và các bộ phận thu thập minh chứng theo kế hoạch đầu năm. Tiến hành 2 buổi sắp xếp hồ sơ theo nhóm chức năng nhiệm vụ mà phòng đã chỉ đạo. Giáo viên đã có ý thức lưu trữ minh chứng các hoạt động nhà trường.
- Công tác nhập dữ liệu phổ cập vào phần mềm trực tuyến gặp khó khăn do đây là phần mềm dự phòng nên dữ liệu năm 2015 đã bị mất phải nhập lại từ đầu nên tiến độ còn chậm.
          II. Đánh giá kết quả hoạt động của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng.
1. Các tổ chuyên môn:
Các tổ đã triển khai sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo đúng quy định.
Các tổ tham gia sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học kết nối” và có một số sản phẩm có chất lượng được gửi lên diễn đàn.
Thanh kiểm tra đúng kế hoạch. Giáo viên đầu tư cho bài soạn, nhiệt tình, say mê tìm giải pháp để cuốn hút học sinh học tập. Việc sử dụng thiết bị dạy học tương đối hiệu quả.
Công tác tham mưu cho BGH xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch dạy học, bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên được thực hiện khá tốt.
2. Tổ văn phòng:
- Việc xây dựng, quản lý hồ sơ nhà trường đúng theo quy định. Nhận và lưu trữ công văn đi và đến kịp thời và cập nhật vào hồ sơ sổ sách văn phòng.
- Việc quản lý sách, thiết bị phục vụ dạy học khá tốt.
- Thực hiện tốt công tác trực hành chính theo kế hoạch nhà trường.
          III. Các hoạt động khác:
          Tổ chức tốt lễ ký niệm 86 năm ngày phụ nữ việt nam.      
Phần II
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11/2016
Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng 34 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
1. Tham gia dự thi giáo viên giỏi huyện phần lý thuyết vào 25/ 11, nhà trường có 15/19 GV tham gia.
2. Tăng cường công tác dự giờ thăm lớp, thanh tra đột xuất, thanh tra kiểm tra theo kế hoạch, tư vấn cho đồng nghiệp.
3. Tăng cường công tác BDHSG khối 9 (Sinh, Hóa, Sử, Địa, Vật lý) tham gia thi HSG huyện (Dự kiến 27/11);
4. Tập luyện các môn thi đấu và tham gia hội khỏe phù đổng cấp cụm;
5. Tổ chức sinh hoạt tổ, nhóm thảo luận các chuyên đề có chiều sâu nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đội ngũ giáo viên;
6. Các tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt nhóm bàn về phương pháp, nội dung giảng dạy các tiết thao giảng theo kế hoạch chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11;
7. Tăng cường sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học kết nối” và gửi sản phẩm có chất lượng lên diễn đàn.
8. Tăng cường công tác chấm chữa bài và cập nhật điểm vào hệ thống SMAS. Kiểm tra các loại hồ sơ nhà trường;
9. Tăng cường sử dụng thiết bị dạy học, mượn trả thiết bị cần ghi chép đầy đủ và sử dụng có hiệu quả; sửa chữa những thiết bị hư hỏng để đưa vào sử dụng, luôn có ý thức bảo quản và hướng dẫn học sinh cách bảo quản ĐDDH;
10. Tiến hành dạy phụ đạo với 3 môn Toán, Văn, Anh; phân loại, kèm cặp từng đối tượng học sinh, nhất là học sinh lớp 9. Động viên, đôn đốc những GV được giao nhiệm vụ dạy đại trà, đặc biệt là những GV dạy ôn tập tuyển sinh lớp 9 tích cực ôn tập, cũng cố kiến thức cơ bản cho các em, dạy học có trách nhiệm, thương yêu và giúp đỡ học sinh yếu, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
11. Tiếp tục thu thập minh chứng, sắp xếp hồ sơ theo nhóm chức năng nhiệm vụ.
12. Triển khai câu lạc bộ Em yêu Toán học, CLB Văn học, CLB Tiếng Anh tháng 11; Đốc thúc học sinh tham gia giải Toán qua mạng và IOE;
13. Triển khai cuộc thi “Viết về thầy cô giáo” dành cho học sinh chào mừng ngày 20/11;
14. Công tác khác:
- Tăng cường về việc xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong nhà trường;
- Xếp loại thi đua tháng 11 đúng thực chất, khách quan;
- Tổ chức lễ mít ting kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11;
- Đoàn đội phát động phong trào thi đua lập nhiều thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11: Hoa điểm 10, Các công trình măng non,...
- Triển khai một số kế hoạch chỉ đạo của cấp trên ( Nếu có ).
 
     
   Nơi nhận:                                                                                                                                      
   - Phòng GD&ĐT (để B/C);                                             
     - HT, HP;
     - Đẳng tải trên Wetside của trường;
     - Lưu: HSCM.
 
                                                                                                                  KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                            
                                                                                                                       Lê Đình Thuần
 
 
                                                                                        
    
                                                                                         
 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Tân

Nguồn tin: THSC Thạch Lạc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  VĂN BẢN

KHCM- TL

Kế hoạch chuyên môn

Lượt xem:7 | lượt tải:0

BDTX

BDTX Công văn

Lượt xem:4 | lượt tải:0

TKB

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 5 ÁP DỤNG TỪ 16 THÁNG 01 NĂM 2017

Lượt xem:6 | lượt tải:6

TKB

Thời khóa biểu số 5 năm học 2016- 2017

Lượt xem:4 | lượt tải:0

TKB

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 3 ÁP DỤNG TỪ 10 THÁNG 10 NĂM 2016

Lượt xem:6 | lượt tải:0

Kế hoạch thi GVDG

Công văn phòng GD&ĐT

Lượt xem:7 | lượt tải:0

BDTX

BDTX Gửi các tổ

Lượt xem:4 | lượt tải:0

CVHSG

công văn thi Học sinh giỏi

Lượt xem:5 | lượt tải:0

TKB

Thời khóa biểu số 1 năm học 2016- 2017

Lượt xem:7 | lượt tải:0

VBT

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015 - 2016; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 - 2017

Lượt xem:3 | lượt tải:0

Số 13/BC-CĐCS

Báo cáo một số hoạt động của Công đoàn Năm học 2015-2016

Lượt xem:3 | lượt tải:0

TKB

Thời khóa biểu số 6 -từ 11-1-2016

Lượt xem:6 | lượt tải:0

TKB

Thời khóa biểu số 3

Lượt xem:5 | lượt tải:0

TKB

THOI KHOA BIEU SO 2 MOI (Áp dụng từ 28/9/2015)

Lượt xem:5 | lượt tải:0

VBT

BÁO CÁO SƠ KẾT VIỆC “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

Lượt xem:4 | lượt tải:0

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây